Akadálymentes verzió

Nem őshonos élő szervezetek betelepítésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00205

Az ügy rövid leírása

Amennyiben valaki nem őshonos élő szervezeteket akar betelepíteni, akkor az engedély köteles. Az engedélyeztetés jelen eljárásban történik.

Ki jogosult az eljárásra?

Cselekvőképes jogalanyok
Nem csak személyesen járhat el.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.Nincs külön jogszabályi követelmény.

Milyen iratok szükségesek?

Ha meghatalmazott jár el, akkor a meghatalmazás. Az illetéket illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illeték , 5000,-Ft

Hol intézhetem el?

országos illetékesség

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton támadható meg.
A keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni.
A keresetet a Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályának kell benyújtani.
A kereset benyújtási határidő: a közléstől számított 30 nap.
A bírósági eljárás illetéke 30000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Nincs.
Mi tekinthető nem őshonos élő szervezetnek? Amelyek az őshonos meghatározás kritériumainak nem felelnek meg. Mennyi az eljárás illetéke? 5000 Ft. Mennyi az ügyintézési határidő? 70 nap.

Fontosabb fogalmak

Őshonos: mindazok a vadon élő szervezetek, amelyek az utolsó két évezred óta a Kárpát-medence természetföldrajzi régiójában – nem behurcolás vagy betelepítés eredményeként – élnek, illetve éltek. Nem őshonos élő szervezeteknek minősülnek, amelyek az őshonos kritériumoknak nem felelnek meg.
Élő szervezet (élőlény): mikroorganizmusok, gombák, növények és állatok fajai, alfajai, változatai.
Egyed (példány): élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota és származéka, valamint az elpusztult élőlény, illetve az a termék vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz.

Vonatkozó jogszabályok

a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 14. § (2) bekezdés, 76. § (1) bekezdés; 1. § (1) bekezdés a), a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. §, 35. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés e) pont, (2) bekezdés, 109. § (1) bekezdés a) pont; a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 5. § (2) bekezdése; a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdés, 330. § (2) bekezdés; az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (3) bekezdés, 73. § (1) bekezdése, melléklet XIII. 1. pont, környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 15. § (1)-(2)

Kulcsszavak

nem őshonos élő szervezetek, betelepítése, egyed, idegenhonos, inváziós, özönfaj, tájidegen

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858