Akadálymentes verzió

Törzskönyv, tenyésztési főkönyv, teljesítményvizsgálatok, tenyésztési adatok, származási igazolások hitelesítésére irányuló kérelem

Kódszám

ELELM00016

Az ügy rövid leírása

A törzskönyv, tenyésztési főkönyv, teljesítményvizsgálatok, tenyésztési adatok, a tenyésztő szervezet és a fajtaelismerés részét képezi. A NÉBIH évente hitelesíti a törzskönyvezeket és a tenyésztési főkönyveket. Hím ivarú tenyészállatok és a lovak származási igazolását minden esetben hitelesít a NÉBIH. Import tenyészállat és import szaporító anyag beérkezését követően a származási igazolást annak adattartalmát aláírással, hivatali bélyegzővel látják el. Nőivarú állatra kiállított származási igazolást csak export esetében hitelesít.

Ki jogosult az eljárásra?

elismert tenyésztő egyesület, szövetég, vagy tenyésztő vállalkozás, jogi személyiségnek kell lennie.
van lehetőség képviseletre

Milyen adatokat kell megadni?

Törzskönyv: minden bejegyzett állatra legalább az alábbi adatokat kell tartalmaznia: a tenyésztő és a tulajdonos nevét, címét; a tenyészállat születésének időpontját, ha ez nem ismert, akkor az „ismeretlen” bejegyzést; a tenyészállat ivarát, azonosítóját, ismertetőjelét; a tenyészállat szüleinek azonosítóját és ismertetőjeleit, ha azok nem ismertek, akkor az „ismeretlen származású” bejegyzést; a tenyészállatok nagyszüleinek azonosítóját és ismertetőjeleit, ha azok nem ismertek, akkor az „ismeretlen származású” bejegyzést; embrióátültetésből származó tenyészállatoknál a genetikai szülőket, azok azonosítóját, ismertetőjeleit és vércsoportját; tenyésztő egyesület, szövetség vagy tenyésztő vállalkozás által ismert összes teljesítményvizsgálati és tenyészérték-megállapítási eredményét; a kiesés időpontját és amennyiben az ismert, annak okát; a kiállított, illetve kiadott tenyészigazolások dátumát és célját.Tenyésztési főkönyv:Hibridekre vonatkozik, nincs törzskönyv, helyette van a főkönyv. Származási igazolás: a származási igazolásnak legalább tartalmazni kell:
a sorszámot; az elismert tenyésztő egyesület vagy szövetség nevét, a törzskönyv megnevezését és az osztályba sorolást; a tenyészállat születési dátumát (a hal esetében a korosztályt), fajtáját és ivarát; a tenyészállat megjelölésének módját, egyedazonosítóját és ismertetőjelét, valamint törzskönyvi számát; a tenyésztő és a tulajdonos nevét és címét;a tenyészállat származását, szülei és nagyszülei törzskönyvi számát; a tenyészállat és szülei, valamint nagyszülei legújabb teljesítményvizsgálati és tenyészérték megállapítás eredményeit; embrióátültetésből származó tenyészállatoknál genetikai szüleit, valamint azok vércsoportjait is; a kiállítás helyét és időpontját; a szakmai munkáért felelős személy aláírását és az elismert tenyésztő szervezet bélyegzőlenyomatát; a teljesítményvizsgálatokat és ellenőrző teszteket lebonyolító és a közzétevő MgSzH Központja megnevezését.

Milyen iratok szükségesek?

Törzskönyvi adatok, tenyésztési főkönyvi adatok, származás igazolások, teljesítményvizsgálati adatok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Tenyésztő szervezetek éves felülvizsgálati díja 45000 Ft, importált szaprítóanyag honosítási eljárása 40000 Ft,

Hol intézhetem el?

A NÉBIH hatásköre az egész országra kiterjed

Ügyintézés határideje

A tenyésztő szervezeti elismerés folyamata 6 hónap, ami egy alkalommal 6 hónappal meghosszabbítható, a felülvizsgálatokat évenet végzi a NÉBIH, és ennek folyamán évente hitelesíti törzskönyvet, a tenyésztési főkönyvet,.

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezésre nincs lehetőség
A határozat bírósági felülvizsgálatát a kersetlevélben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól (1027 Budapest, Csalogány u. 47-49.) kell kérni.
az első fokon eljáró szervnél a NÉBIH-nél
kézhezvételtől számított 30 nap
a törvényszék előtt:
- első fokon indult peres eljárásban 600 000 forint, nemperes eljárásban pedig 350 000 forint,
- fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén 300 000 forint, nemperes eljárásban pedig 170 000 forint,

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.nebih.gov.hu/szakteruletek/szakteruletek/allattenyesztes/szakteruletek
A törzskönyvet és a főkönyvet a NÉBIH hitelesíti, a törzskönyv és a tenyésztési főkönyv nem selejtezhető közokirat. A származási igazolás a főkönyv alapján kiállított közokirat. A törzskönyvet a NÉBIH hitelesíti az állományok felülvizsgálata és a központi adatbankba beküldött adatok alapján. A származási igazolások sorszámát , illetve az azonosításhoz és nyilvántartáshoz szükséges legfontosabb adatokat a NÉBIH-nél be kell jelemteni. A jogszabályok szerinti Tenyésztési Program, Tenyésztési- , Teljesítményvizsgálat- és Törzskönyvezési Szabályzatok szakmai megírása komoly szakmai tudást igélyel, és a Kódexek előírásainak ismeretéből vizsgát kell tenni.

Fontosabb fogalmak

A tenyésztő szervezeti elismerés a tenyésztési célra, tenyésztési programra, szakmai és térbeli tevékenységi területre, törzskönyvi, tenyésztési főkönyvi szabályzatra, fajtafenntartára vonatkozik, és ezek végrehajtására jogosít. Felülvizsgálati szabályzat: A NÉBIH által kialakított, a felülvizsgálatok és ellenőrzések részletes rendjére vonatkozó előírás. A törzskönyv és a főkönyv formája lehet könyv, jegyzék, kartoték, vagy más olyan adathordozó, amit hitelesíteni lehet. Származási igazolás: Az elismert tenyésztő szervezet által a tenyészállat és szaporítóanyag tenyésztési adatairól, a törzskönyv vagy a tenyésztési főkönyv alapján kiállított közokirat.

Vonatkozó jogszabályok

Kulcsszavak

fajtaelismerés, elismerés fenntartása, tenyésztői szervezet elismerése, hibrid, teljesítményvizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858