Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege megszűnésének, illetve megváltozásának megállapítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00240

Az ügy rövid leírása

A jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege megszűnését, illetve megváltozását az ingatlan tulajdonosa kérelmére a környezetvédelmi hatóság, illetve a bejegyzést elrendelő bíróság a földhivatali ingatlan-nyilvántartásba bejegyezteti. Az ingatlan tulajdonosának kérelmére a bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege megszűnését, illetve megváltozását megállapítja, majd a bejegyzés törlése, illetve módosítása iránt hivatalból intézkedik.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Azon ingatlan tulajdonosa, akiknek ingatlanára vonatkozóan a tartós környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege az ingatlan-nyilvántartásban fel van tüntetve.

Kizáró okok: Nem csak személyesen járhat el. Lehetőség van arra, hogy az ügyfél helyett törvényes képviselője vagy az általa, illetve törvényes képviselője által arra meghatalmazott személy járjon el. A meghatalmazást az iratokhoz csatolni kell.

Milyen adatokat kell megadni?

Az érintett ingatlan helyrajzi száma, tulajdonosa, a károsodás mértéke és jellege (a szennyező anyagok részletezése, a szennyezettség koncentrációi, a lebomlás várható alakulása stb.),
a tartós környezetkárosodás vázrajzon megállapított határvonala, a minősítő hatósági határozat száma, a kármentesítés eredményei, a figyelőrendszer adatai, valamint a beavatkozás, illetve a természetes folyamatok értékelése, amelyek alapján megállapítható, hogy a károsodás nem terjedhet vissza a már helyreállított részterületre.

Milyen iratok szükségesek?

Vázrajz a károsodás határvonaláról, térképi lehatárolás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A 219/2004. (VII.21.) Korm. rend. a felszín alatti vizek védelméről - Tartós környezeti károsodás felülvizsgálata az ügyfél kérésére 33. § (5) c) - 80.000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díj.

Hol intézhetem el?

Az illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei:

A fellebbezésben nem lehet olyan új tényre hivatkozni, amelyről az ügyfélnek a döntés meghozatala előtt tudomása volt. A fellebbezést indokolni kell.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): megyei kormányhivatal járási hivatala

A benyújtási határidő: A határozat közlésétől számított 15 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 40.000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Milyen esetben lehet a környezetszennyezettség tényének, mértékének és jellegének megszűnését, illetve megváltozását megállapítani? Válasz: Ha a figyelőrendszer adataiból, valamint a beavatkozás, ill. a természetes folyamatok értékeléséből megállapítható, hogy a károsodás nem terjedhet vissza a már helyreállított (kármentesített) részterületre.
2. Mikor tekinthető tartósnak a környezetkárosodás? Válasz: 1) ha beavatkozással egyáltalán nem állítható helyre, vagy 2) a tervezett beavatkozás (kárfelszámolás, rekultiváció, tájrendezés) a károsodás feltárásától számított vélelmezett idő alatt előreláthatólag nem eredményezi a területhasználatnak megfelelő környezeti állapotot, vagy 3) a beavatkozás elmaradása vagy késedelme azzal a következménnyel járhat, hogy a feltárástól számított vélelmezett időn belül a területhasználatnak megfelelő környezeti állapot nem elérhető.Vélelmezett időnek elfogadható általában a négy év, az egyedi esetben indokoltan ettől eltérés lehetséges.
3. Mikor lehet a tartós környezetkárosodás tényét törölni az ingatlan-nyilvántartásból? Válasz: ha a szennyezettség (B) szennyezettségi határérték vagy ennél magasabb (Ab) bizonyított háttér-koncentráció esetén a (D) kármentesítési célállapot határérték alá csökkent.

Fontosabb fogalmak

Tartós környezetkárosodás: a környezetnek vagy valamely elemének olyan mértékű változása vagy szennyezettsége, illetve valamely eleme igénybevételének olyan mértéke, amelynek eredményeképpen annak természetes vagy korábbi állapota (minősége) meghatározott időn belül egyáltalán nem, illetőleg csak beavatkozással állítható helyre.
(D) kármentesítési célállapot határérték: hatósági határozatban előírt koncentráció, amit a kármentesítés eredményeként kell elérni az emberi egészség és az ökoszisztéma, illetve a környezeti elemek károsodásának megelőzése érdekében; meghatározása a kármentesítési eljárás keretében végzett komplex értékelésen, a szennyező anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, viselkedésére, terjedésére vonatkozó méréseken, modellszámításokon, kármentesítési mennyiségi kockázatfelmérésen alapul a területhasználat figyelembevételével;

Vonatkozó jogszabályok

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól 52. § (3), 102. § (1), (2),
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 9. § (1) d), (2), (3) a),
14/2015. (III. 31.) FM rend. a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól 2. § (5), I. 21. 8. pontja,
18/2007. (V. 10.) KvVM rendelet 5. számú melléklete,
219/2004. (VII.21.) Korm. rend. 3. § 4. pont, 33. § (5), (6)

Kulcsszavak

tartós környezetkárosodás, kármentesítés, figyelőrendszer, (D) kármentesítési célállapot határérték

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858