Akadálymentes verzió

Fokozottan védett állatfaj egyede cseréjének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00222

Az ügy rövid leírása

Amennyiben valaki a 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet-ben felsorolt fokozottan védett fajok egyedét el akarja cserélni, az engedély köteles. A fokozottan védett állat egyedének cseréje hasznosításnak minősül Az engedélyt a természetvédelmi hatóság állítja ki

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: költségvetési szerv, valamint közhasznú szervezet , természetes személy

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező személyére vonatkozó adatok; Kérelem tárgyát képező állatra vonatkozó adatok; A kérelmezett tevékenység leírása; dokumentum mellékletek

Milyen iratok szükségesek?

A kérelmet a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. számú melléklete szerinti adattartalommal kell benyújtani, a formanyomtatvány kérelmezett hasznosítási módnak megfelelő, értelemszerű kitöltésével. Díj megfizetését igazoló bizonylat, meghatalmazás meghatalmazott esetén./egyed származását igazoló dokumentumok (megszerzés jogszerűségének igazolása) / a nagykorúságot igazoló dokumentum másolata / szakképzettség, szakmai gyakorlat igazolása, tartás helye szerinti ingatlantulajdonos hozzájárulása / solymászmadár esetén: érvényes vadászjegy másolata, szaporulat elhelyezést biztosító szándéknyilatkozat,

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

1-10. egyed 10.600.-Ft 10 egyed felett 40.000.- Ft csekk, postai út , átutalás

Hol intézhetem el?

Solymászmadarak esetében: Pest Megyei Kormányhivatal, egyéb fokozottan védett állatfaj esetében az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Amennyiben az eljáró hatóság az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség, a határozat csak bírósági úton támadható meg

Jogorvoslati lehetőség részletei: Amennyiben van helye fellebbezésnek, azt az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Amennyiben a döntés csak bírósági úton támadható meg, a keresetet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): ha van helye fellebbezésnek, Az első fokon eljáró hatósághoz

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől (kézhezvételétől) számított 15 napon belül.

A fellebbezési illeték mértéke: Bírósági felülvizsgálat esetén: közléstől számított 30 nap.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az engedéllyel történt szállítás során (a szállításra való felkészítéskor) az állatok elcserélődtek, azonos fajú, jellemzőjű állatok más nyílvántartási számúak. Szükséges-e az állatok kicserélése. Nem szükséges, az azonosító számok helyesbítésével az engedély módosítható. Az állatok kicserélése estén a tartási engedélyt meg kell kérni, a tartás feltételeit az engedély szerint biztosítani kell.

Fontosabb fogalmak

Fokozottan védett állat: 13/2001.(V.9.) KöM rendelet mellékletében felsorolt fajok / Egyed (példány): élő szervezet, annak valamennyi fejlődési szakasza, alakja, állapota és származéka, valamint az elpusztult élőlény, illetve az a termék vagy készítmény, amelyről csomagolása vagy egyéb irat, adat, illetve körülmény alapján megállapítható, hogy a felsoroltak valamelyikéből készült, illetve ezek valamelyikéből származó összetevőt tartalmaz. / Tartás.:a hasznosítás, a bemutatás és a mentési szállítás kivételével a védelemben részesülő állatfaj egyedének birtokban vagy élőállat gyűjteményben tartása - ideértve az eladásra történő tartást, valamint az egyed gondozását, országhatáron belüli, nem eladásra történő szállítását, idomítását, továbbá preparátumának birtokban tartását is; /Közérdek:) közérdek: a természetvédelmi érdek, valamint a természetvédelmi érdekekkel és célokkal összeegyeztethető oktatási, ismeretterjesztési, tudományos célú, illetőleg kultúrtörténeti hagyományápolásnak minősülő tevékenység, továbbá a közegészségügyi, környezetvédelmi vagy állategészségügyi veszélyhelyzet elhárítása;

Vonatkozó jogszabályok

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet
2. § (1) bekezdése, 1. melléklet 29. pont, 7., 7.1., 7.2. alpont.

Kulcsszavak

Fokozottan védett állat, tartás, egyedek cseréje, közérdek, solymászmadár, természetvédelmi hatóság

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858