Akadálymentes verzió

Ionizáló energiával történő kezelést végző élelmiszer-előállító tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ELELM00040

Az ügy rövid leírása

Élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelését csak engedéllyel rendelkező létesítményben szabad végezni.
Az engedély akkor adható meg, ha
a létesítmény megfelel az 5. mellékletben foglaltaknak,
megnevezik azt a személyt, aki felelős az 5. mellékletben meghatározott feltételek teljesítéséért,
a megnevezett felelős személy rendelkezik szakirányú mesterfokozatú végzettséggel.

Ki jogosult az eljárásra?


Az engedélyhez a kérelmet az élelmiszert kezelni kívánó élelmiszer-vállalkozás nyújthatja be.
Meghatalmazásra van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemező magánszemély/ vállalkozás adatai

Milyen iratok szükségesek?

1, Az élelmiszerbesugárzó létesítmények működési szabályzata ( 5. melléklet)
2, azon személy megnevezése, aki felelős az 5. mellékletben meghatározott feltételek teljesítéséért,
3, a megnevezett felelős személy szakirányú mesterfokozatú végzettsége
A kérelemnek tartalmaznia kell a kezelés indokait, a kezelés szükségességét és eredményességét alátámasztó vizsgálati eredményeket, az elnyelt ionizáló energia dózist és minden olyan adatot, amely segíti a kérelem elbírálását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

eljárási díj, illeték mentes (élelmiszerlánc-felügyeleti díjat azonban fizetnie kell)

Hol intézhetem el?

Nemzeti Élelmiszerlánc- biztonsági Hivatal (NÉBIH)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértés esetén bírósági kereset indításával lehetséges. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani az elsőfokú döntést hozó hatóságnál (NÉBIH).

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs
1, Milyen ionizáló sugárforrásokat lehet alkalmazni? A 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet 2. melléklete sorolja fel az engedélyezett sugárforrásokat.
2, Az átlagos dózis kiszámításának módjáról van-e rendelkezés? A fent hivatkozott rendelet 4. melléklete részletes számítási protokolt közöl.
3, Milyen élelmiszereket lehet ionizáló sugárzással kezelni? A hivatkozott rendelet 1. melléklete szerint kizárólag szárított aromás növények, fűszerek és fűszerkeverékek. Amennyiben más típusú élelmiszer kezelését kívánják végezni, akkor azt a NÉBIH előzetes engedélyével tehetik meg.

Fontosabb fogalmak

Mesterfokozatú végzettség: felsőoktatási intézményben szerzett Msc diploma

Vonatkozó jogszabályok

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelete 1.§ (1) bekezdés, 3. § (1) bekezdés, 8. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés; Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 8/B. §. (3) bekezdés, 39. § (4) bekezdés o) pontja, 45. § (5) bekezdés, 47/B.§;
az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés, (2) bekezdés , (3), (6) bekezdés, 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet; 1/2013. VM utasítás a NÉBIH SZMSZ kiadásáról; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés;

Kulcsszavak

ionizáló sugárzás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858