Akadálymentes verzió

Teljesítményvizsgálati hely engedélyezésére, illetve megbízás kiadására irányuló kérelem

Kódszám

ELELM00008

Az ügy rövid leírása

A teljesítményvizsgálatokat az állattenyésztési hatóság végzi, de kérelem alapján elismert tenésztőszervezetet is megbízhat. A tenyésztőszervezet saját hatáskörben végezheti, vagy megbízás alapján is elvégeztetheti a teljesítményvizsgálatot. Tenyészértékbecslést csak a tenyésztési hatóság végezhet, vagy meghatalmazhat ezzel elismert tenésztőszervezetet is.

Ki jogosult az eljárásra?

elismert tenyésztőszervezet
a kérelmet az elismert tenyésztőszervezetnek kell benyújtania

Milyen adatokat kell megadni?

Ha a tenyésztő szervezet saját hatáskörben kívánja elvégezni: a kérelmező neve, címe, (székhelye, telephelye), a tevékenységi kör, az ellátási terület, a személyi és tárgyi feltételek megléte, a Teljesítményvizsgálati Kódexben előírt feltételek biztosítása, Ha a tenyésztő szervezet megbízás alapján kívánja elvégeztetni, a megbízni kívnát szervezet vonatkozásában is meg kell adni a fenti adatokat és kell, hogy legyen megbízási szerzdés a feladat végzésére.

Milyen iratok szükségesek?

1. Nyilatkozat arról, hogy a személyi és tárgyi feltételek rendelkezésre állnak, és a Teljesítményvizságlati Kódex előírásait betartják 2. A teljesítményvizsgálatokért való felelősség szabályozásának módja

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

45000,- Ft

Hol intézhetem el?

A NÉBIH hatásköre az egész országra kiterjed

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezésre nincs lehetőség
A határozat bírósági felülvizsgálatát a kersetlevélben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.) kell kérni.
az első fokon eljáró szervnél a NÉBIH-nél
kézhezvételtől számított 30 nap
a törvényszék előtt:
- első fokon indult peres eljárásban 600 000 forint, nemperes eljárásban pedig 350 000 forint,
- fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén 300 000 forint, nemperes eljárásban pedig 170 000 forint,

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/igazgatosag
Az elismert tenyésztőszervezet kérelmében a teljesítményvizsgálatokra szóló megbízás meghatározott teljesítményvizsgálatokra, meghatározott telephelyre is vonatkozik. A teljesítmény vizsgálati megbízás meghatározott fajtákra, területekre, vagy időszakra korlátozható, határozott időre szól, és kérelemre megújítható., A tenyésztési hatóság évente felülvizsgálja a megbízás alapján végzett teljesítményvizsgálatokat, és hiányosság esetén megszüntetésére határidőt szab. További fennállásuk esetén a megbízás határozott időre felfüggeszthető, illetve visszavonható. Az eredményről a megbízot szervezet a Teljesítményvizsgálati Kódexben meghatározott módon köteles eredményösszesítőt készíteni, azt a tenyésztési hatósággal hitelesíttetni, és az adatokat a tenyésztési hatóság központi adatbankjának rendelkezésére bocsátani.

Fontosabb fogalmak

Az elismert tenésztőszervezet kérelmében a teljesítményvizsgálatokra szóló megbízás meghatározott teljesítményvizsgálatokra, meghatározott telephelyre is vonatkozik. A teljesítmény vizsgálati megbízás meghatározott fajtákra, területekre, vagy időszakra korlátozható, határozott időre szól, és kérelemre megújítható.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

teljesítményvizsgálat, tenyészértékbecslés,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858