Akadálymentes verzió

Védett természeti területen nád és más vízinövényzet irtása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00064

Az ügy rövid leírása

Amennyiben az ügyfél védett természeti területen nádat, vagy egyéb vízinövényzetet kíván égetni, a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) szükséges kérelmet benyújtania, illetve, amennyiben a terület helyi jelentőségű védettség alatt áll, a jegyzőhöz, a fővárosban a főjegyzőhöz.
Az eljárásért a kérelem benyújtásával egyidejűleg 15 000 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni. A befizetésről szóló bizonylatot a kérelem benyújtásával egyidejűleg az illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) részére kérjük megküldeni.
Az égetés csak az engedélyezési eljárás lefolytatásaként meghozott engedély határozat jogerőre emelkedése után kezdhető meg!
A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdése szerint lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos, azonban a 27. § (1) bekezdése szerint jogszabály ettől eltérően rendelkezhet.

Ki jogosult az eljárásra?

A tevékenységet végezni kívánó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve cselekvőképes természetes személy.
képviseletre van lehetőség

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, és - amennyiben rendelkezésre állnak - egyedi környezetvédelmi azonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 15 000 Ft.
Megfizetésének módja: az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezetett, a vonatkozó jogszabály 2. mellékletében meghatározott előirányzat- felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton befizetni. A nemzeti park igazgatóságok tárgyi ügyben díjfizetési mentességben részesülnek.
Tipikusan előforduló egyéb eljárási költség nincs.

Hol intézhetem el?

Az illetékességet meghatározó ok megjelölése (pl. az ügyfél lakóhelye szerint).

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezésre van lehetőség
Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.


Ha a határozatot a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) hozta :a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya
Annak megjelölése, hogy hova kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság megjelölése, amely a döntést hozta).
A benyújtási határidő megjelölése.
A fellebbezési illeték mértékének meghatározása.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Rendszeresített prospektus az ügyfelek tájékoztatására.
Kérjük, hogy a "Kapcsolódó fájlok" fülön is tüntesse ezt fel!
Az ügyintézés során leggyakrabban előforduló kérdések (és a hatóság által ezekre nyújtott válaszok) feltüntetése. Kérjük, hogy bocsássa rendelkezésre a jelenleg rendelkezésre álló anyagot (kérjük, hogy a "Kapcsolódó fájlok" fülön is tüntesse ezt fel!), illetve amennyiben ilyen nem áll rendelkezésre, szíveskedjék ilyen kérdéseket (és a hozzájuk kapcsolódó válaszokat) alkotni.

Fontosabb fogalmak

Az üggyel kapcsolatos azon fogalmak kifejtése, amelyek értelmezése nehézséget okozhat az ügyfelek számára, és amelyekre a gyakorlatban az ügyfelek gyakran rákérdeznek.

Kulcsszavak

Az ügyfél által az ügyintézés során leggyakrabban használt kifejezések (kb. 4-5) megjelölése (keresés elősegítése érdekében)

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858