Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Az elkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon ideiglenesen szünetel az ügyfélfogadás, illetve csökkentett nyitvatartással fogadják az ügyfeleket. Részletes tájékoztatást az adott kormányablak információs oldalán és a NAV honlapján találnak. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

Nem állami laboratórium engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ELELM00043

Az ügy rövid leírása

magán laboratóriumok/élelmiszer vállalkozók (üzemi laboratórium), amelyek az élelmiszerlánc valamely szereplője számára laboratóriumi vizsgálatokat végeznek a hatóság engedélyezi, nyilvántartásba veszi

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: magán személyek/vállalkozások

Kizáró okok: Meghatalmazásra van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

székhely neve, címe; üzemeltető adatai, laboratórium vezetőjének neve, annak közlése hogy szolgáltató vagy üzemi laboratórium-e a kérelmező, működési feltételek megfelelése a szabványnak, vizsgálatok tételes felsorolása, vizsgálati módszerek közlése

Milyen iratok szükségesek?

amennyiben van akkreditációs okirat, annak csatolása

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

nincs illeték, nincs igazgatási eljárási díj

Hol intézhetem el?

Élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap, a hiánypótlás ideje nem számít bele az ügyintézési időbe

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértés esetén bírósági kereset indításával lehetséges. A keresetlevelet a döntés közlésétől számított 30 napon belül kell benyújtani az elsőfokú döntést hozó hatóságnál (élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró megyei kormányhivatal).

Jogorvoslati lehetőség részletei: nincs fellebbezési lehetőség

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): nincs fellebbezési lehetőség

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): nincs fellebbezési lehetőség

A benyújtási határidő: nincs fellebbezési lehetőség

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1, A laboratóriumi vizsgálati módszerek azonosítói (a viszgálati szabvány hatályossága) hol ellenőrizhető? A különböző élelmiszerekre/ takarmányokra vonatkozó vizsgálati módszereket (szabványok) a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) honlapján érhetik el. 2, A működési feltételek szempontjából meghatározó feltételekről hol található információ? Az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány 5. fejezetében.

Fontosabb fogalmak

Akkreditációs okirat: a Nemzeti Akkreditáló Testület (NAT) vagy a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) által kiadott dokumentum (az akkreditált laboratóriumok nyilvántartása a NAH honlapján elérhető)

Vonatkozó jogszabályok

A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés c) pont; A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 72. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés; Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 33. § a), 38. § (1) bekezdés i), 39. § (4) bekezdés a); 45. § (5) bekezdés

Kulcsszavak

üzemi laboratórium, szolgáltatói laboratórium, élelmiszer és/vagy takarmányvizsgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858