Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Tokfaj élő példányai tartásának, tenyésztésének bejelentése

Kódszám

OKTVF00185

Az ügy rövid leírása

Aki a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó tokfaj élő példányainak tartásával, tenyésztésével foglalkozik, köteles e tevékenységét az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségnek bejelenteni, amely azt nyilvántartásba veszi.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A polgári jog szabályai szerint cselekvőképes természetes vagy jogi személy, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

Kizáró okok: A kérelem előterjesztésére jogosultak körét jogszabály nem határozza meg, így arra jogosult lehet minden eljárási képességgel rendelkező természetes és jogi személy akinek jogát, jogos érdekét az ügy érinti.

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme.
A tevékenység részletes leírása, a példányok eredetét, jogszerű megszerzését igazoló dokumentum(ok) másolata, a tartás, szaporítás módjának leírása, valamint az évente várhatóan szaporított, illetve forgalomba hozott mennyiségről készült becslés.

Milyen iratok szükségesek?

A tevékenység részletes leírása, a példányok eredetét, jogszerű megszerzését igazoló dokumentum(ok) másolata, a tartás, szaporítás módjának leírása, valamint az évente várhatóan szaporított, illetve forgalomba hozott mennyiségről készült becslés.
Írásbeli meghatamazás, amenyiben a kérelmező nem személyesen jár el.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Jelen ügytípus esetén nincs eljárási díj.

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebbezésre.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Az illetékes kormányhivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): A döntés közlésétől számított 15 napon belül.

A benyújtási határidő: 5000 Ft eljárási illeték. Illetékbélyeggel teljesíthető.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Miért szükséges a tevékenységet bejelenteni? Válasz: Annak érdekében, hogy a hatóságok nyomon tudják követni a tokfajok éves forgalmának alakulását országos szinten. Ez jogszabályi kötelezettség is.
Mi számít védett állatfajnak? Válasz: A védelemben részesülő állatfajokat a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. és 8. számú melléklete tartalmazza.
Mit jelent a bejelentésköteles állatfaj (tokfaj)? Válasz: A faj szerepel a tanácsi rendelet A. mellékletében.
Mit szükséges benyújtani a bejelentéskor? Válasz: A tevékenység részletes leírását, a példányok eredetét, jogszerű megszerzését igazoló dokumentum(ok) másolatát, a tartás, szaporítás módjának leírását, valamint az évente várhatóan szaporított, illetve forgalomba hozott mennyiségről készült becslést.
A kérelmet hova kell benyújtani? Válasz: a területileg illetékes kormányhivatalhoz.
Mennyi az ügyintézési idő? Válasz: 21 nap.

Fontosabb fogalmak

CITES: A Washingtoni Egyezmény vagy más néven CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - Egyezmény a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről), melyhez Magyarország 1985-ben csatlakozott. Célja, hogy ellenőrzése alá vonja a veszélyeztetett fajok kereskedelmét, és ezáltal megakadályozza, hogy állat- és növényfajok ezrei a kipusztulás szélére jussanak. A világméretű megállapodásnak ma már 175 ország tagja, és közel 35 ezer faj kereskedelmét szabályozza, illetve esetenként tiltja.
Bejelentésköteles faj (tokfaj): A faj szerepel a tanácsi rendelet A. mellékletében.

Vonatkozó jogszabályok

A veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelmét szabályozó nemzetközi és európai közösségi jogi aktusok végrehajtásának egyes szabályairól szóló 292/2008. (XII. 10.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés c) pontja, 16. § (1) és (2) bekezdése, 20. §-a, 21. § (1) bekezdése;
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. és 8. számú melléklete;
a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló 1996. december 9-i 338/97/EK tanácsi rendelet;
a védett tokfajok hasznosításáról
24/2008 (X. 8.) KvVM rendelet;
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény;
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet;
az illetékről szóló 1990. évi CXIII. törvény 29. § (2) bekezdése;
az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V. 18.) KöM rendelet;
a környezetvédelmi hatósági nyilvántartásról szóló 6/2002. (K.Ért.4.) KöM utasítás.
Az eljárásra továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény vonatkozó rendelkezései irányadók. Többek között: a Ket. 15. §-a, 28/B. §-a, 30. § -a, 31. §-a, 33. § (1) bekezdése, 35. § (1) bekezdése, 71. § (1) bekezdése, 86. §-a, 98. § -a, 99. § (1) bekezdése, 102. § (1) bekezdése, 160. §-a; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről
szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet 13. §. (1) bekezdés c.) pont, (3) bekezdés b) pont.

Kulcsszavak

tokfaj, tartás, hasznosítás, bejelentés, nyilvántartás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858