Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2020. május 25-től a kormányablakokban és okmányirodákban– Budapest kivételével – az ügyintézés minden ügykörben időpontfoglalás nélkül is lehetséges.

A fővárosi kormányablakokban a veszélyhelyzet ideje alatt lejárt okmányok ügyintézéséhez szintén nem szükséges előzetesen időpontot foglalni, egyéb ügyekben  változatlanul kizárólag előzetes időpontfoglalással történik az ügyfélfogadás. Aelkészült okmányokat  postai úton kézbesítjük.

Továbbra is javasoljuk az időpontfoglalás és az elektronikus ügyintézési lehetőségek igénybevételét és kérjük a megfelelő óvintézkedések betartását (maszk viselése, védőtávolság, higiéniás előírások).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a kormányablakokban működő adóügyi ügyfélszolgálatokon határozatlan ideig szünetel az ügyfélfogadás. Javasoljuk a NAV online szolgáltatásainak használatát.

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a menetíró készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00145

Az ügy rövid leírása

Menetíró készülékre vagy adatrögzítő lap mintájára vonatkozó EGK-típusjóváhagyás iránti kérelmet megfelelő leírással együtt a gyártónak vagy a képviselőjének kell valamelyik tagállamhoz benyújtani. Ugyanarra a készülékre vagy adatrögzítő lap mintára ez a kérelem csak egy tagállamhoz nyújtható be. Magyarországon az EK-típusjóváhagyási okmányt a tachográf típusra, az adatrögzítő lap mintájára, valamint a tachográf kártya típusára a gyártó írásbeli kérelmére a közlekedési hatóság adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: Tachográf gyártó.

Kizáró okok: Általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is a képviseletre való jogosultság igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget is. A kérelmet írásban kell benyújtani a típusbizonyítványban és a műszaki leírásban rögzítendő adatok közlésével, a menetíró készülékre vagy adatrögzítő lap mintájára vonatkozó megfelelő leírással.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, amely megegyezik a járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó jóváhagyási jel („E”, „e” jel) használati engedély díjával: 117.300 Ft

Megfizetés módja: átutalással a kérelem benyújtásával egyidejűleg az 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára (számlatulajdonos: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), vagy készpénzben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pénztárába.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály
cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.
postafiók: 1441 Budapest Pf.: 88.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Nincs fellebbezés, csak bírósági úton támadható meg.

Jogorvoslati lehetőség részletei: Bírósági felülvizsgálat.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet közigazgatási bíróságnak kell címezni.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet - a közigazgatási bírósághoz címzetten - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztályához kell benyújtani.

A benyújtási határidő: A döntés közlésétől számított 30 nap belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.

A fellebbezési illeték mértéke: Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági eljárás illetékköteles, amelyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hol és hogyan lehet a kérelmet benyújtani? A kérelmet írásban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztályra kell benyújtani személyesen vagy postai úton (cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62., postafiók: 1441 Budapest Pf.: 88.)
2. Mikor és hogyan kell befizetni az eljárási díjat? Az eljárás kezdeményezésekor az 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára (számlatulajdonos: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), vagy készpénzben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pénztárába.
3. Ki nyújthatja be a kérelmet? A tachográf készülék gyártója vagy képviselője.
4. Milyen jogszabályokat érdemes megismerni az ügyintézéshez? A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet és a végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII.29.) GKM rendelet.

Fontosabb fogalmak

Tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. vagy I.B. mellékletében meghatározott menetíró készülék, ideértve a megfelelő működéséhez szükséges járműalkatrészeket és tartozékokat, valamint a menetíró készülék által történő kinyomtatáshoz használt papírt is.

Adatrögzítő lap: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. melléklete I. fejezetének b) pontjában meghatározott eszköz.

Tachográf kártya: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklete I. fejezetének kk) pontjában meghatározott eszköz, amely az alkalmazásának célja szerint a következő típusú lehet: műhelykártya, gépjárművezetői kártya, ellenőri kártya, üzembentartói kártya

Vonatkozó jogszabályok

-a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk,
-a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés,
-a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII.29.) GKM rendelet 2-3. § és 6. §,
-a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (1a), (4) és (5) bekezdés, 34. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1) és (2) bekezdés, 40. § (1), (2) bekezdés, 40/A §, 71. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés, 109. §,
-közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdés, 1. melléklet 2.1. pont

Kulcsszavak

menetíró készülék, tachográf, jóváhagyás, EGK típusjóváhagyás, tachográf kártya, adatrögzítő lap

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858