Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Több egyforma berendezéssel kapcsolatos mérési kötelezettség teljesítése alóli felmentés iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00260

Az ügy rövid leírása

A környezetvédelmi hatóság egy telephelyen több egyforma vagy hasonló műszaki, üzemelési paraméterekkel működő berendezés esetén, a mérési kötelezettség teljesítése alól felmentést adhat, amennyiben egy berendezés mérésével a többi berendezés légszennyező anyag kibocsátása is meghatározható.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Pontforrások üzemeltetője, vagy törvényes képviselője vagy az általa vagy törvényes képviselője által meghatalmazott személy

Kizáró okok:

Milyen adatokat kell megadni?

A környezethasználó azonosító adatai: neve, KSH száma, székhelye, KÜJ száma. A tüzelőberendezések típusa, teljesítménye; felhasznált tüzelőanyagok fizikai és kémiai tulajdonságai; műszaki és üzemeltetési paraméterek tüzelőberendezésenként.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem.
Befizetésről szóló bizonylat eredetben vagy másolatban. Meghatalmazás, amennyiben nem az ügyfél jár el.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 210 000 Ft
Befizetés módja: átutalási megbízással , vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) postai úton

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes környezetvédelmi és természetvédelmi hatóság.

Ügyintézés határideje

70 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van fellebbezési lehetőség.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Amely a megtámadott döntést hozta (elsőfokon eljáró környezetvédelmi hatóság)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Kézhezvételt követő 15 napon belül.

A benyújtási határidő: A befizetett igazgatási szolgáltatási díj 50%-a. Természetes személyek és civil szervezetek esetén - ha az engedélyezési eljárás nem a civil szervezet kérelmére indul, a jogorvoslati eljárás díja a (3) bekezdésben és az 1–4. mellékletben meghatározott díjtétel 1%-a.

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: Mennyi az igazgatási szolgáltatási díj?
Válasz: az igazgatási szolgáltatási díj mértéke: 210 000 Ft

Kérdés: Milyen számlaszámra kell befizetni a díjat?
Válasz: A díjat (a jogorvoslati eljárásért befizetett díjat is) az első fokon eljáró hatóságnak a Magyar Államkincstárnál vezett, jogszabályban meghatározott előirányzat-felhasználási számlájára kell átutalási megbízással teljesíteni, vagy postai úton, csekken befizetni. A számlaszámot a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 7. melléklete tartalmazza.

Kérdés: Mennyi az ügyintézési határidő?
Válasz: A kérlem benyújtását követő naptól számított 70 nap. Az ügyintézési határidőbe nem számít be a hiánypótlás (a leggyakrabban előforduló eset) ideje, így annak tartamával az eljárás időtartama hosszabb lehet.

Kérdés: Van-e a hatóságnál lehetőség egyeztetésre, konzultációra?
Válasz: Igen, akár személyesen, akár telefonon, akár írásban (e-mailen is).

Fontosabb fogalmak

helyhez kötött mérés: meghatározott helyszíneken, folyamatosan vagy véletlenszerű mintavétellel végzett levegőterheltségi szint mérés a levegőterheltségi szinteknek a vonatkozó adatminőségi célkitűzéseknek megfelelően történő meghatározása céljából;
indikatív mérés: olyan mérés, amely a helyhez kötött méréshez képest kevésbé szigorú adatminőségi célkitűzésnek felel meg.

Vonatkozó jogszabályok

a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 15. § (2) bekezdés, 50 MWth és annál nagyobb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 110/2013. (XII. 4.) VM rendelet; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1) bekezdés, III. melléklet 1.1 és10.3 pont, 7. melléklet; , a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés; a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm rendelet, 2004. évi CXL. tv, (Ket) 21. § (1) bek. a) pont, 29. § (3) bek. b) pont, 33. § (1),(5), 34. § (1). (3), 35. § (1), 37. § (3), 40. § (1),(2), 71. § (1); a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. Rendelet 20/A. § (10) bekezdés; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bek., 99. § (1) bek.,102. § (1) bek.,106. § (3) bek; a környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. tv. 95/A. §;

Kulcsszavak

IPPC engedély módosítása; IPPC engedély; mérési kötelezettség teljesítése alóli felmentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858