Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási terv módosítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00157

Az ügy rövid leírása

A kármentesítési eljárás során készített tényfeltárási záródokumentáció alapján a hatóság meghatározza a természetben okozott károsodással kapcsolatos feladatokat. Amennyiben megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás, úgy dönt a beavatkozás elvégzésének szükségességéről, illetve a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítéséről és benyújtásáról. A hatóság dönt a beavatkozási terv elfogadásáról. Ha a beavatkozási munkák során észleltek alapján indokolt, a kötelezett kérheti a beavatkozási terv módosítását.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A beavatkozási terv módosítása iránti kérelmet a beavatkozásra kötelezett nyújtja be. A a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény(Kvt.) 56. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetekben a kármentesítés elvégzése a nemzeti park igazgatóság, valamint érintettség esetén a vízügyi igazgatóság és a Hermann Ottó Intézet feladata.

Kizáró okok: Nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által arra meghatalmazott személy járjon el. A meghatalmazást az iratokhoz csatolni kell.

Milyen adatokat kell megadni?

A bevatkozási terv módosítása iránti kérelemhez benyújtott beavatkozási tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a beavatkozást elrendelő határozatra való hivatkozást b) a károsodott terület megnevezését, azonosítóit;
c) a kérelem benyújtásáig végzett munkálatok dokumentálását; d) a beavatkozási munkák során tapasztaltakat, amelyek a módosítást indokolják.

Milyen iratok szükségesek?

Módosított beavatkozási terv, az elvégzett munkák dokumentálása, a szakértői jogosultság igazolása. A kérelmező, illetve meghatalmazottja személyes adatait igazoló dokumentumok, meghatalmazott esetében meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft illeték - melyet illetékbélyegben kell leróni

Hol intézhetem el?

területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes kormányhivatalhoz.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 10.000 Ft illeték

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kérdés: A tényfeltárást követően mikor van szükség beavatkozásra, ezzel együtt beavatkozási terv készítésére? Válasz: Akkor van szükség beavatkozásra, amikor a tényfeltárás során megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás. A beavatkozást megelőzően a beavatkozás megvalósítását tartalmazó tervet kell készíteni. 2. Kérdés: Mire irányulhat a beavatkozási terv módosítása iránti kérelem? Válasz: Amennyiben a már elvégzett beavatkozási munkák alapján a hatóság indokoltnak látja, a beavatkozást végző kérelmére módosíthatja a beavatkozási munkák elvégzésére, ütemezésére vonatkozó előírásait, a beavatkozás végrehajtásának határidejét, vagy a beavatkozás időtartama alatt működő monitoring kivitelezésére és működtetésére vonatkozó előírsokat.

Fontosabb fogalmak

A természetben okozott károsodás: olyan környezetkárosodás, amely a fajban, élőhelyben, területben az eredeti állapothoz képest jelentős mértékű kedvezőtlen változást eredményez. Kármentesítés: olyan helyreállítási tevékenység, intézkedés, amely a természetben okozott kár enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a faj, élőhely, terület által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul.

Vonatkozó jogszabályok

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ c), d) pontja, 4. § (1), (6) bekezdés, 6. § (1), (2) bekezdés, 8. § (5) bekezdés, 9. § (1), (3), (4), (5) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 1. és 2. melléklet, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. 1., 2., a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 56. § (1) bekezdés c) pontja, 101. §, 102/A §, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (1) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (5) bekezdés, 33. § (3) és (5) bekezdés, 35. § (1), (2) bekezdés és 36. § (1) bekezdés, 37.§ (3) bekezdés, 38. § (4) bekezdés, 40. §, 40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdése.

Kulcsszavak

természetben okozott károsodás, tényfeltárás, kármentesítés, beavatkozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858