Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

A természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló kormányrendelet szerinti beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00158

Az ügy rövid leírása

A kármentesítési eljárás során a hatóság meghatározza a természetben okozott károsodással kapcsolatos feladatokat. Amennyiben megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás, úgy dönt a beavatkozás elvégzésének szükségességéről. A kötelezettnek a beavatkozási munkák befejezését követően beavatkozási záródokumentációt kell benyújtani a kormányhivatalhoz, mely alapján a hatóság az alábbi döntéseket hozhatja: a) a beavatkozás elégtelen, azt folytatni kell,
b) a további tényfeltárás szükséges, vagy
c) a beavatkozás befejezhető, a záródokumentációt elfogadja, továbbá
d) a kármentesítési monitoring szükséges, illetve
e) a kármentesítés befejezhető.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A beavatkozási záródokumentáció elfogadása iránti kérelmet, illletve a beavatkozási záródokumentációt a beavatkozásra kötelezett nyújtja be. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 56. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetekben a kármentesítés elvégzése a nemzeti park igazgatóság, valamint érintettség esetén a vízügyi igazgatóság és a Hermann Ottó Intézet feladata.

Kizáró okok: Nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által arra meghatalmazott személy járjon el. A meghatalmazást az iratokhoz csatolni kell.

Milyen adatokat kell megadni?

A beavatkozási záródokumentáció tartalmazza:
a) az elvégzett kármentesítési munkák, helyreállítási intézkedések leírását,
b) a helyreállított és a helyre nem állítható faj, élőhely, terület bemutatását,
c) a természetes regenerálódás következtében várható változásokat,
d) az előírt monitoring végrehajtásának részleteit,
e) amennyiben (a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (Kvt.) 56. §-a (1) bekezdésének c) pontja szerint) a kármentesítés elvégzése a nemzeti park igazgatóság, valamint érintettség esetén a vízügyi igazgatóság és a Hermann Ottó Intézet feladata, úgy a beavatkozással felmerült költségek ismertetését.

Milyen iratok szükségesek?

Beavatkozási záródokumentáció, szakértői jogosultság igazolása. A kérelmező, illetve meghatalmazottja személyes adatait igazoló dokumentumok, meghatalmazott esetében meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

5000 Ft illeték - melyet illetékbélyegben kell leróni

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Környezetvédelmi ésTermészetvédelmi Főfelügyelőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A területileg illetékes kormányhivatalhoz.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 10.000 Ft illeték

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Kérdés: A kormányhivatal a beavatkozási záródokumentáció alapján milyen döntést hozhat? Válasz: A kormányhivatal a záródokumentáció alapján dönt:
a) a beavatkozás elégtelensége esetén annak folytatásáról, b) a további tényfeltárás elrendeléséről, vagy c) a beavatkozás befejezéséről a záródokumentáció elfogadásával, továbbá d) a kármentesítési monitoringról, illetve e) a kármentesítés befejezéséről.
2. Kérdés: A tényfeltárást követően mikor van szükség beavatkozásra, ezzel együtt beavatkozási záródokumentáció elkészítésére? Válasz: Akkor van szükség beavatkozásra, amikor a tényfeltárás során megállapítható a jelentős mértékű kedvezőtlen változás.

Fontosabb fogalmak

A természetben okozott károsodás: olyan környezetkárosodás, amely a fajban, élőhelyben, területben az eredeti állapothoz képest jelentős mértékű kedvezőtlen változást eredményez. Kármentesítés: olyan helyreállítási tevékenység, intézkedés, amely a természetben okozott kár enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására, valamint a faj, élőhely, terület által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás biztosítására irányul.

Vonatkozó jogszabályok

a természetben okozott károsodás mértékének megállapításáról, valamint a kármentesítés szabályairól szóló 91/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2.§ c), d) pont, 4. § (1)-(7) bekezdései, 6. § (1), (2) bekezdései, 11. § (1), (3) bekezdései, 1. és 2. melléklet a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény XIII. 1., 2., a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 56. § (1) bekezdés c) pont, 101. §, 102/A §, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (5) bekezdés, 35. § (1), (2) bekezdés, 36. § (1) bekezdés, 37.§ (3) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

természetben okozott károsodás, kármentesítés, beavatkozási záródokumentáció

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858