Akadálymentes verzió

Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen kívüli ravatalozás engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

NEPEG00053

Az ügy rövid leírása

Temetőn vagy temetkezési emlékhelyen (temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál) kívül történő ravatalozásra csak a népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal engedélyének  engedélyének beszerzését követően kerülhet sor. Nem kell külön engedély a felnőtt hospice-palliatív vagy gyermek palliatív ellátás nyújtására működési engedéllyel rendelkező fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatónál végzett ravatalozáshoz

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmet benyújthatja, aki a temetésről gondoskodni köteles.
A temetésről sorrendben a következők kötelesek gondoskodni:
a) aki a temetést szerződésben vállalta;
b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez;
c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa;
d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pontja] a törvényes öröklés rendje szerint.
Ha temetésre kötelezett személy nincs, ismeretlen helyen tartózkodik, vagy a kötelezettségét nem teljesíti, a temetésről az elhalálozás helye szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban a kerületi önkormányzat) polgármestere,illetve ha az elhalálozásra a fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott területen kerül sor, a főpolgármester - jogszabályban meghatározott határidőn belül - gondoskodik.
Az ügyfél nem csak személyesen járhat el, mivel törvény nem írja elő az ügyfél személyes eljárását.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező neve és lakcíme, továbbá ha nem személyesen jár el, akkor képviselőjének neve és lakcíme, továbbá
Kérelmező nyilatkozata arról, hogy ő köteles az eltemetésről gondoskodni
A temetőn vagy temetkezési helyen kívül történő ravatalozás indoka
A ravatalozás helyszíne, időpontja (nap; időpont)
A ravatalozást végző temetkezési szolgáltató azonosítására szolgáló adatok
A ravatalozás helyszínére történő halottszállítás időpontja, a jármű adatai, a ravatalozás módja ( zárt- vagy nyitott koporsó)

Milyen iratok szükségesek?


Az engedélyt kérő nyilatkozata, hogy a temetés elvégzésére ő jogosult
A temetkezési szolgáltató szándéknyilatkozata, hogy a kérelmező által kért feltételek mellett a ravatalozást elvégzi, a holtest hűtését folyamatosan biztosítja
A ravatalozás helyszín kezelőjének ( az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója stb.) beleegyező nyilatkozata (amennyiben a helyszínnek több kezelője, tulajdonosa is van mindenki hozzájárulása szükséges)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték- és díjmentes

Hol intézhetem el?

A ravatalozás helye szerint

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezés
népegészségügyi feladatkörében eljáró kormányhivatalnak 


A ravatalozás helye szerinti népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz
15 nap
5000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Elektronikus ügyféltájékoztató áll rendelkezésre
A szolgáltató vállalja-e az ügyintézést?
A szolgáltatótól függ, bizonyos temetkezési szolgáltatók megbízás alapján a szükséges dokumentumokat beviszik a hatóságnak, és átvállalják az ügyintézést.
Az elhunytat lehet-e az otthonában ravatalozni?
A hatóság által meghatározott feltételek mellett igen.

Fontosabb fogalmak

temetkezési emlékhely: a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, templomkertben, történeti kertben, urnacsarnokházban vagy más építményben és területen lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény 21.§ (1) bek. c) pont, 33. § (1), 35.§ (1), 34.§ (1), 40.§ (1), 71.§ (1), 72.§ (4), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bek.
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 3. § c), 19.§ (3) bek., valamint 20.§, 23.§
a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 7. § (1), 13. § (2) bekezdés a) pontja
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33.§ (2) bek. 4. pontja, 29. § (2) bek.
a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet 24. §, 35. §, 37. §
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 219.§ (4) bek.

Kulcsszavak

ravatalozás, temetőn kívüli ravatalozás, otthoni ravatalozás, búcsúztatás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858