Akadálymentes verzió

Házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem

Kódszám

ANYKV00007

Az ügy rövid leírása

A házassági név az a név, amely az érintettet a házassági anyakönyvi bejegyzés alapján megilleti. A házasságot kötő személy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben felsorolt házassági névviselési formák közül választhat házassági nevet.
A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, illetve annak megszűnése után – a Ptk. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható.
A házastársak személyi és vagyoni viszonyai a személyes joguk az irányadó

Ki jogosult az eljárásra?

Aki házassági nevet visel.
személyesen

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelmező adatai:
házassági név, születési név, helye, ideje, személyazonosságot igazoló okmány adatai,állampolgárságát igazoló okmány adatai, házasságkötésének helye, ideje, házastársa házassági és születési neve, milyen névre kívánja módosítani.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem illetéke 3000 forint.

Hol intézhetem el?

A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető rendelkezik hatáskörrel, a kérelem azonban bármely anyakönyvvezetőnél, külföldön élő magyar állampolgár esetében bármely hivatásos konzuli tisztviselőnél előterjeszthető.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van
fővárosi és megyei kormányhivatal
anyakönyvvezető
15 nap
ötezer forint

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Mi a különbség a házassági névviselési forma és a házassági névváltoztatás között?
Házassági névviselési forma módosítása: a házassági anyakönyvbe bejegyzett névviselési forma módosítása a Csjt. névviselési formákra vonatkozó szabályai szerint a házasság fennállása alatt vagy megszűnése után anyakönyvi eljárásban.

Házassági névváltoztatás: a házassági név korrekciójára irányuló névváltoztatási eljárás a házasság megszűnése után, melyet a központi anyakönyvi szerv folytat le.

Hányszor módosítható a házassági névviselési forma?

A házassági névviselési forma korlátlan alkalommal módosítható.

Hol kell benyújtani a kérelmet?
A házassági név módosítására irányuló eljárás lefolytatására a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető az illetékes, de a kérelem a bármely anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.

Fontosabb fogalmak

házasság: egy felnőtt férfinak és egy nőnek jogilag elismert és szabályozott életközössége.
Személyes jog: annak az államnak a joga, amelynek az érintett állampolgára
mi a házassági név: az a név, amely az értinettet a házassági anykaönyvi bejegyzés alapján megilleti

Vonatkozó jogszabályok

a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 4: 27. §
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33. § (1) bekezdés, 97-98. §, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 107. § (2) bekezdés
1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 29. § (1)-(2) bekezdés, Melléklet X. 1. pont
az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 11. §, 47-48. §
A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet (Nmjt) 39.§

Kulcsszavak

házasság házassági név házassági név módosítása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858