Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Éti csiga gyűjtése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00166

Az ügy rövid leírása

A természet védelméről szóló1996. évi LIII. törvény állapítja meg a védett állatokkal kapcsolatos főbb rendelkezéseket, kormány rendelet szabályozza a védett állatok tartásának, hasznosításánal és bemutatásának engedélyezésének szabályait. Miniszteri rendelet - a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet - állapítja meg a védett állatok körét, ennek alapján az éti csiga (Helix pomatia) védett állatnak minősül (kivéve az élelmezési célra feldolgozott, valamint konzerv csigahúst, illetőleg a konyhakész csigahúst, továbbá az üres csigahéjat). Az éti csiga gyűjtését, hasznosítását külön jogszabály - az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet - rendezi, ezen eljárás az éti csiga gyűjtésére vonatkozik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A kérelem előterjesztésére jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy. Egy évben összesen 2000 tonna éti csiga gyűjthető, ennek elosztására az éti csiga gyűjtését, hasznosítását koordináló érdekvédelmi szervezet tesz javaslatot a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya részére. A kérelmet annak kell benyújtania, aki az éticsigát gyűjteni kívánja.

Kizáró okok: Nincs ilyen korlátozó szabályozás

Milyen adatokat kell megadni?

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) 34.§-36.§ rendelkezései mellett a kérelemhez mellékelni kell a gyűjtésben részt vevők nevét, címét. A kérelmet jogszabály szerinti - védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet - formanyomtatványon kell beadni.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell a gyűjtésben részt vevők nevét, címét. Egyéb jogszabályok alapján csatolandó: amennyiben a kérelmező helyett meghatalmazottja, illetve képviselője jár el, csatolandó a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. és 40/A. §-ában meghatározottak szerinti meghatalmazás. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, amelynek mértéke a következő: 2 forint/kilogramm

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala (Pest Megyei Kormányhivatal esetében: Érdi Járási Hivatal). Amennyiben a tevékenység több kormányhivatal területét is érinti, akkor a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: az ügyfélnek van fellebbezési joga

Jogorvoslati lehetőség részletei: Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az eljáró és döntést hozó elsőfokú hatósághoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 napon belül

A benyújtási határidő: A jogorvoslati díj mértéke 1 forint/kilogramm

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Az éti csiga védett állat? Válasz: Igen, de a védelem nem vonatkozik az élelmezési célra feldolgozott, valamint konzerv csigahúsra, illetőleg a konyhakész csigahúsra, továbbá az üres csigahéjra. Kérdés: Mennyi az ügyintézési idő: Válasz: 70 nap Kérdés: Mekkora összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni: Válasz: 2 forint/kilogramm-ot. Kérdés: Hol nem lehet csigát gyűjteni? Válasz: Védett természeti területen, illetve nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területen Kérdés: Mekkora méretű éti csiga gyűjthető? Válasz: Csak 30 mm vagy annál nagyobb házátmérőjű éti csiga gyűjthető.

Fontosabb fogalmak

védett állat: a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendeletben szereplő állatfaj egyede. Hasznosítás: a védelemben részesülő állatfaj egyedének – a bemutatás kivételével történő – bármilyen igénybevétele, amely az egyed élettevékenységét, túlélési vagy szaporodási esélyeit, fennmaradását befolyásolja. Egyed: élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota és származéka, valamint az elpusztult élőlény, illetve az a termék vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz. Gyűjtési idény: Minden év minden év április 1-jétől június 15-ig tartó időszak, amely alatt az éti csiga gyűjthető

Vonatkozó jogszabályok

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (Tvt) 43.§ (2) bekezdés b.) pont, 44.§ (4) bekezdés, a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4.§ (2) bekezdés, az éti csiga gyűjtéséről és hasznosításáról szóló 19/2006. (III. 31.) KvVM rendelet, a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 34-36. §, 40-40/A. §, 50. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet

Kulcsszavak

Éti csiga, gyűjtés, gyűjtési idény, hasznosítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858