Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök alkalmassági bizonyítványának kiállítása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00143

Az ügy rövid leírása

A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállítására csak olyan ,,hőszigetelt'', ,,hűtött'', ,,hűtőgépes'' vagy ,,fűtőberendezéssel ellátott'' szállítóeszközök jelölhetők ki, amelyek megfelelnek a a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) mellékletében felsorolt meghatározásoknak és előírásoknak. A közlekedési hatóság kérelemre elvégzi az ATP hatálya alá tartozó szállítóeszközök alkalmassági szemléjét, és kiadja az egyes szállítóeszközökre az ATP alkalmassági bizonyítványt.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: szállítóeszköz gyártója, tulajdonosa, üzembentartója

Kizáró okok: általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség, a képviseleti jogosultság igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget is.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték (jelenleg 3.000,- Ft), a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: fellebbezés

Jogorvoslati lehetőség részletei: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály)

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): a döntés közlésétől számított 15 nap

A benyújtási határidő: 5.000 Ft

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol és hogyan lehet a kérelmet benyújtani? Budapest Főváros Kormányhivatal (Közlekedési Főosztály), 1387 Budapest, Pf. 1007. címre postai úton vagy
személyesen, ügyfélfogadási időben a Budapest, VI. ker. Teréz krt. 62. szám alatt lehet benyújtani. Mikor és hogyan kell leróni az eljárási illetéket? A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. Ki nyújthatja be kérelmet? A szállítóeszköz gyártója, tulajdonosa, üzembentartója vagy képviselőjük. Milyen jogszabályokat érdemes megismerni az ügyintézéshez? A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletet.

Fontosabb fogalmak

fokozott hőszigetelésű jármű: az a jármű, amelynek felépítménye áruk előírt hőmérsékleten történő szállítására szolgál, továbbá a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről Genfben 1970. szeptember 1. napján kötött, a 25/1989. (III. 17.) MT rendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodás B, C, E vagy F osztályainak megfelelően van kialakítva és oldalfalai legalább 45 mm vastagok, alkalmassági bizonyítvány: a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet Melléklet 3. Függelék minta szerinti bionyítvány

Vonatkozó jogszabályok

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 2. pont,
a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 33. § (1) és (5) bekezdés, 35.§ (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40.§ (1), (2), 40/A.§, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés, 116.§
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § 73. § (1) bekezdés,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

gyorsan romló élelmiszer, ATP, alkalmassági bizonyítvány, hőszigetelt, hűtött, hűtőgépes vagy fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszközök, fokozott hőszigetelésű jármű

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858