Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00242

Az ügy rövid leírása

A hulladék telephelyen kívüli mozgatása, illetve olyan hulladék üzletszerű szállítása, mely rendelkezik a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt veszélyességi jellemzők legalább egyikével.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: bárki

Kizáró okok: -

Milyen adatokat kell megadni?

a kérelmet jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személynek kell összeállítani teljes egészében jogszabályban felsorolt lista alapján

Milyen iratok szükségesek?

jogszabályban felsorolt dokumentumok csatolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

120 000 - 160 000 Ft a kérelmezett tevékenység(ek)hez kapcsolódva Befizetés csekken, postai úton; banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el. 

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: Az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (OKTF-nek) kell címezni

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az illetékes kormányhivatalhoz

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 napon belül

A benyújtási határidő: a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj fele

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mennyi egy hulladéggazdálkodási engedély kérelem elbírálására meghatározott ügyintézési határidő? Az ügyintézési határidő 45 nap, amibe nem számít bele, többek között a hiánypótlásra való felszólítástól annak megválaszolásáig terjedő idő, a szakhatósági megkereséstől a válasz megérkezéséig eltelt idő, stb., 2. Mikor emelkedik jogerőre az engedély? Az engedély külön értesítés nélkül, fellebbezés hiányában a legutolsó közléstől számított 15. napot követő napon emelkedik jogerőre.

Fontosabb fogalmak

Amennyiben a közvetítő, illetve a kereskedő maga gondoskodik a szállításról is, úgy abban az esetben a szállítóra vonatkozó szabályok ugyanúgy vonatkoznak rájuk. E tevékenységek végzésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély együttesen is kérelmezhető.

Vonatkozó jogszabályok

a központi hivatalok felülvizsgálatával és a járási (fővárosi kerületi) hivatalok megerősítésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 473/2016. (XII. 27.) Korm. rendelettel módosított a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, 
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (5) bekezdés, 1. melléklet 4.1-4.4 sorszám, 11. sorszám, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 2. § (1) bekezdés 35. és 38. pont , 14. § (1) bekezdés, VI. fejezet 24. pont, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §, 7.§, 10. §

Kulcsszavak

személyes átvétel, engedély, mikor jogerős, hol tart az eljárás, ügyintézés gyorsítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858