Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem
" /> Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem
" />
Akadálymentes verzió

Veszélyes hulladék közvetítői, kereskedelmi tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00241

Az ügy rövid leírása

Olyan a 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdésének 35. és 38. pontjában meghatározott tevékenységek, melyeket a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt jellemzők legalább egyikével rendelkező hulladékkal végeznek.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ügyben bárki jogosult eljárni.

Kizáró ok  nincs, az eljárás megindítására mindenki jogosult.

Az ügyben nincs lehetőség elektronikus ügyintézésre.

Milyen adatokat kell megadni?

Helyben intézhető ügy.

A kérelmet jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személynek kell összeállítani teljes egészében jogszabályban felsorolt lista alapján.Nincs olyan dokumentum amit az eljáró hatóságnak kellene hivatalból beszerezni.

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek a jogszabályban felsorolt dokumentumokat kell csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Eljárási költségek: 120 000 - 160 000 Ft a kérelmezett tevékenység(ek)hez kapcsolódva.
Befizetés csekken, postai úton; banki átutalással.Számviteli bizonylatot kell kiállítani. A bizonylaton szereplő "szállító" minden esetben az engedélyező hatóság (a kormányhivatal). A bizonylat kiállítása minden esetben a "vevő" nevében történik, aki mindig az, aki az igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A befizető nem minden esetben az, akinek a nevére az engedély szól.

Hol intézhetem el?

Eljáró hatóság a területileg illetékes kormányhivatal.Illetékesség: a kérelmezett tevékenység területi hatályaSzakhatóságok kijelölése és a szakkérdések megvizsgálása a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 7. mellékletének alapján.

Ügyintézés határideje

Ügyintézési határidő 45 nap. Az eljáró hatóság határozatot ad ki.

Jogorvoslati lehetőség

Az ügyfél a határozatban foglaltak ellen fellebbezéssel élhet, melyet benyújtani az illetékes kormányhivatalhoz, címezni aOrszágos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (OKTF-nek) kell.

Fellebbezési határidő: 15 napon belülA fellebbezési illeték mértéke: a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj fele

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Az ügyfélnek fellebbezési lehetőség van.

Amennyiben a közvetítő, illetve a kereskedő maga gondoskodik a szállításról is, úgy abban az esetben a szállítóra vonatkozó szabályok ugyanúgy vonatkoznak rájuk. E tevékenységek végzésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély együttesen is kérelmezhető.Az ügyhöz nyilvántartási kötelezettség kapcsolódik. A nyilvántartás tárgya: egyéni vállalkozókat és gazdálkodó szervezetek és azok telephelyei.A nyilvántartás tárgyának egyedi azonosítói: KÜJ szám, KTJ szám, KSH azonosító kód, engedély szám.Nyilvántartott adatok köre:határozat száma, kiadmányozás időpontja, ügykör, tárgy, határozat-tervezet készítője, jogerő dátuma, érvényességi idő, a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett hulladék éves mennyisége.A nyilvántartáshoz használt központi informatikai rendszerek:Hatósági Nyilvántartó Rendszer (HNYR), Hulladékgazdálkodási Információs Rendszer (HIR), Környezetvédelmi Alapnyilvántartó Rendszer (KAR).

Fontosabb fogalmak

1. hatáskör és illetékesség meglétének ellenőrzése, 
2. igazgatási szolgáltatási díj befizetésének ellenőrzése, 
3. jogszabály által előírt kötelező mellékletek meglétének ellenőrzése, 
4. hiánypótlásra felszólítás és az illetékes szakhatóságok megkeresése, 
5. szervezeten belüli szakosztályok véleményeinek beszerzése, 
6. újabb hiánypótlásra felszólítás amennyiben szükséges, 
7. szakvélemények koordinálása és a határozat kiadmányozásra előkészítése

Kulcsszavak

személyes átvétel, engedély, mikor jogerős, hol tart az eljárás, ügyintézés gyorsítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858