Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Kereskedő bejelentése a működési engedély iránti kérelem kötelező adattartalmában bekövetkezett változásról

Kódszám

JEGYZ00606

Az ügy rövid leírása

A kereskedő a kereskedelmi tevékenység bejelentésében, illetve a működési engedély iránti kérelemben közölt adatokban bekövetkezett változást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül köteles bejelenteni a jegyzőnek.Ki jogosult az eljárásra?

A kereskedő (Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, illetve kistermelő).
Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást az új jogosult köteles bejelenteni.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a kereskedő neve, címe, illetve székhelye,
b.) azon adatok megjelölése, melyeket meg kellett adni a kereskedelmi tevékenység bejelentésében, illetve a működési engedély iránti kérelemben (lásd: a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet A), illetve B) pont ), és időközben megváltoztak.Milyen iratok szükségesek?

Az üzlet használatára jogosult személyében történő változás esetén a változást az új jogosult köteles bejelenteni. Ebben az esetben a változást okirattal igazolni kell (a tulajdoni lap kivételével).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A települési, Budapesten a kerületi önkormányzat jegyzője, illetve a Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi főjegyző.

Ügyintézés határideje

a.) a bejelentés adataiban bekövetkezett változás esetén: 15 nap
b.) az engedély adataiban bekövetkezett változás esetén: 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az ügytípushoz kapcsolódóan a jogorvoslati lehetõség nem értelmezhetõ.
(A bejelentés alapján a jegyző a nyilvántartásban átvezeti az adatváltozást, ez a nyilvántartásba történő bejegyzés határozatnak minősül, ez ellen van fellebbezés.)

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

1.) Kérdés: Jeleznem kell-e, ha változás következik be a kereskedelmi tevékenység bejelentésében, illetve a működési engedély iránti kérelemben közölt adatokban?
Válasz: Igen. Az adatváltozást haladéktalanul, illetve a nyitva tartási idő változását az azt megelőző nyolc napon belül be kell jelentenem a jegyzőnek. 2.) Kérdés: Kinek kell jeleznie, ha az üzlet használatára jogosult személyében következik be változás?
Válasz: A változást - annak megfelelő igazolása mellett - az új jogosult köteles bejelenteni. (Tulajdonosváltozás esetén azonban tulajdoni lapot nem kell csatolni, azt a jegyző hivatalból szerzi be.)

Fontosabb fogalmak

a.) kereskedelmi tevékenység: kis-, illetve nagykereskedelmi tevékenység, valamint kereskedelmi ügynöki tevékenység; b.) kiskereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek forgalmazása, vagyoni értékű jog értékesítése és az ezzel közvetlenül összefüggő szolgáltatások nyújtása a végső felhasználó részére, ideértve a vendéglátást is; c.) nagykereskedelmi tevékenység: üzletszerű gazdasági tevékenység keretében termékek átalakítás (feldolgozás) nélküli továbbforgalmazása és az ezzel közvetlenül összefüggő raktározási, szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások nyújtása kereskedő, feldolgozó részére, ideértve a nagybani piaci tevékenységet, valamint a felvásárló tevékenységet is;
d.) kereskedő: aki kereskedelmi tevékenységet folytat;
e.) termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőt;
f.) forgalmazás: kereskedelmi tevékenység keretében valamely termék értékesítése, fogyasztás vagy használat, illetve igénybevétel céljára ellenérték fejében történő rendelkezésre bocsátása;
g.) üzlet: kereskedelmi tevékenység folytatása céljából létesített vagy használt épület, illetve önálló rendeltetési egységet képező épületrész, helyiség, ideértve az elsődlegesen raktározás, tárolás célját szolgáló olyan épületet vagy épületrészt is, amelyben kereskedelmi tevékenységet folytatnak.Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 5., 9., 11., 13., 18., 21., 27. pont, 6/G. § a)-b)pont;
b.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §, 6. § (1) bekezdés, 6. § (5) bekezdés, 8. § (3) bekezdés,9. § (1) bekezdés, 10. § (1)-(4) bekezdés, 1. melléklet, 2. melléklet.
c.) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdés, 24. § (2) és (5) bekezdés, 27. § (1) bekezdés;
d.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 82. § (1)-(2), 107. § (2) bekezdés, 116. §;
e.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 33. § (2) bekezdés 26. pont, 73. § (1)-(2) bekezdés.

Kulcsszavak

kereskedő, kereskedelem, kereskedelmi tevékenység, üzlet, nyilvántartás, adatváltozás, bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858