Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ELELM00033

Az ügy rövid leírása

A takarmány minimális eltarthatósági idejének lejártakor (a továbbiakban: lejárt takarmány) a tulajdonosa vagy forgalomba hozója takarmányozási célú felhasználás szándéka esetén köteles a lejárt takarmánytételt a járási hivatalnak írásbeli nyilatkozatban bejelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A takarmány minimális eltarthatósági idejének lejártakor annak tulajdonosa vagy forgalomba hozója.

Kizáró okok: képviselet/meghatalmazás lehetséges

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentő nevét és telephelyét,
b) a lejárt takarmány tárolási helyét,
c) a lejárt takarmány nevét és tömegét (mennyiségét),
d) a lejárt takarmány előállításának idejét, helyét vagy a jelölésért felelős személy nevét, címét,
e) a lejárt takarmány minimális eltarthatósági idejének lejárati időpontját.

Milyen iratok szükségesek?

Az igazgatás szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatás szolg díj:A lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalára, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználására engedély kiadása: 20 000,- Ft

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal

Ügyintézés határideje

A rendelkezésére álló adatok, a helyszíni szemle tapasztalatai, illetve a szükséges vizsgálatok alapján a járási hivatal a lejárt takarmány felhasználhatóságáról a bejelentés időpontjától számított tizenöt napon belül - amennyiben laboratóriumi vizsgálat is szükséges, harminc napon belül - dönt.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat megfellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Járási Hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1./ Mely esetekben nem lehet lejárt etethetőségi takarmányt felhasználni állatok etetésére?
A járási állategészségügyi hivatal elrendeli a takarmány ártalmatlanítását laboratóriumi vizsgálat nélkül, ha a helyszíni szemle során megállapítja, hogy a takarmányban olyan helyrehozhatatlan károsodás keletkezett, amelynek következtében az takarmányozási célra nem használható fel. Láthatóan romlott, avas, bűzös, penészes, szín szag küllembeli elváltozások.
2./ Mely esetekben lehet lejárt etethetőségi takarmányt felhasználni állatok etetésére?
Az ellenőrzés alá vont létesítmény írásos kérelme alapján a további felhasználhatóság, illetve a minőség romlásának megállapítására hatósági mintavétel mellett laboratóriumi vizsgálat rendelhető el, amennyiben az előzőekben említett és nyilvánvaló minőségkárosodás nem állapítható meg egyértelműen.

Laboratóriumi vizsgálat nélkül etetésre alkalmasnak nyilvánítható, amennyiben a csomagolás ép, sértetlen, és csak néhány nappal haladta túl a takarmány az etethetőségi időt, nem nagy értékű (pl: tenyész) állatok takarmányozására szánják, nem tipikusan csecsemők, gyermekek, idős korúak által fogyasztott élelmiszer előállításához kerül felhasználásra a takarmányt fogyasztó állat.

3./ A takarmányt gyártónak vagy a forgalmazónak kell az eljárást kezdeményezni?

Mindkettő kezdeményezheti.
A takarmány minimális eltarthatósági idejének lejártakor (a továbbiakban: lejárt takarmány) a tulajdonosa vagy forgalomba hozója takarmányozási célú felhasználás szándéka esetén köteles a lejárt takarmánytételt a járási állategészségügyi hivatalnak írásbeli nyilatkozatban bejelenteni.

Fontosabb fogalmak

Minimális eltarthatósági idő: a takarmány-előállító vállalkozás által a gyártás időpontja alapján számított időpont vagy időtartam, amely időpont eléréséig, illetve időtartam leteltéig az előállított takarmány a takarmány-előállító vállalkozás által előírt tárolási feltételek mellett megőrzi fizikai, kémiai, érzékszervi jellemzőit és kifogásmentes mikrobiológiai állapotát.

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 36. § (1) bekezdés c) pontja,A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés, 23.§ (1) bekezdés a) pont, a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 40.§, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2.§ (2) bekezdés és 1., 2. melléklet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 99. § (1) bekezdés, 102.§, az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

etethetőségi idő, takarmány minőségében károsult takarmány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858