Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmányipari vállalkozások, létesítmények nyilvántartásba vétele iránti kérelem

Kódszám

ELELM00034

Az ügy rövid leírása

Azon vállalkozások amelyek nem folytatnak engedélyköteles tevékenységet nyilvántartásbavételi eljárást kell kezdeményezniük. Takarmány-ellenőrzési feladatainak keretében az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv az e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban, valamint az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározottak szerint nyilvántartásba veszi az engedélyezési kötelezettség hatálya alá nem tartozó takarmány-vállalkozási létesítményt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: vállalkozások/magánszemélyek (takarmány-vállalkozási létesítmények közül amelyek nem folytatnak engedélyköteles tevékenységet.)

Kizáró okok: Meghatalmazásra van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Egyes takarmányvállalkozások előállítással is foglalkozó létesítményei engedélyezéséhez, illetve bejelentéséhez benyújtandó adatok

1. Az elsődleges előállítók kivételével a bejelentési kötelezettség alá tartozó azon előállítással is foglalkozó létesítményeknek, amelyeknek a HACCP elveken alapuló eljárás bevezetését és működtetését nem írja elő e rendelet vagy az EU közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, az alábbi adatokat kell megadniuk:

1.1. A takarmány-előállító létesítmény

1.1.1. neve,

1.1.2. címe,

1.1.3. telephelye (amennyiben nem azonos a címmel), a tevékenységre vonatkozó jogerős önkormányzati használatbavételi engedélye vagy telepengedélye,

1.1.4. telefon- és faxszáma, illetve e-mail címe,

1.1.5. adószáma, cégjegyzékszáma vagy vállalkozói igazolvány száma,

1.1.6. a tevékenységhez használt ingatlan vonatkozásában a tulajdoni lap vagy bérleti szerződés dokumentumai,

1.1.7. aprító berendezéseinek megnevezése, típusa, teljesítménye,

1.1.8. homogenizáló berendezés megnevezése, típusa, hasznos térfogata,

1.1.9. granuláló berendezéseinek megnevezése, típusa, teljesítménye,

1.1.10. expandáló és extrudáló berendezéseinek megnevezése, típusa, teljesítménye,

1.1.11. szárítóberendezéseinek megnevezése, típusa, teljesítménye,

1.1.12. tisztító, osztályozó berendezéseinek megnevezése, típusa, teljesítménye,

1.1.13. porelszívó és leválasztó berendezéseinek megnevezése, típusa, teljesítménye,

1.1.14. egyéb berendezéseinek megnevezése, típusa, teljesítménye, beleértve a mobil keverőt,

1.1.15. az eljárás során a létesítmény részéről kinevezett kapcsolattartó személy neve, beosztása és elérhetősége(i),

1.1.16. gyártástechnológia vezérlése (mechanikus, PLC).

1.2. Az előállítani kívánt takarmány(ok)

1.2.1. megnevezése, állatfajonként és takarmánytípusonként (például takarmánykeverék),

1.2.2. előállításhoz felhasznált alkotók (például alapanyagok, kiegészítő takarmányok) megnevezése,

1.2.3. kiegészítő takarmányok százalékos bekeverési aránya,

1.2.4. a takarmány előállítás célja (kizárólag saját tulajdonú állatállomány részére).

1.3. A raktározási, tárolási körülmények leírása (módja), a rendelkezésre álló tárolótér területe (m2), illetve űrtartalma (m3).

1.4. A takarmány-előállító létesítmény részletes technológiai leírása folyamatábrával, gyártástechnológiai utasítással.

1.5. A 183/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet takarmányhigiéniai követelményeinek és a helyes gyártási gyakorlatnak való megfelelést biztosító eljárások, valamint azok dokumentumai.

2. Az engedélyköteles takarmány-előállító létesítménynek, valamint azon bejelentési kötelezettség alá tartozó, előállítással is foglalkozó létesítménynek, amelynek HACCP elveken alapuló eljárás bevezetését és működtetését írja elő e rendelet vagy az EU közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa, az alábbi adatokat kell megadnia.

2.1. Az 1.1., 1.3., 1.4. és 1.5. pontban foglalt adatok.

2.2. Az előállítani kívánt takarmányok

2.2.1. megnevezése, állatfajonként és takarmánytípusonként (például előkeverék, takarmánykeverék),

2.2.2. előállításához felhasznált alkotók (például alapanyagok, takarmány-adalékanyagok, kiegészítő takarmányok, előkeverékek) megnevezése,

2.2.3. előállításához az előkeverékek és kiegészítő takarmányok százalékos bekeverési aránya,

2.2.4. előállításának célja (kizárólag saját tulajdonú állatállomány részére, kizárólag forgalmazás céljára, saját tulajdonú állatállomány részére és forgalmazás céljára),

2.2.5. előállításához a legkisebb mennyiségben felönteni kívánt alkotó mennyisége.

2.3. Az előállítani kívánt takarmány(ok) esetén a 2. 1. és a 2. 2. pontban foglaltakon túl

2.3.1. gyógyszeres takarmányok, gyógyszeres köztes termékek esetében a gyógyszer-hatóanyagok megnevezése, és a késztermék(ek) gyógyszer tartalma (mg/kg), valamint az állatorvosi felügyeletet ellátó állatorvos megnevezése és a vele kötött szerződés,

2.3.2. kokcidiosztatikum, hisztomonosztatikum, növekedésserkentő takarmány-adalékanyagot tartalmazó takarmányok esetében a hatóanyag megnevezése, késztermékre vetített mennyisége (mg/kg),

2.3.3. azon állati eredetű takarmány-alapanyagok megnevezése, amelyek takarmányba keverése a 999/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV. melléklete szerint engedélyköteles tevékenység.

