Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Autóbusz nemzetközi járati engedélyének kiadása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00137

Az ügy rövid leírása

Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet Magyarország területén kívül közúti közlekedési szolgáltatást abban az esetben végezhet, ha a közúti személyszállítási engedélyen felül rendelkezik az adott tevékenység végzésére jogosító
személyszállítási közösségi engedéllyel, vagy az 1073/2009/EK rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kiadott (menetrend szerinti járatok lebonyolítására szolgáló) engedéllyel;az INTERBUS megállapodás alkalmazási területén autóbusszal végzett különjárati személyszállítás esetén az autóbuszra kiadott INTERBUS engedéllyel; kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alkalmazási területén végzett közúti közlekedési szolgáltatás esetén a járműre az adott egyezmény alapján kiadott engedéllyel.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: autóbuszos személyszállító szolgáltató

Kizáró okok: általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség, a képviseleti jogosultság igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget is. A kérelemben meg kell jelölni, hogy melyik járattípust kívánja üzemeltetni, valamint, hogy új járatot kíván-e indítani, vagy a régi (de lejárt) engedélyét kívánja meghosszabbítani a kérelmező.
Meg kell továbbá jelölni a járat útvonalát, különösen az indulás és az érkezés helyét megadva és az engedély érvényességének időtartamát.

Milyen iratok szükségesek?

menetrend, viteldíjtáblázat, a vezetési és pihenőidőről szóló közösségi jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzését lehetővé tévő vezetési terv, a közösségi engedély másolata (bilaterális egyezmények esetén nem szükséges), megfelelő léptékű térkép az útvonalról, nyilatkozat a járat üzemeltetéséhez rendelkezésre álló buszokról, amelyek alkalmasak a nemzetközi járatok lebonyolítására, továbbá a Magyarország területén használt (igénybe vett) megállók tulajdonosától/kezelőjétől beszerzett hozzájárulási engedély

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

1. Igazgatási szolgáltatási díj: Egy oda-vissza útra jogosító (járati egy országra szóló) engedély 1.045,- Ft.
2. A külön jogszabályban meghatározott menetrend szerinti járatokra és engedélyköteles különcélú menetrend szerinti járatokra szóló engedély éves díja, és külföldi hatóság megkeresésére az engedély kiadásához való hozzájárulás díja, az engedélykérelem költségével együtt 13.690,- Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja: átutalással vagy készpénzben a pénzkezelőhelyen.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ügyintézés határideje

21 nap, közösségi engedélyek esetén 4 hónap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: bírósági felülvizsgálat

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet közigazgatási bíróságnak kell címezni.


Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet - a közigazgatási bírósághoz címzetten - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztályához kell benyújtani.

A benyújtási határidő: a döntés közlésétől számított 30 nap

A fellebbezési illeték mértéke: 30.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol és hogyan lehet a kérelmet benyújtani? A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály, H-1441, Budapest, Pf.: 88.címre postai úton vagy
személyesen, ügyfélfogadási időben a H-1066 Budapest, VI. ker. Teréz krt. 62. szám alatt lehet benyújtani.
Mikor és hogyan kell befizetni az eljárási díjat? Az eljárás kezdeményezésekor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla átutalással vagy személyesen a pénztárban (a pénztárban jelenleg csak készpénzfizetés lehetséges).
 Milyen mellékleteket kell a kérelemhez csatolni? Menetrendet, viteldíjtáblázatot, a vezetési és pihenőidőről szóló közösségi jogszabályoknak való megfelelés ellenőrzését lehetővé tévő vezetési tervet, a közösségi engedély másolatát (bilaterális engedélyek esetén nem szükséges), megfelelő léptékű térképet az útvonalról, valamint nyilatkozatot a járat üzemeltetéséhez rendelkezésre álló buszokról, amelyek alkalmasak a nemzetközi járatok lebonyolítására, továbbá a Magyarország területén használt (igénybe vett) megállók tulajdonosától/kezelőjétől beszerzett hozzájárulási engedélyt csatolni kell a kérelemhez.
Milyen jogszabályokat érdemes megismerni az ügyintézéshez? Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendeletét (2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról, a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvényt, a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet

Fontosabb fogalmak

járat: meghatározott járműnek a menetrendben meghatározott útvonalon és időrendben történő közlekedése, különcélú menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: az utazás célja alapján meghatározott utaskör menetrend alapján végzett szállítása más utasok kizárásával, az utazást szervező személyétől függetlenül; menetrend szerinti személyszállítási szolgáltatás: személyek szállítására meghatározott rendszerességgel, meghatározott útvonalon, a fel- és leszállásra előzetesen kijelölt megállóhelyek között, vagy azok érintésével közlekedő, díj ellenében bárki által igénybe vehető járattal végzett vasúti, vízi vagy közúti személyszállítási szolgáltatás; nemzetközi személyszállítási szolgáltatás: olyan személyszállítási szolgáltatás, amelynek során a járat valamely, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam (a továbbiakban: EGT-állam) legalább egy határán áthalad, és amelynek fő célja a különböző EGT-államok állomásai vagy megállóhelyei közötti személyszállítás

Vonatkozó jogszabályok

Az Európai Parlament és a Tanács 1073/2009/EK rendelete ( 2009. október 21.) az autóbusszal végzett személyszállítás nemzetközi piacához való hozzáférés közös szabályairól és az 561/2006/EK rendelet módosításáról 6-8. cikk,
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. §, 10. § (3)-(4) bekezdés, 41. § (1)-(2) bekezdés, 42. § (2) bekezdés,
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 5. § c)-e) pont, 27. §,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1),(5) bekezdés, 35.§ (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40.§ (1),(2), 40/A §, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés, 116.§.,
a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet Melléklet 1. és 5. b) pont,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2)
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 21. b) pont
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (4) bekezdés

Kulcsszavak

nemzetközi személyszállítás, közösségi engedély, járati engedély, autóbusz, menetrend szerinti járat, különcélú mentrend szerinti járat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858