Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Barlang, barlangszakasz hasznosítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00126

Az ügy rövid leírása

A barlang, barlangszakasz használatával végzendő szolgáltatás - ideértve az ellenérték fejében történő túravezetést is - és más gazdasági célú tevékenység, kivéve a barlangi mentést, valamint a barlangkutatásra, barlangi mentésre alakult társadalmi szervezetek által a tagok képzése érdekében végzett tevékenységet. Röviden: a barlang mások számára ellenérték (pénz) fejében nyújtott szolgáltatás, vagy más gazdasági tevékenység. A hasznosítás lehet a barlang száraz (légteres) járatainak igénybevételével nyújtott szolgáltatás, (pl.: kalandtúra Pál-völgyi-barlangrendszerben), vagy a barlang víz alatti járatainak igénybevételével nyújtott szolgáltatás (pl.: búvároktatás)

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Ügyindításra jogosult a barlang vagyonkezelője működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság, (a továbbiakban: NPI), illetőleg az a természetes személy, vagy átlátható szervezet, aki az NPI által kiírt, a barlang hasznosításra irányuló pályázatot megnyerte, és ezáltal a NPI a törvényben meghatározott kizárólagos hasznosításának jogát szerződéssel, e harmadik személy részére továbbengedte.

Kizáró okok: Nincs ilyen korlátozó szabályozás.

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme.

Milyen iratok szükségesek?

a) a tervezett hasznosítási tevékenység leírása

b) idegenforgalmi hasznosítás esetén az üzemeltetési szabályzat, melynek kötelező elemei:
-a barlang általános leírása,
-a hasznosítási tevékenység célja, módja,
-a túrákkal kapcsolatos rendelkezések, útvonalak, valamint
-a barlangra vonatkozó biztonsági előírások.

c) ha nem az igazgatóság a kérelmező, a hasznosításra vonatkozóan az igazgatósággal megkötött megállapodás másolatát;

d) ha a hasznosítás barlangi búvármerülés útján valósul meg, a következőket:
• a tervezett merülés helyszínét, útvonalát, kezdetének és befejezésének tervezett időpontját, időtartamát, célját, irányát;
• a búvármerülésben részt vevő személyek számát, valamint a merülésvezető (kutatásvezető) nevét;
• merülésvezető (kutatásvezető) barlangi búvár- és merülésvezetői igazolványának számát;
• búvároktatás esetén a merülések gyakoriságát, az oktató szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítésének és barlangi merülésre érvényes felelősségbiztosításának másolatát;
• ha a merülés helyszínének elérése száraz barlangjáraton keresztül lehetséges a kísérő személy nevét, barlangi túra- vagy kutatásvezetői igazolványának számát
• a merülésvezető a sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) által elismert barlangi merülésvezető képzettségét vagy „barlangi búvár III.” nemzetközi minősítésnek megfelelő búvárképesítését igazoló dokumentum fénymásolatát; továbbá a búvársportra vonatkozó érvényes orvosi alkalmassági igazolásának és barlangi búvárkodásra kiterjedő biztosításának fénymásolatát;
• Az oktató merülés vezetőjének neve, a szakszövetség által vagy nemzetközileg elismert barlangi búvároktatói minősítésének és érvényes felelősségbiztosításának fénymásolatát;
• búvároktatásra vonatkozóan a merülések gyakoriságát.

Az igazgatási szolgáltatási díj befizetéséről szóló igazolás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárási díj 60 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj, melyet átutalási megbízással vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton szükséges teljesíteni. (NPI díjmentességet élvez).

Hol intézhetem el?

Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

Az eljárási határidő 70 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Fellebbezésre van lehetősége az ügyfélnek.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az illetékes kormányhivatalhoz.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: 30 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mi számít barlangnak? Válasz: a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. A barlang védett természeti érték.
Mit jelent, hogy ex lege védett a barlang? Válasz: a barlangok a törvény erejénél fogva védelem alatt állnak, azaz ha megfelel a fentebb meghatározott "Barlang" fogalomnak, a védelem megilleti.
Ki a vagyonkezelő? Válasz: a működési terület szerinti nemzeti park igazgatóság, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv. A vagyonkezelő a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az ilyen személytől elvárható gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti hasznait.
Mit jelent a hasznosítás? Válasz: a barlang, barlangszakasz igénybevételével végzendő szolgáltatás - ideértve az ellenérték fejében történő túravezetést is - és más gazdasági célú tevékenység, kivéve a barlangi mentést, valamint a barlangkutatásra, barlangi mentésre alakult társadalmi szervezetek által a tagok képzése érdekében végzett tevékenységet.
Mi a búvármerülés útján történő hasznosítás? Válasz: a hasznosításra vonatkozó fogalom az irányadó azzal, hogy a tevékenység búvármerülés útján valósul meg (barlangok víz alatti járatai).

