Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00141

Az ügy rövid leírása

Közúti fuvarozási tevékenység keretében a radioaktív anyag továbbítását a közlekedési hatóság engedélyezi. Kivételt képez ez alól, hogyha az Országos Atomenergia Hivatal engedélye alapján az engedélyes – más, a radioaktív anyag alkalmazására jogosult megbízó részére az engedélyben meghatározott körben – radioaktív anyag szállítását díj ellenében is végzi.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: közúti árutovábbítási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek

Kizáró okok: általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség, a képviseleti jogosultság igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget is.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték (jelenleg 3.000,- Ft), a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv):

Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000,- Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol és hogyan lehet a kérelmet benyújtani? A Budapest Főváros Kormányhivatal (Közlekedési Főosztály), 1387 Budapest, Pf. 1007. címre postai úton vagy
személyesen, ügyfélfogadási időben a Budapest, VI. ker. Teréz krt. 62. szám alatt lehet benyújtani. Mikor és hogyan kell leróni az eljárási illetéket? A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. Milyen jogszabályokat érdemes megismerni az ügyintézéshez? A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet és a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet.

Fontosabb fogalmak

Radioaktív anyag: minden olyan anyag, amely radionuklidokat tartalmaz és mind az aktivitás koncentráció, mind a küldemény teljes aktivitása nagyobb, mint az ADR 2.2.7.2.2.1 – 2.2.7.2.2.6 pontban meghatározott érték.

Vonatkozó jogszabályok

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 2. pont, 
a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) és (5) bekezdés, 35.§ (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40.§ (1),(2) bekezdés, 40/A§, 98.§ (1), 99.§ (1), 102.§ (1) bekezdés, 116.§,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1),(2) bekezdés és 73. § (1) bekezdés,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (1) bekezdés,
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 7.§ (1), 8.§

Kulcsszavak

radioaktív anyag, közúti árufuvarozás, árutovábbítás, veszélyes áru

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858