Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási terv módosítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00157

Az ügy rövid leírása

A kármentesítési eljárás során készített tényfeltárási záródokumentáció alapján a hatóság meghatározza a természetben okozott károsodással kapcsolatos feladatokat. Amennyiben megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás, úgy dönt a beavatkozás elvégzésének szükségességéről, illetve a beavatkozás megvalósítási tervének elkészítéséről és benyújtásáról. A hatóság dönt a beavatkozási terv elfogadásáról. Ha a beavatkozási munkák során észleltek alapján indokolt, a kötelezett kérheti a beavatkozási terv módosítását.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A beavatkozási terv módosítása iránti kérelmet a beavatkozásra kötelezett nyújtja be. A a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvény(Kvt.) 56. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetekben a kármentesítés elvégzése a nemzeti park igazgatóság, valamint érintettség esetén a vízügyi igazgatóság és a Hermann Ottó Intézet feladata.

Kizáró okok: Nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által arra meghatalmazott személy járjon el. A meghatalmazást az iratokhoz csatolni kell.

Milyen adatokat kell megadni?

A bevatkozási terv módosítása iránti kérelemhez benyújtott beavatkozási tervnek az alábbiakat kell tartalmaznia: a) a beavatkozást elrendelő határozatra való hivatkozást b) a károsodott terület megnevezését, azonosítóit;
c) a kérelem benyújtásáig végzett munkálatok dokumentálását; d) a beavatkozási munkák során tapasztaltakat, amelyek a módosítást indokolják.

Milyen iratok szükségesek?

Módosított beavatkozási terv, az elvégzett munkák dokumentálása, a szakértői jogosultság igazolása. A kérelmező, illetve meghatalmazottja személyes adatait igazoló dokumentumok, meghatalmazott esetében meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft illeték - melyet illetékbélyegben kell leróni

Hol intézhetem el?

területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes kormányhivatalhoz.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 10.000 Ft illeték

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kérdés: A tényfeltárást követően mikor van szükség beavatkozásra, ezzel együtt beavatkozási terv készítésére? Válasz: Akkor van szükség beavatkozásra, amikor a tényfeltárás során megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás. A beavatkozást megelőzően a beavatkozás megvalósítását tartalmazó tervet kell készíteni. 2. Kérdés: Mire irányulhat a beavatkozási terv módosítása iránti kérelem? Válasz: Amennyiben a már elvégzett beavatkozási munkák alapján a hatóság indokoltnak látja, a beavatkozást végző kérelmére módosíthatja a beavatkozási munkák elvégzésére, ütemezésére vonatkozó előírásait, a beavatkozás végrehajtásának határidejét, vagy a beavatkozás időtartama alatt működő monitoring kivitelezésére és működtetésére vonatkozó előírsokat.

Fontosabb fogalmak

A természetben okozott károsodás: olyan környezetkárosodás, amely a fajban, élőhelyben, területben az eredeti állapothoz képest jelentős mértékű kedvezőtlen változást eredményez. Kármentesítés: olyan helyreállítási tevékenység, intézkedés, amely a természetben okozott kár enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a faj, élőhely, terület által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul.

Vonatkozó jogszabályok

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ c), d) pontja, 4. § (1), (6) bekezdés, 6. § (1), (2) bekezdés, 8. § (5) bekezdés, 9. § (1), (3), (4), (5) bekezdés, 10. § (1) bekezdés, 1. és 2. melléklet, a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. 1., 2., a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 56. § (1) bekezdés c) pontja, 101. §, 102/A §, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 76. § (1) bekezdés, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (5) bekezdés, 33. § (3) és (5) bekezdés, 35. § (1), (2) bekezdés és 36. § (1) bekezdés, 37.§ (3) bekezdés, 38. § (4) bekezdés, 40. §, 40/A. §, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdése.

Kulcsszavak

természetben okozott károsodás, tényfeltárás, kármentesítés, beavatkozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858