Akadálymentes verzió

Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00241

Az ügy rövid leírása

Olyan a 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdésének 35. és 38. pontjában meghatározott tevékenységek, melyeket a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladékkal végeznek.

Ki jogosult az eljárásra?

bárki
-

Milyen adatokat kell megadni?

a kérelmet jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személynek kell összeállítani teljes egészében jogszabályban felsorolt lista alapján

Milyen iratok szükségesek?

jogszabályban felsorolt dokumentumok csatolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

120 000 - 160 000 Ft a kérelmezett tevékenység(ek)hez kapcsolódva Befizetés csekken, postai úton; banki átutalással.

Hol intézhetem el?

a kérelmezett tevékenység területi hatálya

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezésre
Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (OKTF-nek) kell címezni
az illetékes kormányhivatalhoz
15 napon belül
a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj fele

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Hatályosított prospektus még nem elérhető az ügyfelek számára.
1. Mennyi egy hulladéggazdálkodási engedély kérelem elbírálására meghatározott ügyintézési határidő? Az ügyintézési határidő 45 nap, amibe nem számít bele többek között a hiánypótlásra való felszólítástól annak megválaszolásáig terjedő idő, a szakhatósági megkereséstől a válasz megérkezéséig eltelt idő, stb., 2. Mikor emelkedik jogerőre az engedély? Az engedély külön értesítés nélkül, fellebbezés hiányában a legutolsó közléstől számított 15. napot követő napon emelkedik jogerőre.

Fontosabb fogalmak

Amennyiben a közvetítő, illetve a kereskedő maga gondoskodik a szállításról is, úgy abban az esetben a szállítóra vonatkozó szabályok ugyanúgy vonatkoznak rájuk. E tevékenységek végzésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély együttesen is kérelmezhető.

Vonatkozó jogszabályok

a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdés, 1. melléklet 4.1-4.4 sorszám, 11. sorszám, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 35. és 38. pont , 14. § (1) bekezdés, VI. fejezet 24. pont, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §, 7.§, 10. §

Kulcsszavak

személyes átvétel, engedély, mikor jogerős, hol tart az eljárás, ügyintézés gyorsítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858