Akadálymentes verzió

Építésfelügyeleti hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ01410

Az ügy rövid leírása

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet a bejelentéstől számított tíz éven belül meg kell valósítani és a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kell kérni a kormányrendeletben kijelölt szervtől.
Az egyszerű bejelentéshez kötött lakóépület felépítésének, bővítésének megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítványt kérelemre az építés helye szerint illetékes építésfelügyeleti hatóság állítja ki és tölti fel az elektronikus építési naplóba.

Ki jogosult az eljárásra?

A hatósági bizonyítvány kiállítását az építtető (aki az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. § szerinti építési tevékenység bejelentője) vagy polgári jog szerinti jogutódja kérelmezheti.


Nem, meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az építtető vagy jogutódja a hatósági bizonyítvány iránti kérelmében a nevét a lakcímét vagy székhelyét, a kérelem tárgyát - amire a hatósági bizonyítvány kiállítását kéri - szükséges megadni. Megadható az elektronikus levélcím, a telefax száma vagy a telefonos elérhetőség.

Milyen iratok szükségesek?

A hatósági bizonyítvány iránti kérelemhez mellékelni kell,
- ha az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. § (4) bekezdése alapján a hatósági bizonyítványért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 1. mellékletében meghatározott díj megfizetésének igazolását, valamint
- az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 4. melléklete szerinti statisztikai adatlapot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A hatósági bizonyítványért miniszteri rendeletben meghatározott mértékű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.

Hol intézhetem el?

A hatósági bizonyítvány iránti kérelem elbírálásában az az építésfelügyeleti hatóság az illetékes, amelynek területén az egyszerű bejelentéssel érintett telek fekszik.

Ügyintézés határideje

A hatósági bizonyítványt a kérelem előterjesztésétől számított tíz napon belül kell kiadni.

Jogorvoslati lehetőség

A hatósági bizonyítvány kiadásának megtagadásáról szóló határozat ellen fellebbezésnek van helye.

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Ha a hatósági bizonyítvány tartalmának valótlanságát az a hatóság vagy más szerv állapítja meg, amelynek eljárásában az ügyfél a hatósági bizonyítványt felhasználta, a hatósági bizonyítványban foglaltak valótlanságáról az általa feltárt bizonyítékok ismertetésével tájékoztatja a hatósági bizonyítványt kiadó hatóságot.

A hatósági bizonyítvány tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – mindenki köteles elfogadni.


Az ügyfélnek van lehetősége fellebbezni.

A hatósági bizonyítvány kiadását megtagadó döntés elleni fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalhoz - mint másodfokú építésfelügyeleti hatósághoz - kell címezni, és az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságnál kell előterjeszteni.

Az ellenérdekű ügyfél abban az eljárásban vitathatja a hatósági bizonyítvány tartalmát amelyikben azt felhasználták, így az adott eljárás lefolytatására kijelölt hatósághoz kell címezni.


A fellebbezést az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságnál, az integrált ügyfélszolgálaton vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál lehet benyújtani.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.
Az építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető fellebbezés illetéke 30 000 forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Hol nyújtható be a hatósági bizonyítvány iránti kérelem?
A kérelem az elsőfokú építésfelügyeleti hatóságnál, az integrált ügyfélszolgálaton (Kormányablak) vagy az Építésügyi Szolgáltatási Pontnál nyújtható be.

Fontosabb fogalmak

E-építési napló: az Építésügyi Dokumentációs és Információs Központról, valamint az Országos Építésügyi Nyilvántartásról szóló kormányrendeletben e-építési naplóként meghatározott elektronikus alkalmazás.
Építési napló: az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdésétől annak befejezéséig vezetett, hatósági és bírósági eljárásban felhasználható, a szerződés tárgya szerinti építőipari kivitelezési tevékenység jellemzőit – kormányrendeletben meghatározott módon – tartalmazó dokumentum.

Kulcsszavak

Elsőfokú építésfelügyeleti hatóság, hatósági bizonyítvány, egyszerű bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858