Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Házasságkötést megelőző 30 napos várakozási idő alóli felmentés iránti kérelem

Kódszám

JEGYZ00803

Az ügy rövid leírása

A házasságkötési szándék bejelentését követő 30 napos várakozási idő alól a jegyző felmetést adhat.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: a házasságot kötni kívánó ügyfelek

Kizáró okok: személyesen (postai úton is lehetséges, de a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg célszerű bejelenteni, ami személyes jelenlétet követel meg)

Milyen adatokat kell megadni?


közölni kell a tervezett házasságkötés helyét, időpontját, házasulók nevét, indokolást

Milyen iratok szükségesek?

A kérelem indokolásának alátámasztására szolgáló iratok. Pl. orvosi igzaolás, replőjegy, munkáltatói igazolás, iskolalátogatási igazolás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?


illetékmentes

Hol intézhetem el?

jegyző (anyakönyvvezetőnél kell benyújtani)

Ügyintézés határideje


21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség fellebezésre

Jogorvoslati lehetőség részletei: fővárosi és megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): jegyző (anyakönyvvezetőnél kell benyújtani)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi időt kell várni a házasságkötésig?
Településenként eltérő.
A házasság megköthető külső helyszínen?
Igen, erre engedélyt kell kérni a házassági szándék bejelentésével egyidejűleg. Külön díja van, mely településenként eltérő, helyi rendelet állapítja meg az összegét.
Van lehetőség elektronikus ügyintézésre?
Nincs, a feleknek személyesen kell megjelenniük.

Fontosabb fogalmak

házasság: egy felnőtt férfinak és egy nőnek jogilag elismert és szabályozott életközössége.
várakozási idő: A házasságkötést az anyakönyvvezető csak a házasságkötési szándék bejelentését követő harminc nap utáni időpontra tűzheti ki.
Érvénytelenség: A házasságot csak akkor lehet érvénytelennek tekinteni, ha azt érvénytelenítési perben hozott bírósági ítélet érvénytelennek nyilvánította

Vonatkozó jogszabályok

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4:7. § (2) bekezdés
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 71. § (1) bekezdés, 97-98. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés, 116. §
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 33. §

2010. évi I. törvény az anyakönyvi eljárásról 17. §
32/2014. (V. 19.) KIM rendelet az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 12. § (3)

Kulcsszavak

házasság házasságkötés házassági szándék anyakönyvvezető gyermek nevének megválasztása hivatali helyiségen kívüli házasságkötés hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858