Akadálymentes verzió

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti tényfeltárási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00154

Az ügy rövid leírása

A kármentesítési eljárás során a károsodás mértékének felmérését (és indokolt esetben tényfeltárási tervet) követően tényfeltárási záródokumentációt kell készíteni, és azt a a tényfeltárásra kötelező határozatban foglalt határidőre be kell nyújtani a területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalához

Ki jogosult az eljárásra?

A tényfeltárási záródokumentációt a tényfeltárásra kötelezett nyújtja be. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 56. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetekben a kármentesítés elvégzése a nemzeti park igazgatóság, valamint érintettség esetén a vízügyi igazgatóság és a Hermann Ottó Intézet feladata.
Nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által arra meghatalmazott személy járjon el. A meghatalmazást az iratokhoz csatolni kell.

Milyen adatokat kell megadni?

A záródokumentáció tartalma:
1) a faj, élőhely, terület eredeti állapotára vonatkozó adatok;
2) a természetben okozott károsodással érintett faj, élőhely, terület, valamint azoknak a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 1. számú melléklet kritériumrendszere szerinti jelentősége;
3) a faj, élőhely, terület károsodása utáni állapotára vonatkozó adatok;
4) a természetes regenerálódás esélye, mértéke, várható időtartama.

Milyen iratok szükségesek?

Tényfeltárási záródokumntáció, szakértői jogosultság igazolása. A kérelmező, illetve meghatalmazottja személyes adatait igazoló dokumentumok, meghatalmazás, az eljárás illetéke illetékbélyegben.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft illeték
- illetékbélyegben, a

Hol intézhetem el?

Az a kormányhivatal melynek területén a természetben okozott károsodás történt.

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Van fellebbezési lehetőség.
Pest Megyei Kormányhivatal
A területileg illetékes kormányhivatalhoz.
15 nap
10000 Ft illeték

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs.
1. Kérdés: a záródokumentáció elfogadását követően milyen további feladatai lehetnek a kötelezettnek? Válasz: a) a tényfeltárást folytatni kell;
b) beavatkozás elvégzése szükséges, amennyiben megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás, ehhez a beavatkozás megvalósítási tervet kell készíteni;
c) szükség esetén a tényfeltárást követő monitoringot kell végezni;
d) a kármentesítés befejezhető, ha a további kármentesítési munkára nincs szükség.

Fontosabb fogalmak

A természetben okozott károsodás: olyan környezetkárosodás, amely a fajban, élőhelyben, területben az eredeti állapothoz képest jelentős mértékű kedvezőtlen változást eredményez; kármentesítés: olyan helyreállítási tevékenység, intézkedés, amely a természetben okozott kár enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a faj, élőhely, terület által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul.

Vonatkozó jogszabályok

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ c), d) pont, 4. § (1)-(6) bekezdése, 6. § (1), (2) bekezdés, 8. § (1), (4), (5) bekezdés, 1. és 2. mellékleta környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. 1., 2, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 56. § (1) bekezdés c) pont, 101. §, 102/A §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (5) bekezdés, 33. § (3) és (8) bekezdés, 35. § (1), (2) bekezdés és 36. § (1) bekezdése, 37.§ (3) bekezdés, 40-40/A. §, 50. §, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (1) bekezdése

Kulcsszavak

természetben okozott károsodás, tényfeltárás, kármentesítés, záródokumentáció

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858