Akadálymentes verzió

Fokozottan védett növényfaj egyede biotechnológiai célra történő felhasználásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00201

Az ügy rövid leírása

Amennyiben valaki a jogszabály szerint fokozottan védettnek minősülő növényfaj egyedének biotechnológiai célra kívánja felhasználni , akkor az engedély köteles. Az engedélyeztetés jelen eljárásban történik.

Ki jogosult az eljárásra?

Cselekvőképes jogalanyok
Nem csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget. (Nincs külön jogszabályi követelmény.)

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a kérelem, illetve a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell. Ha meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás során a kérelmezőnek igazgatási-szolgáltatási díjat nem kell fizetnie, csak a természetvédelmi hatósági eljárási illetéket, melynek mértéke 5000 Ft.Az eljárási illeték megfizetésének módja (illetékbélyeg megvásárlásával; csekken, postai úton; egyéb módon

Hol intézhetem el?

országos illetékesség

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton támadható meg.
A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni.
A keresetet a bíróságnak kell címezni, és a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának kell benyújtani.
A kereset benyújtási határidő: közléstől számított 30 nap.
A bírósági eljárás illetéke 30 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs.
Honnan tudom, hogy fokozottan védett növényről van szó? Ha a termeszetvedelem.hu honlapon vagy a 13/2001. (V.9.) KöM rendelet 1. számú mellékletében szerepel. Mennyi az eljárás díja? 5000 Ft. Mennyi az ügyintézési határidő? 70 nap.

Fontosabb fogalmak

Védett természeti érték (természetvédelmi érték): a Tvt. vagy más jogszabály által védetté, fokozottan védetté nyilvánított – kiemelt természetvédelmi oltalomban részesülő – élő szervezet egyede, fejlődési alakja, szakasza, annak származéka. Élő szervezet (élőlény): mikroorganizmusok, gombák, növények és állatok fajai, alfajai, változatai. Egyed (példány): élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota és származéka, valamint az elpusztult élőlény, illetve az a termék vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz.

Vonatkozó jogszabályok

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 42. § (3) bekezdés g) pont, 76. § (1) bekezdés;
a közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. §, 35. § (1) bekezdés, 40. §, 40/A. §, 100. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés, 109. § (1) bekezdés a) pont;
a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (2) bekezdése;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi LIII. törvény 326. § (7) bekezdés, 330. § (2) bekezdés;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés; A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet8/A. §; Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdés, XIII. számú melléklet 1. pont.

Kulcsszavak

Fokozottan védett növény, biotechnológiai célra történő felhasználás, egyed

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858