Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Hatósági közvetítői nyilvántartásból való törlés iránti kérelem.

Kódszám

TORZS00017

Az ügy rövid leírása

A hatósági közvetítőt - kérelmére - a lakóhelye szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatal törli a hatósági közvetítői nyilvántartásból.

Ki jogosult az eljárásra?

Hatósági közvetítők.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelmező természetes személyazonosító adatai és lakcíme,
2. A kérelmező telefonszáma, e-mail címe vagy - ha azzal rendelkezik - ügyfélkapun keresztüli elérhetősége,
3. A törlésre irányuló kifejezett kérelem

Milyen iratok szükségesek?

NINCS ADAT

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

1. Az eljárás illetéke 3 000 Ft, azaz háromezer forint, amelyet illetékbélyegen kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A kérelmező lakóhelye szerinti fővárosi vagy megyei kormányhivatal.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A kormányhivatal határozatával szemben, annak kézbesítésétől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezést a Miniszterelnökséget vezető miniszterhez kell címezni, de az eljárt hatóságnál kell benyújtani. A fellebbezés illetékköteles, az illeték mértéke 5 000 Ft, azaz ötezer forint, amelyet illetékbélyegen kell megfizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A nyilvántartásból való törlést követően hatósági közvetítőként nem lehet működni; a hatósági közvetítőnek nem lehet folyamatban lévő ügye a törléskor.

Fontosabb fogalmak

1. Hatósági közvetítő: olyan magánszemély, aki a hatóság és az ügyfél, vagy az ügyfelek egymás közötti vita rendezésében közvetítőként vesz részt.
2. Természetes azonosító adat: családi és utónév, születési hely és idő, anya születési családi és utóneve.

Vonatkozó jogszabályok

1. A hatósági közvetítőkről szóló 185/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet,
2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) - (2) bekezdése, valamint 73. § (1), (4), és (6) bekezdése,
3. a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény,

Kulcsszavak

Hatósági közvetítő, nyilvántartás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858