Akadálymentes verzió

Üzlet működési engedélyének kiadása iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00605

Az ügy rövid leírása

Ha olyan terméket kíván forgalmazni a kereskedő, amely jogszabály előírása szerint kizárólag üzletben forgalmazható (üzletköteles termék), akkor működési engedélyt kell kérnie.
A működési engedély tartalmazza a csak üzletben forgalmazható (üzletköteles) termékek körét.
A működési engedélyt az üzlet helye szerinti települési önkormányzat jegyzője, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, a Margitszigeten a fővárosi főjegyző adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Engedélyt kaphat a Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, illetve kistermelő, őstermelő.
Az eljárás során nem kötelező személyesen megjelenni a hatóságnál, meghatalmazott is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

1. a kereskedő neve, címe vagy székhelye;
2. a kereskedő cégjegyzékszáma, vagy egyéni vállalkozó esetén a nyilvántartási száma, vagy kistermelő esetén a regisztrációs száma;
3. a kereskedő statisztikai száma;
4. az üzlet:
4.1. napi/heti nyitva tartási ideje,
4.2. tulajdonosa,
4.3. címe, helyrajzi száma,
4.4. használatának jogcíme,
4.5. elnevezése,
4.6. alapterülete (m2);
5. a forgalmazni kívánt:
5.1. üzletköteles termékek, megnevezése, valamint a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti sorszáma,
5.2. egyéb termékek megnevezése, valamint a 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 6. melléklet szerinti sorszáma, ezek közül
5.3. a jövedéki termékek megnevezése;
6.a folytatni kívánt kereskedelmi tevékenység jellege:
6.1. kiskereskedelem
6.2. nagykereskedelem
7. a kereskedő nyilatkozata arról, hogy kéri-e az engedélyezési eljárásban szemle megtartását.

Milyen iratok szükségesek?

1. nem a kérelmező tulajdonában lévő üzlet esetében az üzlet használatának jogcímére (bérlet stb.) vonatkozó igazoló okirat (a tulajdoni lap kivételével);
2. haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a kérelmező - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat;
3. közös tulajdonban álló üzlet esetében, ha nem a tulajdonostársak közössége a kérelmező, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

10000 Ft illetéket kell fizetni illetékbélyegben. Ha a kérelmet vagy a bejelentést kormányablakban nyújtják be, előzetesen, készpénzátutalási megbízás útján (postai csekken) is lehet fizetni.
Az illetéken kívül a szakhatósági eljárások díját is meg kell fizetni. A közegészségügyi szakhatósági eljárás díja:
- kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása (1000 m2 alapterületig): 26 000 Ft;
- kereskedelmi tevékenység megkezdéséhez közegészségügyi hozzájárulás adása (1000 m2 alapterület felett): 150 000 Ft.
Az igazgatási szolgáltatási díjat meg lehet fizetni átutalással vagy készpénzátutalási megbízással.

Hol intézhetem el?

A kormányablak a kérelmet továbbítja a hatósághoz, azaz a települési önkormányzat jegyzőjéhez, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjéhez, a Margitszigeten a fővárosi főjegyzőhöz.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az engedély, illetve az engedélykérelmet elutasító határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést ugyanott kell benyújtani, mint az engedélykérelmet (a települési önkormányzat jegyzőjéhez, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzőjéhez, a Margitszigeten a fővárosi főjegyzőhöz), de a címzett a fővárosi vagy megyei kormányhivatal.
Fellebbezni a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet.
A fellebbezés illetéke 5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Amennyiben a kereskedő az üzletköteles termékek mellett az üzletben bejelentés alapján forgalmazható terméket is árusítani (forgalmazni) kíván, az e termékek forgalmazására vonatkozó bejelentését a működési engedély iránti kérelemben is megteheti.
A kérelemben a jegyző és a vonatkozó szabályozásban meghatározott szakhatóság közös helyszíni szemléjét lehet kérni.

Fontosabb fogalmak

üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak;
kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység;
kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó (pl. fogyasztó) részére, ideértve a vendéglátást is

Vonatkozó jogszabályok

a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény
a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény

Kulcsszavak

kereskedő, kereskedelem, kereskedelmi tevékenység, üzlet, működési engedély

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858