Akadálymentes verzió

Takarmány-előállító és takarmányt forgalomba hozó létesítmény engedélyezése iránti kérelem benyújtása

Kódszám

ELELM00031

Az ügy rövid leírása

Azon takarmány vállalkozások amelyek engedélyköteles tevékenységet kívánnak folytatni, engedélyezési eljárást kell kezdeményezniük.

Ki jogosult az eljárásra?

vállalkozások/magánszemélyek (takarmány-vállalkozási létesítmények közül amelyek engedélyköteles tevékenységet kívánnak folytatni.)
Meghatalmazásra van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Egyes takarmányvállalkozások előállítással is foglalkozó létesítményei engedélyezéséhez, illetve bejelentéséhez benyújtandó adatok

1. Általános információk:
1.1. a takarmány megnevezése,
1.2. a takarmány előállítója, címe,
1.3. telefonszáma és faxszáma, illetve e-mail címe,
1.4. a takarmány előállítás telephelyének címe,
1.5. telefonszáma és faxszáma, illetve e-mail címe,
1.6. kérelmező (költségviselő) neve,
1.7. címe,
1.8. adószáma,
1.9. cégjegyzékszáma,
1.10. telefonszáma és faxszáma, illetve e-mail címe,
1.11. kapcsolattartásért felelős személy neve, telefonszáma és faxszáma, illetve e-mail címe,
2. Speciális információk: 5-6.számú melléklet szerint

Milyen iratok szükségesek?

A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII.4.) VM rendelet 5. mellékletében, illetve (takarmány/ élelmiszer vállakozó tevékenységétől függően) 6. mellékletben előírt dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

eljárási díj, illeték mentes

Hol intézhetem el?

takarmány-vállalkozási létesítmények illetve az élelmiszer vállalkozások telephelye

Ügyintézés határideje

21 nap ( a hiánypótlás ideje nem számít bele az ügyintézési határidőbe)

Jogorvoslati lehetőség

Nincs helye fellebbezésnekAmit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

nincs
1./Saját állatállomány részére antibiotikumot is tartalmazó takarmány előállításához kell-e engedély vagy csak regisztráció? Igen kell engedély. Az ilyen takarmányt csak engedélyezett takarmány előállító üzemben, csak állatorvos felügyelete mellett lehet gyártani. 2./Mit jelent a homogenitás vizsgálat? A takarmány alapanyagok, adalékanyagok, elő-keverékek, állatgyógyászati készítmények egyenletes eloszlása az etetésre kész takarmány egészében. Egy anyag egyenletes eloszlását 10 elemi mintából lehet egállapítani, melyet a takarmány felügyelő vesz a próbagyártás során. A technológia homogenizáló képességének megállapítására irányuló vizsgálatok eredményei alapján meg kell határozni a gyártó technológiába juttatható takarmány-alapanyagok, -adalékanyagok, előkeverékek, illetve állatgyógyászati készítmények legkisebb - még homogénen elkeverhető - mennyiségét, a rendszerbe való bejuttatásának helyét és időpontját (sorrendjét). 3./A kokcidiosztatikumok takarmányban történő felhasználás során milyen anyagnak minősülnek? Adalékanyagként kell kezelni (takarmány-adalékanyag: az 1831/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (2) bekezdés a) pontja szerinti fogalom; )

Fontosabb fogalmak

Takarmány-előállítás: a takarmány termelése (termesztése), gyártása, feldolgozása (kezelése, előkészítése), valamint keverése és csomagolása (kiszerelése); Takármányvállalkozó minden olyan magánszemély vagy vállalkozó aki/amely nem saját célra állít elő, értékesít, tárol, szállít vagy használ fel takarmányt.

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 36. § (1) bekezdés, 45. § (5) bekezdés, 47/B. §; A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 20. § (1) bekezdés c) pont, 2. § (3) bekezdés ; A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 2. §, 3, 5, 6. melléklet; a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról 183/2005/EK rendelet 10. cikk; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40/A. §, 71. §, 72.§, 98. §, 99.§, 102.§,

Kulcsszavak

takarmány, engedélyezés, előállítás forgalmazás,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858