2.4. Az előállított takarmányok biztonságára vonatkozó veszélyelemzés és kritikus ellenőrzési pontok (HACCP) alapelvein alapuló írásban rögzített eljárás(ok) bevezetésének és működtetésének, valamint a minőségbiztosítás rendszerének dokumentumai, különös tekintettel a következő adatokra

2.4.1. a takarmánybiztonsággal, minőség-ellenőrzéssel megbízott személy(ek) neve, beosztása, végzettsége (igazoló okirattal), feladatai,

2.4.2. a beérkező alapanyagok, előkeverékek, takarmány-adalékanyagok, állatgyógyászati készítmények és más alkotóanyagok átvételének, mintavételének szabályai,

2.4.3. az egyes termékféleségek előállítási folyamatainak vázlata, a gyártás kritikus pontjainak megjelölésével,

2.4.4. a gyártásközi, illetve a késztermékek specifikációi és mintavételezése, a mintavétel módja, gyakorisága,

2.4.5. a termelési folyamat menete az alapanyagok felhasználásától a végtermékek, illetve késztermékek kiszereléséig, különös tekintettel a keresztszennyeződésekre, és az előállított takarmányok beltartalmi értékeire vonatkozó homogenitásra, valamint a nemkívánatos, tiltott anyag tartalmára,

2.4.6. a mosatási, illetve más tisztítási programok alkalmazása, a program végrehajtása során keletkező mosató anyagok azonosítása, kezelése, felhasználása,

2.4.7. a belső (ön)ellenőrzés során vett minták laboratóriumi vizsgálatainak felsorolása, takarmánycsoportok szerint,

2.4.8. amennyiben a létesítmény laboratóriummal nem rendelkezik, meg kell nevezni a vizsgálatokkal megbízott laboratóriumot, mellékelni kell a laboratóriummal kötött szerződést,

2.4.9. beérkező alapanyagok, előkeverékek, takarmány-adalékanyagok, állatgyógyászati készítmények és más alkotóanyagok, valamint késztermékek tárolásának feltételei,

2.4.10. a nyilvántartás, termékazonosítás rendszere, a bizonylatok, jelölési és szállítási dokumentumok megőrzésének módja, a nyomonkövethetőség rendszere,

2.4.11. a laboratóriumi eredmények kiértékelésének szempontjai, és a szükséges intézkedések módozatai, rendje,

2.4.12. a termékvisszahívás és panaszkezelés rendje, dokumentumai.

9. melléklet alapján:
1. kérelmező neve,
2. cím,
3. adószám,
4. cégjegyzékszám,
5. telephely(ek),
6. elérhetőség: telefon- és faxszám, illetve e-mail cím,
5. melléklet alapján:
1. a takarmány-előállító létesítmény neve,
2. címe,
3. telephelye (amennyiben nem azonos a címmel), a tevékenységre vonatkozó jogerős önkormányzati használatbavételi engedélye vagy telepengedélye,
4. telefon- és faxszáma, illetve e-mail címe,
5. adószáma, cégjegyzékszáma vagy vállalkozói igazolvány száma,

Milyen iratok szükségesek?

A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012 VM rendelet 5. mellékletében, illetve (takarmány/ élelmiszer vállakozó tevékenységétől függően) 9. mellékletben előírt dokumentumok.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

eljárási díj, illeték mentes

Hol intézhetem el?

megyei kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs helye fellebbezésnek

Jogorvoslati lehetőség részletei:

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta):

A benyújtási határidő:

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Az élelmiszer üzemek a technológia során keletkező melléktermékek, technológiai hibás élelmiszerek takarmányozási céllal történő értékesítési szándéka esetén kell e regisztráltatnia? Igen, a fő tevékenységként élelmiszert előállító élelmiszer-vállalkozások létesítményei takarmány-vállalkozási létesítménynek minősülnek, amennyiben termékeiket, melléktermékeiket takarmányozási céllal forgalomba hozzák, vagy saját tulajdonú állatállomány takarmányozására fordítják. 2. A kereskedelmi egységekből visszagyűjtött, lejárt minőségmegőrzési idejű, sérült csomagolású élelmiszereket takarmányként lehet-e értékesíteni? Nem, mivel a kereskedelmi egységben illetve a visszaszállítás során olyan anyagokkal szennyeződhetett, amely megakadályozza takarmányként történő értékesítésüket, ezeket hulladékként kell kezelni.

Fontosabb fogalmak

Takarmány-előállítás: a takarmány termelése (termesztése), gyártása, feldolgozása (kezelése, előkészítése), valamint keverése és csomagolása (kiszerelése); Takármányvállalkozó minden olyan magánszemély vagy vállalkozó aki/amely nem saját célra állít elő, értékesít, tárol, szállít vagy használ fel takarmányt.

Vonatkozó jogszabályok

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 33. § d), 36. § (2) bekezdés, 45. § (5) bekezdés, 47/B. §;A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés,20. § (1) bekezdés c) pont ; A takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet 4. §, 8.§, 3, 5, 9. melléklet; a takarmányhigiénia követelményeinek meghatározásáról 183/2005/EK rendelet 9. cikk; a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 40/A. §, 71. §, 72.§, 98. §, 99.§, 100. § (1) e), 102.§

Kulcsszavak

takarmány, forgalmazás, élelmiszer előállító mint takarmány forgalmazó, nyilvántartásbavétel

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858