Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem 

" /> Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem 

" />
Akadálymentes verzió

Veszélyes hulladék szállításának engedélyezése iránti kérelem 

Kódszám

OKTVF00242

Az ügy rövid leírása

Olyan hulladék telephelyen kívüli mozgatása, illetve üzletszerű szállítása, mely rendelkezik a 2012. évi CLXXXV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt veszélyességi jellemzők legalább egyikével.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás megindítására mindenki jogosult. Kizáró ok nincs. 

Milyen adatokat kell megadni?

Az eljáró hatóság a területileg illetékes kormányhivatal, az ügy helyben nem intézhető.

A kérelmet jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személynek kell összeállítani teljes egészében jogszabályban felsorolt lista alapján

Milyen iratok szükségesek?

Az ügyfélnek a kérelemhez a jogszabályban felsorolt dokumentumokat kell csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetéke 120 000 - 160 000 Ft, melyet az eljáró hatóság a területileg illetékes kormányhivatal részére kell befizetni. A kérelmezett tevékenység(ek)hez kapcsolódva. Befizetés csekken, postai úton; banki átutalással.
Bizonylatot állítanak ki. A bizonylaton szereplő "szállító" minden esetben az engedélyező hatóság (a kormányhivatal). A bizonylat kiállítása minden esetben a "vevő" nevében történik, aki mindig az, aki az igazgatási szolgáltatási díjat befizette. A befizető nem minden esetben az, akinek a nevére az engedély szól.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság: a területileg illetékes kormányhivatal.Szakhatóságok kijelölése és a szakkérdések megvizsgálása a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. Rendelet 7. mellékletének alapján

Ügyintézés határideje

Ügyintézési határidő: 45 napAz engedélyezési eljárás határozattal zárul.A  határozat ellen az ügyfél fellebbezhet.

Jogorvoslati lehetőség

A határozat elleni fellebbezést az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek (OKTF-nek) kell címezni, és az illetékes kormányhivatalhoz benyújtani.Fellebbezési határidő: 15 napon belül.
A fellebbezési illeték mértéke: a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj fele.Felügyeleti szerv az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség (OKTF)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Amennyiben a közvetítő, illetve a kereskedő maga gondoskodik a szállításról is, úgy abban az esetben a szállítóra vonatkozó szabályok ugyanúgy vonatkoznak rájuk. 
E tevékenységek végzésére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély együttesen is kérelmezhető.

A hulladék országhatáron át történő szállításának feltételeit külön jogszabály határozza meg. A benyújtott kérelem elbírálásához szükséges információk hiánya, különös tekintettel annak megadására, hogy a kérelemben megadott mennyiségű hulladékot milyen munkarendben, hogyan kívánják szállítani, illetve annak igazolása, hogy a kérelemben megadott hulladékmennyiség szállítására rendelkeznek-e elegendő szállítógépjármű-kapacitással.

Gyakori kérdések:

1. Mennyi egy hulladékgazdálkodási engedély kérelem elbírálására meghatározott ügyintézési határidő? Az ügyintézési határidő 45 nap, amibe nem számít bele, többek között a hiánypótlásra való felszólítástól annak megválaszolásáig terjedő idő, a szakhatósági megkereséstől a válasz megérkezéséig eltelt idő, stb., 
2. Mikor emelkedik jogerőre az engedély? Az engedély külön értesítés nélkül, fellebbezés hiányában a legutolsó közléstől számított 15. napot követő napon emelkedik jogerőre.

Fontosabb fogalmak

személyes átvétel, engedély, mikor jogerős, hol tart az eljárás, ügyintézés gyorsítás


Kulcsszavak

személyes átvétel, engedély, mikor jogerős, hol tart az eljárás, ügyintézés gyorsítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858