Gomba szakellenőri tevékenység bejelentése" /> Gomba szakellenőri tevékenység bejelentése" />
Akadálymentes verzió

Gomba szakellenőri tevékenység bejelentése

Kódszám

ELELM00042

Az ügy rövid leírása

Gomba szakellenőri tevékenységet az végezhet, aki megfelelő képesítéssel rendelkezik, öt évnél nem régebbi munkaköri szakmai és egészségügyi alkalmassági igazolással rendelkezik, ötévente részt vesz a Vidékfejlesztési Minisztérium által szervezett továbbképzésen, és a gomba-szakellenőri tevékenység gyakorlásának szándékát a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnak bejelentette.

Ki jogosult az eljárásra?

Nincs korlátozás.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyes adatok (név, cím, születési idő, anyja neve), lakcím, elérhetőségek (telefonszám, e-mail), a szakellenőri tevékenység helye, ideje

Milyen iratok szükségesek?

Kitöltött regisztrációs adatlap, képesítést igazoló bizonyítvány, érvényes munkaegészségügyi alkalmassági igazolás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

díj és illetékmentes

Hol intézhetem el?

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak nincs helye. A határozat felülvizsgálata jogszabálysértésre hivatkozással kérhető a NÉBIH elleni kereset indításával.

Fontosabb fogalmak

- gomba: a vadon termő gombafajokhoz (nagygombák) tartozó, szabad szemmel látható gombafajok termőteste;
- gombatétel: ugyanahhoz a fajhoz tartozó gombákból álló halmaz;
- riss gomba: az az ép gomba, amely alak, szín és szag tekintetében a fajra jellemző, termőteste károsodást, romlást, bomlást nem mutat;
- mérgező gomba: az a gomba, amely önmagában vagy alkohollal együtt fogyasztva gyomor- és bélpanaszokat, émelygést, hányást, máj- és vesekárosodást vagy egyéb egészséget károsító hatást vált ki, továbbá halált okozhat;
- sérült gomba: az a gomba, melyen külső hatástól származó alaki elváltozás, rovar-, csiga-, vagy egyéb rágástól származó alaki változás, folytonossági hiány figyelhető meg;
- törmelékgomba: külső hatás következtében a gombafajra jellemző eredeti nagyság felénél kisebb darabokra tört gombarész;
- idegen anyag: a gomba felületére tapadt szennyeződés;
- lakossági gombaminősítés: a lakosság részére történő gombaminősítés és tájékoztatás;
- gyűjtési napló: az élelmiszer-vállalkozó által vezetett névre szóló papír alapú nyilvántartás, mely tartalmazza a gombát gyűjtő élelmiszer-vállalkozó nevét, születési helyét, születési idejét, személyi igazolvány számát, valamint fajonként a gomba gyűjtési helyét, idejét és mennyiségét.

Vonatkozó jogszabályok

Az étkezési célra forgalomba kerülő vadon termett gombák gyűjtéséről, feldolgozásáról, forgalomba hozataláról szóló 107/2011. (XI. 10.) VM rendelet

Letölthető fájlok, kapcsolódó linkek

http://portal.nebih.gov.hu/-/etkezesi-celu-vadon-termo-gombak-

Kulcsszavak

erdei gomba ellenőr szakellenőr gombavizsgálat regisztráció bejelentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858