Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

Kódszám

ANYKV00007

Az ügy rövid leírása

Hatósági eljárásban, igazolásban, igazolványban, nyilvántartásban a magyar állampolgár az anyakönyv szerint őt megillető születési vagy házassági nevet viseli. A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – a Polgári Törvénykönyv szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.

Ki jogosult az eljárásra?

Az érintett, aki házassági nevet visel. Csak szermélyes ügyintézésre van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező adatai:
- házassági név,
- születési név, helye, ideje,
- személyazonosságot igazoló okmány adatai,
- állampolgárságát igazoló okmány adatai,
- házasságkötésének helye, ideje,
- házastársa házassági és születési neve,
- milyen névre kívánja módosítani.

Amennyiben kérelmező más helyen adja be, mint a házasságkötés helye, akkor be kell nyújtania a házassági anyakönyvi kivonatot, amely igazolja, hogy hol és mikor kötötte a házasságot.

Milyen iratok szükségesek?

- Személyazonosításra alkalmas okmány (személyi igazolvány, útlevél, vezetői engedély és lakcímigazolvány).
- Születési anyakönyvi kivonat.
- Házassági anyakönyvi kivonat (születési anyakönyvi kivonat nem szükséges).

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem illetéke 5000 forint.

Hol intézhetem el?

A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelemről az anyakönyvvezető, ha a házasságot külföldön kötötték, a hazai anyakönyvezést végző hatóság dönt. Amennyiben a kérelmező más helyen adja be, mint a házasságkötés helye, akkor be kell nyújtania a házassági anyakönyvi kivonatot, amely igazolja, hogy hol és mikor kötötte a házasságot.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

- A házassági névviselési forma módosítása iránti kérelmet bármely anyakönyvvezetőnél vagy bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél személyesen lehet előterjeszteni.
- A hivatásos konzuli tisztviselő az első diplomáciai futárral köteles megküldeni a kérelmet a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőnek vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.
- Ha a házassági névviselési forma módosítása iránti kérelem elbírálása a hazai anyakönyvezést végző hatóság hatáskörébe tartozik, az anyakönyvvezető a kérelmet haladéktalanul megküldi a hazai anyakönyvezést végző hatóságnak.
- Ha a kérelmező a házassági névviselési forma módosításával érintett házasságát külföldön kötötte, a kérelem elbírálásának feltétele a házasság hazai anyakönyvezése.
- Ha a bíróság a volt feleséget eltiltotta a házasságra utaló toldást tartalmazó házassági név viselésétől, a bíróság értesíti a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezetőt vagy a hazai anyakönyvezést végző hatóságot. Az értesítés tartalmazza
a) a volt házastársak természetes személyazonosító adatait,
b) a házasságkötés helyét és időpontját, valamint
c) a házasságra utaló toldást tartalmazó házassági név viselésétől eltiltás tényét.

Az anyakönyvvezető tevékenysége felett a fővárosi és megyei kormányhivatal gyakorol felügyeletet.
A hazai anyakönyvezési eljárásban fellebbezésnek helye nincs.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Melyek a házassági névviselés formái?
A feleség a házasságkötés után, választása szerint viseli
- a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;
- a férje teljes nevét a házasságra utaló toldással, amelyhez hozzákapcsolhatja a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét;
- a férje családi nevét a házasságra utaló toldással és ehhez a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét hozzákapcsolja; vagy
- a férje családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét.
A férj a házasságkötés után, választása szerint viseli
- a születési nevét vagy a házasságkötés előtt közvetlenül viselt nevét; vagy
- a felesége családi nevét, hozzákapcsolva saját utónevét.
A férj, illetve a feleség a házasságkötés után házassági névként kettőjük családi nevét is összekapcsolhatja, hozzáfűzve a saját utónevét. Az összekapcsolt házassági név családi nevekből képzett része legfeljebb kéttagú lehet.

Mi a különbség a házassági névviselési forma és a házassági névváltoztatás között?

- Házassági névviselési forma módosítása: a házassági anyakönyvbe bejegyzett névviselési forma módosítása a névviselési formákra vonatkozó szabályai szerint a házasság fennállása alatt vagy megszűnése után anyakönyvi eljárásban.
- Házassági névváltoztatás: a házassági név korrekciójára irányuló névváltoztatási eljárás a házasság megszűnése után, melyet az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter folytat le.

Hányszor módosítható a házassági névviselési forma?
- A házassági névviselési forma korlátlan alkalommal módosítható.

Hol kell benyújtani a kérelmet?
- A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem a bármely anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.

Fontosabb fogalmak

házasság: egy férfi és egy nő között a törvényben meghatározott alakszerűségeknek megfelelően létrejött kötelék, amely rendszerint tartós életközösség létesítésére és családalapításra irányul.

házassági név: az a név, amely az értinettet a házassági anykaönyvi bejegyzés alapján megilleti

Vonatkozó jogszabályok

- A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4: 27. §
- A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 97-98. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés
- Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés, Melléklet X. 1. pont
- Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 11. §, 47-48. §
- A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmjt) 39.§

Kulcsszavak

házasság házassági név házassági név módosítása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858