Miért nem kérelmezhetem a NPI bevonása nélkül a hasznosítást? Válasz: a barlangok a nemzeti vagyon, egyben állami vagyon részét képezik. A vonatkozó jogszabályok alapján az állam kizárólagos gazdasági tevékenysége a barlang hasznosítása. Jogszabály, vagy szerződés alapján e jogát átengedheti harmadik személynek. A harmadik személy e jogot nyílt, vagy a jogszabályban meghatározott esetekben zárt pályázat eljárás útján nyerheti meg.
Mi az az üzemeltetés? Válasz: ha NPI a hasznosítás jogát nem engedi át harmadik személy részére, az illetékes megyei kormányhivatal járási hivatala az NPI részére adja meg az engedélyt. A barlang üzemeltetésére pályázati felhívást kezdeményezhet, így harmadik fél a nyertessége esetén az üzemeltetésben részt vehet.

Fontosabb fogalmak

Barlang: a barlang a földkérget alkotó kőzetben kialakult olyan természetes üreg, melynek hossztengelye meghaladja a két métert és - jelenlegi vagy természetes kitöltésének eltávolítása utáni - mérete egy ember számára lehetővé teszi a behatolást. A barlang védett természeti érték.
Ex lege védett barlang: a barlangok a törvény erejénél fogva védelem alatt állnak, azaz ha adott üreg megfelel a fentebb meghatározott "Barlang" fogalomnak, a védelem megilleti.
Vagyonkezelő: a területileg illetékes NPI, mint a tulajdonosi jogokat gyakorló szerv. A vagyonkezelő a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerződésnek, továbbá a rendes gazdálkodás szabályainak megfelelően, az ilyen személytől elvárható gondossággal birtokolhatja, használhatja és szedheti hasznait.
Barlang hasznosítása: a barlang, barlangszakasz használatával végzendő szolgáltatás - ideértve az ellenérték fejében történő túravezetést is - és más gazdasági célú tevékenység, kivéve a barlangi mentést, valamint a barlangkutatásra, barlangi mentésre alakult társadalmi szervezetek által a tagok képzése érdekében végzett tevékenységet.
Barlang búvármerülés útján történő hasznosítása: a hasznosításra vonatkozó fogalom az irányadó azzal, hogy a tevékenység búvármerülés útján valósul meg (barlangok víz alatti járatai).
Búvároktatás céljára történő barlanghasznosítás : a barlang használatával ellenszolgáltatásért végzett oktatói tevékenység. Barlang száraz járata: a barlang levegővel telt, ún. légteres járatai. Barlang víz alatti járata: a barlang kizárólag merülés útján megközelíthető vízzel telt járatai.

Vonatkozó jogszabályok

A természet védelméről szóló 1996.évi LIII. törvény 23. § (2) bekezdése, (3) bekezdés a) pont, 48. §-a, , 51. § (1) bekezdés a) pont, 68. § (1) és (9) bekezdés, 76. § (1) bekezdése. A barlangok nyilvántartásáról, a barlangok látogatásának és kutatásának egyes feltételeiről, valamint a barlangok kiépítéséről szóló 13/1998. (V. 6.) KTM rendelet 11. § (1) bekezdés e) pontja, 18/A. §-a, 18/B. § (1) és (2) bekezdése, 18/C. § (1) (2) és (3) bekezdés, 18/D. §-a, 18/E. §-a. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet . A nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI. törvény 3. § 10. pont, 4. § (1) bekezdés j) pont, 12. § (1) bekezdés k) pont. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 1. § (2) és 24. § (1) bekezdés. Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet 1. § (6) bekezdés. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. melléklet, I. fejezet, 46. sorszám 1. alszám, 3. § (1) és 4. § (1) bekezdés, valamint 2. § (4) bekezdése. A környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás. Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Többek között: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29. § (3) bekezdés b) pont, 30. §-a, 31. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdés, 52. § (1) bekezdése, 33. §-a, 68. §-a. 71.§ (1) bekezdés, 72.§ (1) bekezdés, 72.§ (2) bekezdés, 73/A.§-a, 78. §-a, 98. §-a és 99. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

barlang, hasznosítás, pályázat, vagyonkezelő, üzemeltetés, búvár

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858