Akadálymentes verzió

Figyelem!

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink szíves figyelmét, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyféltérben kísérő csak kivételesen indokolt esetben tartózkodhat,

a megfelelő védőtávolság biztosítása érdekében az ügyféltérben tartózkodó ügyfelek száma korlátozásra kerülhet.

Vigyázzunk egymásra!

Lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőségmegőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

ELELM00033

Az ügy rövid leírása

A takarmány minimális eltarthatósági idejének lejártakor (a továbbiakban: lejárt takarmány) a tulajdonosa vagy forgalomba hozója takarmányozási célú felhasználás szándéka esetén köteles a lejárt takarmánytételt a járási hivatalnak írásbeli nyilatkozatban bejelenteni.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A takarmány minimális eltarthatósági idejének lejártakor annak tulajdonosa vagy forgalomba hozója.

Kizáró okok: képviselet/meghatalmazás lehetséges

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentő nevét és telephelyét,
b) a lejárt takarmány tárolási helyét,
c) a lejárt takarmány nevét és tömegét (mennyiségét),
d) a lejárt takarmány előállításának idejét, helyét vagy a jelölésért felelős személy nevét, címét,
e) a lejárt takarmány minimális eltarthatósági idejének lejárati időpontját.

Milyen iratok szükségesek?

Az igazgatás szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatás szolg díj:A lejárt etethetőségi, felhasználhatósági, illetve minőség-megőrzési idejű takarmány forgalomba hozatalára, valamint a minőségében károsult takarmány felhasználására engedély kiadása: 20 000,- Ft

Hol intézhetem el?

Járási Hivatal

Ügyintézés határideje

A rendelkezésére álló adatok, a helyszíni szemle tapasztalatai, illetve a szükséges vizsgálatok alapján a járási hivatal a lejárt takarmány felhasználhatóságáról a bejelentés időpontjától számított tizenöt napon belül - amennyiben laboratóriumi vizsgálat is szükséges, harminc napon belül - dönt.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: A határozat megfellebbezhető.

Jogorvoslati lehetőség részletei: megyei kormányhivatal

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Járási Hivatal

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke a fellebbezéssel érintett vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb 500 000 forint. Ha a fellebbezés tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, úgy a jogorvoslati eljárás díja 10 000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1./ Mely esetekben nem lehet lejárt etethetőségi takarmányt felhasználni állatok etetésére?
A járási állategészségügyi hivatal elrendeli a takarmány ártalmatlanítását laboratóriumi vizsgálat nélkül, ha a helyszíni szemle során megállapítja, hogy a takarmányban olyan helyrehozhatatlan károsodás keletkezett, amelynek következtében az takarmányozási célra nem használható fel. Láthatóan romlott, avas, bűzös, penészes, szín szag küllembeli elváltozások.
2./ Mely esetekben lehet lejárt etethetőségi takarmányt felhasználni állatok etetésére?
Az ellenőrzés alá vont létesítmény írásos kérelme alapján a további felhasználhatóság, illetve a minőség romlásának megállapítására hatósági mintavétel mellett laboratóriumi vizsgálat rendelhető el, amennyiben az előzőekben említett és nyilvánvaló minőségkárosodás nem állapítható meg egyértelműen.

Laboratóriumi vizsgálat nélkül etetésre alkalmasnak nyilvánítható, amennyiben a csomagolás ép, sértetlen, és csak néhány nappal haladta túl a takarmány az etethetőségi időt, nem nagy értékű (pl: tenyész) állatok takarmányozására szánják, nem tipikusan csecsemők, gyermekek, idős korúak által fogyasztott élelmiszer előállításához kerül felhasználásra a takarmányt fogyasztó állat.

3./ A takarmányt gyártónak vagy a forgalmazónak kell az eljárást kezdeményezni?

Mindkettő kezdeményezheti.
A takarmány minimális eltarthatósági idejének lejártakor (a továbbiakban: lejárt takarmány) a tulajdonosa vagy forgalomba hozója takarmányozási célú felhasználás szándéka esetén köteles a lejárt takarmánytételt a járási állategészségügyi hivatalnak írásbeli nyilatkozatban bejelenteni.

Fontosabb fogalmak

Minimális eltarthatósági idő: a takarmány-előállító vállalkozás által a gyártás időpontja alapján számított időpont vagy időtartam, amely időpont eléréséig, illetve időtartam leteltéig az előállított takarmány a takarmány-előállító vállalkozás által előírt tárolási feltételek mellett megőrzi fizikai, kémiai, érzékszervi jellemzőit és kifogásmentes mikrobiológiai állapotát.

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 36. § (1) bekezdés c) pontja,A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 14.§ (1) bekezdés, 23.§ (1) bekezdés a) pont, a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 40.§, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 2.§ (2) bekezdés és 1., 2. melléklet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 99. § (1) bekezdés, 102.§, az illetékekről szóló1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

etethetőségi idő, takarmány minőségében károsult takarmány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858