Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Biztonsági papírok kiviteli, behozatali, reexport engedélye iránti kérelem.

Kódszám

MKEHK00015

Az ügy rövid leírása

Az engedélykérelmet formanyomtatványon kell benyújtani. Engedélyt vállalkozás kérhet kereskedelmi célú szállításokra. Az engedély bármely ország viszonylatában szükséges. A kérelmhez nyilatkozatot kell csatolni a kapcsolódó tevékenységről (pl. felhasználás, feldolgozás, gyártás), az áru rendeltetéséről, a tervezett szállítás adatairól. A kérelem elbírálásához a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat szakhatósági állsáfoglalása is szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

Vállalkozások. Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A formanyomtatványon közlendő adatok:
A szállítás iránya; a kérelmező neve, címe/székhelye, adószáma, VPID/EORI száma; az ügyintéző neve, telefon- és telefaxszáma, e-mail címe; a belföldi átadó/átvevő neve, címe, adószáma; a szerződő ország neve, kódja; a rendeltetési/származási ország neve, kódja; árumegnevezés érvényes Kombinált Nomenklatúra szerint, nyolcjegyű KN kód; mennyiségi egység és kódja; kérelmezett mennyiség; devizanem és kódja, kérelmezett érték devizában és ezer Ft-ban; különleges ügylet esetén annak megnevezése és kódja; a kérelmezett érvényesség; a benyújtott mellékletek száma; indokolás.

Milyen iratok szükségesek?

1. Nyilatkozat a kapcsolódó magyarországi tevékenységhez (pl. feldolgozás, felhasználás, gyártás, szállítás) szükséges engedélyek meglétéről.
2. Nyilatkozat arról, hogy az áru kivitelét, reexportját, behozatalát az 52/2012. (III. 28.) Korm. rendelet és a vonatkozó engedélyek feltételei szerint fogják végezni.
3. Behozatal esetén az illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

1. A kivitel és a reexport illetékmentes.
2. A behozatali engedély illetéke 15 000 Ft.
3. Az érvényes behozatali engedély módosítása iránti kérelem illetéke 10 000 Ft.
4. A behozatali engedélyhez kapcsolódó minden további eljárás - a fellebbezést kivéve - 7 000 Ft.
Az illetéket vagy illetékbélyegen, vagy - a kormányablaknál személyesen kezdeményezett eljárásnál - postai csekken kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

15 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A határozattal szemben, annak közlésétől számított 15 napon belül a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Központi Szervéhez címzett, a határozatot hozó hatóságnál benyújtott fellebbezéssel lehet élni. A fellebbezés illetékköteles: behozatali engedély esetén az illeték mértéke 30 000 Ft, kiviteli és reexport engedély esetén 5 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani.

Fontosabb fogalmak

1. Behozatal: az áru Magyarország területére a vámhatárt átlépve az EU-n kívüli országból, vagy az országhatárt átlépve az EU más tagállamából történő behozatala.
2. Kivitel: az áru Magyarország területéről a vámhatárt átlépve EU-n kívüli országba, vagy az országhatárt átlépve az EU más tagállamába történő kivitele.
3. Reexport: az EGT államokon kívüli országból, vagy EU-n kívüli országból behozott áru újra kivitele valamely EU-n, vagy EGT-n kívüli országba.
4. Vállalkozás: olyan jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, egyéni vállalkozó és egyéni cég, szabad szolgáltatás nyújtás jogával rendelkező szolgáltató, amely gazdálkodó szervezet és elsődleges feladatai ellátása céljából áruk kivitelét, reexportját, vagy behozatalát is végzi.
5. EGT: Európai Gazdasági Térség, az EU tagállamok, valamint Izland, Liechtenstein és Norvégia.
6. Képviselet: a vállalkozás nevében történő eljárásra való jogosultság (pl. jogi személy vezető tisztségviselője).
7. Meghatalmazás: egyoldalú írásbeli nyilatkozat a meghatalmazó nevében történő eljárásra. Tartalmaznia kell a meghatalmazó és a meghatalmazott azonosításához szükséges adatokat, az eljárás megnevezését, valamint a meghatalmazó és két tanú aláírását.
8. Gazdasági társaság: közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság.

Vonatkozó jogszabályok

1. Az egyes áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok vámhatárt vagy országhatárt átlépő kereskedelméről szóló 52/2012. (III.28.) Korm.rendelet 3. § (2) bekezdés c) pontja, 4. számú mellékletének 1. pontja, 1. § 5. és 11. pontja, 2. § (2) bekezdése, 3. § (2) bekezdés c) pontja, 10 - 11. §-a, 4. melléklete, valamint 7. melléklete;
2. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII.27.) Korm.rendelet 19. § (2) bekezdés a) pontja; 3. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény melléklete XVIII. címének 2. pontja (behozatal), és 33. § (2) bekezdésének 27. pontja (kivitel), 73. § (1) bekezdése, és (2) - (2a) bekezdése;
4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény;
5. A Bizottság 1101/2014/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról;
6. A biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI.14.) Korm.rendelet;
7. Az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól szóló 98/1995. (VIII.24.) Korm.rendelet;
8. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 10. § (2) bekezdése, 11. §-a, és 15. § (3a) bekezdése;
9. Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 3/A. §-a, valamint 11 - 12. §-ai.

Kulcsszavak

Biztonsági papír, védelmi elemek, az áru rendeltetése, szakhatósági állásfoglalás, vámtarifaszám /KN kód.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858