Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Hulladéklerakó rekultivációjának és utógondozásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00252

Az ügy rövid leírása

A bezárt hulladéklerakó rekultivációjára, valamint utógondozására csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével kerülhet sor. Ez az eljárás ennek az engedélynek a megszerzésére irányul.
A rekultiváció: Bezárt hulladéklerakó környezeti veszélyességének csökkentése, lezárása műszaki védelem és monitoring rendszer kiépítésével, továbbá a munkálatok befejezését követő karbantartása és megfigyelése.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: bezárt hulladéklerakó üzemeltetője

Kizáró okok: nem releváns

Milyen adatokat kell megadni?

különösen a rekultiváció környezeti kockázatainak bemutatása; a munkálatok ütemezése; felső és átmeneti záróréteg szerkezetének kialakításának módja; utógondozáshoz szükséges monitoring rendszer kialakításának, üzemeltetésének és karbantartásának leírása; hulladéklerakó-gáz illetve csurgalékvíz, csapadékvíz kezelésének leírása és az ezekre vonatkozó adatok

Milyen iratok szükségesek?

igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat vagy annak másolata, meghatalmazás, ha az ügyfél nem személyesen jár el, rekultivációs terv

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

200 000 Ft a kérelmezett tevékenység(ek)hez kapcsolódva Befizetés csekken, postai úton; banki átutalással.

Hol intézhetem el?

Területi környezetvédelmi és természetvédelmi hatóságként megyei illetékességgel - e bekezdésben foglalt kivétellel - a megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatala jár el.

Budapest főváros és Pest megye területére kiterjedő illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben eljáró Érdi Járási Hivatala jár el.

 

Ügyintézés határideje

45 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: van lehetőség fellebbezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Az Országos Környezetvédelmi hatóságnak kell címezni és az illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani az I. fokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül

Fellebbezési illeték: a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj fele

 

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): az illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

Az Országos Környezetvédelmi hatóságnak kell címezni és az illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani az I. fokú határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül


 

A benyújtási határidő: a megfizetett igazgatási szolgáltatási díj fele

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A rekultivációs kötelezettséggel érintett ingatlan eladásával mentesülhetek-e a reklultivációs kötelezettség végrehajtása alól? Főszabály szerint nem, csak akkor ha az ingatlan adás-vételével egyidőben a rekultivációs kötelezettség is átadásra, illetve átvállalásra került., 2. Mennyi egy rekultivációra vonatkozó kérelem elbírálására meghatározott ügyintézési határidő? Az ügyintézési határidő 45 nap, amibe nem számít bele, többek között a hiánypótlásra való felszólítástól annak megválaszolásáig terjedő idő, a felfüggesztés időtartama, stb., 3. Mikor emelkedik jogerőre az engedély? Az engedély külön értesítés nélkül, fellebbezés hiányában az engedélyt megadó határozat közlésétől számított 15. napot követő napon emelkedik jogerőre.

Fontosabb fogalmak

rekultiváció: a bezárt hulladéklerakó vagy a hulladéklerakó egy része környezeti veszélyességének csökkentése új területhasználat előkészítése érdekében lezárással, műszaki védelem és monitoringrendszer kiépítésével vagy a hulladék felszedésével, továbbá tájba illesztéssel;

utógondozás: a hulladéklerakó teljes rekultivációját követő olyan összetett tevékenység, amely magában foglalja a monitoringrendszer üzemeltetését, a csurgalékvíz és a hulladéklerakó-gáz kezelését, valamint a szükségessé váló karbantartási munkákat;

Vonatkozó jogszabályok

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79. § (8) bekezdés; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. Rendelet; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § (4) bekezdés, 1. melléklet 10. sorszáma; hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 15. §, 4. számú melléklete; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény

Kulcsszavak

hulladéklerakó, rekultiváció, utógondozás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858