Akadálymentes verzió

Ionizáló energiával történő kezelést végző élelmiszer-előállító tevékenység engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ELELM00040

Az ügy rövid leírása

Élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelését csak engedéllyel rendelkező létesítményben szabad végezni.
Az engedély akkor adható meg, ha
a létesítmény megfelel az 5. mellékletben foglaltaknak,
megnevezik azt a személyt, aki felelős az 5. mellékletben meghatározott feltételek teljesítéséért,
a megnevezett felelős személy rendelkezik szakirányú mesterfokozatú végzettséggel.

Ki jogosult az eljárásra?

Az engedélyhez a kérelmet az élelmiszert kezelni kívánó élelmiszer-vállalkozás nyújthatja be.
Meghatalmazásra van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemező magánszemély/ vállalkozás adatai

Milyen iratok szükségesek?

1, Az élelmiszerbesugárzó létesítmények működési szabályzata ( 5. melléklet)
2, azon személy megnevezése, aki felelős az 5. mellékletben meghatározott feltételek teljesítéséért,
3, a megnevezett felelős személy szakirányú mesterfokozatú végzettsége
A kérelemnek tartalmaznia kell a kezelés indokait, a kezelés szükségességét és eredményességét alátámasztó vizsgálati eredményeket, az elnyelt ionizáló energia dózist és minden olyan adatot, amely segíti a kérelem elbírálását.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

eljárási díj, illeték mentes

Hol intézhetem el?

A Pest Megyei Kormányhivatal országos illetékességgel jár el.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértés esetén bírósági kereset indításával lehetséges. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani az elsőfokú döntést hozó hatóságnál (Pest Megyei Kormányhivatal).
nincs fellebbezési lehetőség
nincs fellebbezési lehetőség
nincs fellebbezési lehetőség
nincs fellebbezési lehetőség

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs
1, Milyen ionizáló sugárforrásokat lehet alkalmazni? A 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet 2. melléklete sorolja fel az engedélyezett sugárforrásokat.
2, Az átlagos dózis kiszámításának módjáról van-e rendelkezés? A fent hivatkozott rendelet 4. melléklete részletes számítási protokolt közöl.
3, Milyen élelmiszereket lehet ionizáló sugárzással kezelni? A hivatkozott rendelet 1. melléklete szerint kizárólag szárított aromás növények, fűszerek és fűszerkeverékek. Amennyiben más típusú élelmiszer kezelését kívánják végezni, akkor azt a Pest Megyei Kormányhivatal előzetes engedélyével tehetik meg.

Fontosabb fogalmak

Mesterfokozatú végzettség: felsőoktatási intézményben szerzett Msc diploma

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 8/B. §. (3) bekezdés, 39. § (4) bekezdés o) pontja, 45. § (5) bekezdés, 47/B.§;
az élelmiszerek ionizáló sugárzással való kezelésének szabályairól szóló 67/2011. (VII. 13.) VM rendelet 5. § (1) bekezdés, (2) bekezdés , (3), (6) bekezdés, 1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet

Kulcsszavak

ionizáló sugárzás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858