Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Védett természeti területen közösségi és tömegsportesemények rendezése, sportversenyhez technikai jellegű sporttevékenység folytatása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00070

Az ügy rövid leírása

Amennyiben az ügyfél védett természeti területen közösségi és tömegsporteseményt, sportversenyt kíván rendezni, illetve technikai jellegű sporttevékenységet kíván folytatni, a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala), illetve, amennyiben a terület helyi jelentőségű védettség alatt áll, a jegyzőhöz, a fővárosban a főjegyzőhöz kérelmet szükséges benyújtania.
Amennyiben a tevékenységre erdőben kerül sor, az alábiakat is figyelembe kell venni: Az erdőgazdálkodó hozzájárulásával szabad az erdőben az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvényben külön nem nevesített sportversenyt rendezni.
Erdőben lovas és technikai sportversenyt rendezni csak az erdőgazdálkodó hozzájárulásával és az erdészeti hatóság engedélyével lehet
A tevékenység csak az engedélyezési eljárás lefolytatásaként meghozott engedély határozat jogerőre emelkedése után kezdhető meg!

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A tevékenységet végezni kívánó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, illetve cselekvőképes természetes személy.

Kizáró okok: képviseletre van lehetőség

Milyen adatokat kell megadni?

az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, és - amennyiben rendelkezésre állnak - egyedi környezetvédelmi azonosító adatok

Milyen iratok szükségesek?

A díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke:
Versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat érintő verseny rendezése 500 fő felett esetén 80 000 Ft;
500 fő felett kizárólag külterületen zajló tömegsportesemények rendezése esetén 80 000 Ft;
kerékpár használatával megvalósuló sporttevékenység folytatása esetén 36 000 Ft;
20 cm3-nél nagyobb hengerűrtartalmú belső égésű motorral hajtott eszköz felhasználásával megvalósuló technikai jellegű sporttevékenység folytatása esetén: 300 000 Ft.
Amennyiben az eljárásért nem kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetni, az eljárási illeték mértéke: 5 000 Ft.
Megfizetésének módja: illetékbélyeg megvásárlásával.

Hol intézhetem el?

országos jelentőségű védett természeti terület esetén a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala). / helyi jelentőségű védett természeti terület esetén a jegyző, a fővárosban a főjegyző
Az egyes kormányhivatalok megnevezését és illetékességi területét kapcsolódó fájl tartalmazza.

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Az ügyfél az elsőfokú határozat ellen fellebbezhet. A fellebbezési jog nincs meghatározott jogcímhez kötve, fellebbezni bármely okból lehet, amelyre tekintettel az érintett a döntést sérelmesnek tartja.

Jogorvoslati lehetőség részletei: ha a határozatot megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala) hozta: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (kivétel: Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala), illetve a jegyző, főváros esetében a főjegyző.Minden esetben az elsőfokú határozatot hozó hatóság részére.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): kézhezvételtől számított tizenöt nap

A benyújtási határidő: Amennyiben az eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, a fellebbezésért a díjtétel 50 %-át kell megfizetni, amely jelen esetben:

A fellebbezési illeték mértéke: versenyrendszerben szervezett, nem kizárólag kijelölt turistaútvonalakat érintő verseny rendezése 500 fő felett 40 000 Ft;

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A természeti terület azonos a védett természeti területtel, vagy a Natura 2000 területtel? Válasz: Nem azonos
Kérdés: mennyi az ügyintézési idő: Válasz: 3 hónap
Kérdés: függ az igazgatási szolgáltatási díj mértéke a tevékenység volumenétől Válasz: igen függ
Kérdés: Mennyi időre adható ki az engedély: Válasz: Maximálisan 10 év időtartamra.
Kérdés: Van lehetőség az érvényességi idő meghosszabbítására? Válasz: Igen, az érvényességi idő legfeljebb további 10 évvel meghosszabbítható.

Fontosabb fogalmak

természeti terület: valamennyi olyan földterület, melyet elsősorban természetközeli állapotok jellemeznek;
védett természeti terület: a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény vagy más jogszabály által védetté vagy fokozottan védetté nyilvánított (kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő) földterület;

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény; A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet; A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet;
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény 93. § (1) bekezdés e) pontja, (2) bekezdése

Kulcsszavak

védett terület, közösségi esemény, sportesemény, technikai jellegű sporttevékenység, verseny

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858