Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Születés bejelentése és anyakönyvezése

Kódszám

ANYKV00001

Az ügy rövid leírása

A születést anyakönyvezés végett az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő közli és igazolja mindazokat az adatokat, amelyek az anyakönyvezéshez szükségesek. A születést szülész-nőgyógyász szakorvos igazolja. A születés tényét tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy igazolja. Az intézetben történt születést az intézet vezetője jelenti be.

Ki jogosult az eljárásra?

Az intézeten kívüli születést a szülő, tervezett intézeten kívüli szülés esetén az intézeten kívüli szülésről szóló kormányrendeletben meghatározott felelős személy jelenti be. Az intézetben történt szülést az intézet vezetője köteles bejelenteni. Intézetben történt születést az intézet vezetője jelenti be. Magyar állampolgár külföldön történt születését az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által rendeletben kijelölt szerv anyakönyvezi (hazai anyakönyvezés: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal).

Milyen adatokat kell megadni?

A születési anyakönyv nyilvántartja:
a) a születés helyét és idejét (év, hó, nap);
b) a származás helyét;
c) a gyermek születési családi és utónevét, nemét, személyi azonosítóját;
d) a szülők születési családi és utónevét, születési helyét, személyi azonosítóját, annak hiányában a születési idejét,
e) a többes szülést;
f) a szülők és a gyermek igazolt külföldi állampolgárságát, hontalanságát, ismeretlen állampolgárságát;

Milyen iratok szükségesek?

- Ha a szülők házasságban élnek, a házassági anyakönyvi kivonatot,
- Ha a szülők nem házasságban élnek, apai elismerő nyilatkozat
- Ha a gyermek nem intézményben (kórházban) született, akkor:
a kitöltött „Jegyzőkönyv születés bejelentéséről", vagy
a „Vizsgálati lap otthon született gyermekről" nyomtatványt, és a
szülész-nőgyógyász szakorvos által a születés tényéről kiállított igazolást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás illetékmentes.

Hol intézhetem el?

A születést az az anyakönyvvezető jegyzi be az anyakönyvbe, akinek illetékességi területén a születés történt.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézés azonnali, az esemény bejelentését követően. Az anyakönyvezést – az esemény időpontjától számítva – legfeljebb harminc napra el lehet halasztani, ha a születés bejelentésekor valamennyi anyakönyvi adat nem áll rendelkezésre, és a hiányt előreláthatólag pótolni lehet. Az anyakönyvvezető a hiányzó adatok pótlására hivatalból intézkedik, illetőleg a szülőket erre felszólítja. Az anyakönyvezés elhalasztásáról az anyakönyvvezető a bejelentőnek igazolást ad.

Jogorvoslati lehetőség

A hazai anyakönyvezési eljárásban fellebbezésnek helye nincs. A hazai anyakönyvezés kivételével a fővárosi és megyei kormányhivatal teljesíti az anyakönyvi bejegyzést, ha annak alapja nem magyar állampolgár anyától származó, Magyarországon született gyermekre vagy nem magyar állampolgár apa által tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat vagy külföldi okirat. Ezekben az esetekben a fővárosi és megyei kormányhivatal döntésével szemben benyújtott fellebbezést a központi anyakönyvi szerv bírálja el.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mikor kapom meg a gyermek születési anyakönyvi kivonatát?
Válasz: az anyakönyvi bejegyzést követően azonnal.

Fontosabb fogalmak

születés: élveszületést jelent,

anyakönyv vezetése: az adatoknak az anyakönyvbe történő bejegyzése, azok módosítása, törlése.

Vonatkozó jogszabályok

- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. §, 99. §, 97-98. §;
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII.törvény 4. §, 33. §.
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I.törvény 4.§, 6.§, 7.§, 13.§, 14.§, 63.§, 44. § (4) bekezdés, 69/B, 69/C. §. , 69-69/A. §, 77.§

Kulcsszavak

Születés bejelentése, tervezett, nem tervezett intézeten kívüli születés, születés hazai anyakönyvezésetervezett születés, tervezett születésszületés hazai anyakönyvezése, tervezett születésszületés hazai anyakönyvezése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858