Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási munkák megkezdésének bejelentése

Kódszám

OKTVF00156

Az ügy rövid leírása

A kármentesítési eljárás során a hatóság meghatározza a természetben okozott károsodással kapcsolatos feladatokat. Amennyiben megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás, úgy dönt a beavatkozás elvégzésének szükségességéről. A benyújtott beavatkozási terv elfogadásával elrendeli a beavatkozást. A beavatkozási terv szerinti munkák megkezdését az azt megelőző tíz nappal a hatósághoz be kell jelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A beavatkozási munkák megkezdését a beavatkozás elvégzésére kötelezett jelenti be. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 56. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetekben a kármentesítés elvégzése a nemzeti park igazgatóság, valamint érintettség esetén a vízügyi igazgatóság és a Hermann Ottó Intézet feladata.

Kizáró okok: Nemcsak Nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által arra meghatalmazott személy járjon el. A meghatalmazást az iratokhoz csatolni kell.

Milyen adatokat kell megadni?

A beavatkozási munkák megkezdése bejelentésének tartalmaznia kell: a) a beavatkozási tervre hivatkozást; b) a károsodott terület megnevezését, azonosítóit; c) az elvégezni kívánt munkákat; d) a beavatkozási munkák megkezdésének és végrehajtásának időpontját.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat a beavatkozási munkák bejelentéséről. A kérelmező, illetve meghatalmazottja személyes adatait igazoló dokumentumok, meghatalmazott esetében meghatalmazás. Az eljárási illetéket - 5000 Ft-ot le kell róni illetékbélyegben.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?

területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs fellebbezés.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs fellebbezés.

A benyújtási határidő: Nincs fellebbezés.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kérdés: A tényfeltárást követően mikor van szükség beavatkozásra? Válasz: Akkor van szükség beavatkozásra, amikor a tényfeltárás során megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás. A beavatkozás megvalósítását tartalmazó tervet kell készíteni, melynek nyomán a hatóság elrendeli a beavatkozást. A munkák megkezdését és elvégézést a hatóságnak be kell jelenteni. 2. Kérdés: Milyen eljárási lépés követi a beavatkozási munkák bejelentését? Válasz: a hatóság ellenőrzi, hogy a munkálatokat a beavatkozási tervnek megfelelően végzik-e.

Fontosabb fogalmak

A természetben okozott károsodás: olyan környezetkárosodás, amely a fajban, élőhelyben, területben az eredeti állapothoz képest jelentős mértékű kedvezőtlen változást eredményez. Kármentesítés: olyan helyreállítási tevékenység, intézkedés, amely a természetben okozott kár enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a faj, élőhely, terület által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul.

Vonatkozó jogszabályok

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ c), d) pont, 4. § (2)-(6) bekezdése, 6. § (1), (2), (7) bekezdés, 8. § (5) bekezdése, 9. § (3), (4) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 1. és 2. melléklet, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 56. § (1) bekezdés c) pont, 101. §, 102/A §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 35. § (1), (2) bekezdés és 36. § (1) bekezdés, 40. §, 40/A. §, az illetékekről szóló 1990. évi CXIII. törvény XIII. 1.

Kulcsszavak

természetben okozott károsodás, tényfeltárás, kármentesítés, beavatkozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858