Akadálymentes verzió

Nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül a szeszes ital kimérésnek az intézmény napi működési idejének lejárta után történő engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

JEGYZ00608

Az ügy rövid leírása

A melegkonyhás vendéglátó üzlet kivételével tilos szeszes italt kimérni nevelési-oktatási, egészségügyi, gyermek- és ifjúságvédelmi intézmény bármely bejáratától számított 200 méteres közúti (közterületi) távolságon belül.
Ezen intézmények napi működési idejének lejárta után történő szeszes ital kimérést a jegyző - a rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének figyelembevételével - engedélyezheti.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországon bejegyzett/regisztrált cég, egyéni vállalkozó, illetve kistermelő.

Milyen adatokat kell megadni?

a.) a kereskedő neve, lakcíme, illetve székhelye;
b.) a szeszes ital kimérésének engedélyezésére irányuló kérelem előadása.
c.) meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 Ft illeték (általános tételű eljárási illeték). Az eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni.
A fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalánál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben a járási hivatalban erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával vagy házipénztárba készpénzzel kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A kereskedelmi tevékenység helye (üzleten kívüli kereskedelem esetében a kereskedő székhelye).

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő

a) automatikus döntéshozatal esetén huszonnégy óra,

b) sommás eljárásban nyolc nap,

c) teljes eljárásban hatvan nap.

A c) pontban meghatározott ügyintézési határidőnél hosszabb határidőt törvény, rövidebb határidőt jogszabály állapíthat meg.

Az ügyintézési határidőn belül a döntés közlése iránt is intézkedni kell.

A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül az azt meghozó hatóságnál lehet előterjeszteni.

Ha törvény vagy kormányrendelet valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem rendelkezik, a hatóság, az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonnal, de legkésőbb nyolc napon belül gondoskodik arról, hogy az eljárási cselekményt teljesítse vagy a végzést meghozza.

Ha a határidőből kevesebb mint tizenöt nap van hátra, a további eljárási cselekményeket soron kívül kell elvégezni.

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre.
A fellebbezést a fővárosi és megyei kormányhivatalnak kell címezni.
A fellebbezést a jegyzőnél kell előterjeszteni.
A fellebbezést a döntés közlésétől számított 15 napon belül lehet előterjeszteni.


5000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kérdés: Az üzletem kb. 100 méterre található az egyik általános iskola bejáratától. Az üzletben szeszes italt szeretnék kimérni, de csak este, a tanítási idő után. Ebben az esetben kell-e kérelmeznem a jegyzőtől a szeszes ital kimérésének engedélyezését?
Válasz: Ha nem melegkonyhás vendéglátó üzletről van szó, akkor igen. Az üzletben csak az iskola napi működési idejének lejárta után lehet szeszes italt kimérni, de ehhez a jegyzőnek - a rendőrkapitányság, valamint a vámhatóság előzetes írásbeli véleményének kikérése után meghozott - engedélye szükséges.Fontosabb fogalmak

Szeszes ital: minden alkohol tartalmú ital, kivéve a gyógynövények gyógyászati jellegű szeszes kivonatát és az ezek felhasználásával készült terméket, továbbá az 1,2%-nál kevesebb alkoholtartalmú üdítőitalokat;
Melegkonyhás vendéglátóhely: meleg- és hideg ételeket, cukrászati készítményeket, sütő- és édesipari termékeket, kávét, szeszesitalt és szeszmentes italokat forgalmazó üzlet, ahol az ételeket meghatározóan a helyszínen készítik;

Vonatkozó jogszabályok

a.) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pont, 6/G. § a)-b)pont;
b.) a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 2. §, 6. § (1) bekezdés, 9. § (1) bekezdés, 21. § (2)-(3) bekezdés, 28. § d) pont, 1. melléklet, 2. melléklet;
c.) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 50. § (2-4) bekezdés, (6) bekezdés, (9) bekezdés , 36. § (1) bekezdés, 116. § (1-2) bekezdés, 118. § (3) bekezdés
d.) az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés, 73. § (1)-(2) bekezdés.
e.) a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 16/A. §

Kulcsszavak

kereskedő, alkohol, szeszes ital, kimérés, iskola, kórház, bejárat, 200 méter

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858