Akadálymentes verzió

Vágás utáni minősítést végző minősítő szervezetek és minősítők engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

ELELM00009

Az ügy rövid leírása

A vágóállatok vágás utáni minősítését csak engedéllyel rendelkező szervezet, vagy személy végezheti. Az engedély meghatározott feltételek teljesülése esetén a NÉBIH adja ki

Ki jogosult az eljárásra?

magánszemély, szervezet
van lehetőség képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

az engedélyt kérő neve, székhelye, levelezési címe, adószáma, a minősíteni kívánt vágóállatokat, a minősítő helyeket. A minősítő személyi feltételei: egészségügyi alkalmassági orvosi bizonyítvány, szakmai tanfolyam elvégzéséről szóló bizonyítvány

Milyen iratok szükségesek?

Csatolni kell a jogviszonyban álló minősítők listáját, a működési engedély számmal, a tárgyi feltételek listáját, a 7§ szerinti összeférhetetlenségi nyilatkozatokat, kötelezettségvállalási és összeférhetetlenségi nyilatkozatokat., ellátási nyilatkozatot, magánszemély esetén a helyettesítést végző működési engedély számát, a vágóhíd nyilatkozatát, hogy a minősítőt más feladattal nem bízta meg.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

díjmentes

Hol intézhetem el?

A NÉBIH hatásköre az egész országra kiterjed

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre nincs lehetőség
A határozat bírósági felülvizsgálatát a kersetlevélben a Fővárosi Törvényszékhez címezve kell benyújtani Fővárosi törvényszék 1055 Budapest Markó utca 27
az első fokon eljáró szervnél a NÉBIH-nél
kézhezvételtől számított 30 nap
a törvényszék előtt:
- első fokon indult peres eljárásban 600 000 forint, nemperes eljárásban pedig 350 000 forint,
- fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén 300 000 forint, nemperes eljárásban pedig 170 000 forint,

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/szakteruletek/vagoallat_minosites/nyomtatvanyok
Ki biztosítja a minősítéshez szükséges minősítő és hitelesítő bélyegzőket és nyomtatványokat? A NÉBIH térítés fejében. Elvesztésüket köteles a NÉBIH-nek bejelenteni. Mikor nem adják ki az engedélyt? Ha nem megfelelő a dokumentáció, hiányos, régi a képzési igazolás, nincs egészségügyi alkalmassági igazolás

Fontosabb fogalmak

A minősítő szervezettel is állnak jogviszonyban minősítők, emellett független minősítő is kaphat engedélyt. A kérelem benyújtásakor erre figyelemmel kell lenni.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

minősítés, vágó állat minősítés, minősítő, minősítő szervezet, minősítő hely,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858