Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem" /> Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem" />
Akadálymentes verzió

Ökológiai gazdálkodásban kivételes termelési szabályok szerinti termelés engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ELELM00035

Az ügy rövid leírása

Az Európai Uniós rendeletekben meghatározott esetekben a NÉBIH engedélyezheti a kivételes termelési szabályok alkalmazását az ökológiai gazdálkodásban (pl. korosbítás, párhuzamos termelés engedélyezése stb.)

Ki jogosult az eljárásra?

bármely természetes, vagy jogi személy; ökológiai gazdálkodó

Milyen adatokat kell megadni?

NÉBIH által előírt formanyomtatvány adatai lsd. Kapcsolódó fájlok formanyomtatvany_ELELM00035

Milyen iratok szükségesek?

Káreseményt igazoló dokumentum, kimutatás: tervezett termésmennyiségekről, készletnyilvántartás, állomány éves takarmányigénye, várható hiány mértéke

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

25 000 Ft (kivéve: Mezőgazdasági eredetű összetevő tagállami engedélyezése: 88 000 Ft) Az igazgatási szolgáltatási díjat átutalás vagy fizetési számlára történő készpénzbefizetés útján kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

Ügyintézés határideje

21 nap, a hiánypótlás ideje nem számít bele az ügyintézési határidőbe

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértés esetén bírósági kereset indításával lehetséges A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani az elsőfokú döntést hozó hatóságnál (NÉBIH).

Fontosabb fogalmak

nem ismert

Vonatkozó jogszabályok

834/2007/EK rendelete az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről I. cím 2 cikk d) , III. cím Termelési szabályok 1. fejezet 8. cikk, 5. fejezet 22 cikk,; Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008 évi XLVI. törvény 32. § (1) bekezdés h), 39. § (4) bekezdés o); A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40/A.§, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés; A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 5. § (1) bekezdés, 8. § (1), (17) bekezdés; 33. § (1) bekezdés; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 1. melléklet 7.1.2., 2. melléklet

Kulcsszavak

ökölógiai gazdálkodás, kivételes termelési szabályok, eltérés ökológiai rendeletben előírtaktól, konvencionális takarmány használat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858