Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Jelentkezés az „Út a munkaerőpiacra” (GINOP 5.1.1-15 / VEKOP 8.1.1-15) munkaerő-piaci programra

Kódszám

MUNKP00097

Az ügy rövid leírása

Az „Út a munkerőpiacra” kiemelt projekt keretében megvalósuló munkaerő-piaci program célja egyrészt az álláskeresők és inaktívak, különösen az alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztathatóságának javítása, nyílt munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása, másrészt a közfoglalkoztatásból a versenyszférába való átlépés elősegítése azon közfoglalkoztatottak esetében, akik képessé tehetők és készek munkát vállalni a versenyszférában.

Ki jogosult az eljárásra?

A munkaerő-piaci program azokra a 25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresőkre, a szolgáltatást igénylők és közvetítést igénylők azon körére, valamint azokra a versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottakra céloz, akiknek elhelyezkedése az állami foglalkoztatási szerv megítélése szerint a munkaerő-piaci program segítségével mozdítható elő. A programelőkészítés során figyelem fordul az inaktívakra is (a felkutatáskor/jelentkezéskor az állami foglalkoztatási szerv nyilvántartásában általában még semmilyen módon nem szereplőkre).

Milyen adatokat kell megadni?

A jelentkező neve, címe.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincsen eljárási költség.

Hol intézhetem el?

A jelentkező ügyfél lakóhelye, tartózkodási helye szerint.

Ügyintézés határideje

A járási hivatal részéről kapcsolatfelvétel történik 8 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Kapcsolódó fájlok: Jelentkezési lap_MUNKP00097
1. Kik lehetnek a munkaerő-program résztvevői?

25-64 év közötti nyilvántartott álláskeresők, szolgáltatást igénylők és közvetítést igénylők, versenyszférába kiléptethető közfoglalkoztatottak.

2. Mit kell tartalmaznia a jelentkezési lapnak?

A kapcsolatfelvételhez szükséges nevet, elérhetőségeket.

Fontosabb fogalmak

Munkaerő-piaci program: meghatározott célcsoport számára munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások nyújtása.

Vonatkozó jogszabályok


Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. Rendelet 10.§ (1) a) és 11.§. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 19/B.§ A foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/A. §

Kulcsszavak

Út a munkaerőpiacra , Program , GINOP , VEKOP ,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858