Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

A vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet A. mellékletében szereplő gerinces állatfaj példánya, valamint a tanácsi rendelet B. mellékletében szereplő emlős-, madár- és szárazfölditeknős-faj élő példánya (együtt: bejelentésköteles példány) elhullásának bejelentése

Kódszám

OKTVF00180

Az ügy rövid leírása

Bejelentésköteles példány elhullásának bejelentése, az elhullott egyed CITES dokumentumának leadása.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A polgári jog szabályai szerint cselekvőképes természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amennyiben Magyarországon tartott, bejelentésköteles fajok egyedének a tulajdonosa.

Kizáró okok: A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme;
a bejelentésköteles példány(ok) tartási helye, egyedi azonositói, az egyed CITES dokumentumának nyilvántartási száma

Milyen iratok szükségesek?

Az elhullott egyed(ek) eredeti CITES bizonylata(i).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs.

Hol intézhetem el?
A Pest Megyei Kormányhivatal természetvédelmi hatáskörében eljáró Érdi Járási Hivatala (solymászmadár) /országos természetvédelmi hatóság (fokozottan védett állatfaj egyede), egyéb esetben a tartás helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóság. 

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Amennyiben az eljáró hatóság a tartás helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóság, van lehetőség fellebbezésre.
Amennyiben az eljáró hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal, a döntés ellen bírósági felülvizsgálattal lehet élni.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Amennyiben az eljáró hatóság a tartás helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóság, úgy a Pest Megyei Kormányhivatalnak, amennyiben az eljáró hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz. 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A tartás helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóság, vagy a Pest Megyei Kormányhivatal. 

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

Amennyiben az eljáró hatóság a  tartás helye szerint illetékes területi természetvédelmi hatóság, a döntés közlésétől számított 15 napon belül.
Amennyiben az eljáró hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal, a döntés közlésétől számított 30 napon belül. 

A benyújtási határidő: A fellebbezési illeték 5000 Ft, melyet illetékbélyegben, elektronikus úton,  illetve átutalással lehet leróni. 

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Honnan lehet tudni, hogy egy faj az egyezmény hatálya alá tartozik-e? Válasz: A tanácsi rendelet mellékleteiben felsorolt fajok tartoznak bele.
Az adott fajt nem találom a mellékletekben, de úgy tudom bejelentésköteles. Válasz: Sokszor fajcsoport, vagy faj feletti (taxon) szinten védett egy állatfaj, ebben az esetben így van feltüntetve a mellékletekben (pl. Testudinidae spp. az összes szárazföldi teknős faj).

Fontosabb fogalmak

CITES: A Washingtoni Egyezmény vagy más néven CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről), melyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott. Célja, hogy ellenőrzése alá vonja a veszélyeztetett fajok kereskedelmét, és ezáltal megakadályozza, hogy állat- és növényfajok ezrei a kipusztulás szélére jussanak. A világméretű megállapodásnak ma már 181 részes fele van, és közel 35 ezer faj kereskedelmét szabályozza, illetve esetenként tiltja. 
 

Egyedi azonosító, egyedi jelölés: A példány egyedi azonosítására alkalmas, külön jogszabályokban meghatározott mikrocsip, zárt gyűrű, tetoválás stb. száma.

Vonatkozó jogszabályok

Aveszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet;
a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezései;
a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet
a környezetvédelmi, természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31..) FM rendelet 1. melléklet, I. fejezet,33. sorszám
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 4. § p) pontja, 76. § (1) bekezdése, 78/B.§ (1) bekezdés a) pontja, 78/B.§ (2) és (3) bekezdése;
Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Többek között: a Ket. 29. § (3) bekezdés b) pontja, 30. §-a, 31. §-a, 34. §-a, 35. §-a, 36. §-a, 50. §-a, 51. § (1) és (2) bekezdése, 52. § (1) bekezdése, 33. §-a, 68. §-a. 71.§ (1) bekezdése, 72.§ (1) bekezdése, 72.§ (2) bekezdése, 73/A.§-a, 78. §-a, 98. §-a és 99. § (1) bekezdése;
az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény;
az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdése;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (2) bekezdése; 330. §-a;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás.

Kulcsszavak

CITES, teknős, papagáj, elhullás, elpusztul, preparátum

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858