Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés kizárólag előzetes időpontfoglalással történik

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a mobilizált kormányablak ügyfélszolgálatok ("kormányablakbusz") kitelepülése, valamint a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Inward Monitoring Arrangement (IMA-1) tanúsítvány alapján kiadott AGRIM engedéllyel bonyolított behozatal engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00058

Az ügy rövid leírása

Az Európai uniónak és a Világ Kereskedelmi Szervezetnek a WTO-CXL jegyzékben felsorolt, származáshoz kötött, egyes tejtermékeinek a Közösség piacára történő kedvezményes vámtételű, de mennyiségében behatárolt, kontingentált, importjáról szóló megállapodása. A kontingensek az alábbi számok alatt futnak: 09.4522 és 09.4521 ausztrál származású 0406 90 01-es és ex 0406 90 21-es KN kód alatti feldolgozásra szánt és cheddar sajtok, 09.4513 és kanadai származású ex 0406 90 21-es KN kód alatti cheddar sajtok 09.4515 és 09.4514 új zélandi származású 0406 90 01-es és ex 0406 90 21-es KN kód alatti feldolgozásra szánt és cheddar sajtok (a két új zélandi kontingens 2014 január 1-től kezdődő kontingens évtől kezdve az MKEHK00056-os eljárásrend szerint lesz kezelve). A kontingensek minden év január 1-dec. 31.-ig kerülnek megnyitásra. A kontingensek a harmadik országok erre felhatalmazott hatóságai által, u.n. IMA 1-es tanusítványokkal, kerülnek kiosztásra a harmadik országbeli exportőrök között. Az IMA-1-es tanusítványok az áru mennyiségét, minőségét, származását és eredetét is hivatottak igazolni. Az IMA-1-es igazolásokat az exportőrök elküldik az uniós importőröknek, akik az import előtt a saját tagállamuk engedélyezőhatóságainál az AGRIM engedélykérelmeikhez csatolják az IMA-1-es tanusítványokat, és 4 munkanapon belül megkapják az IMA-1-es tanusítvány mennyiségeivel egyenértékű AGRIM engedélyeket. A kérelmeket folyamatosan lehet benyújtani a behozatali év első napjától a behozatali év végéig. A kérelmezés, és az AGRIM engedély birtoklása/használata/felhasználása biztosíték köteles. A biztosíték mértéke 10 EUR/100 kg termék HUF-ban, mely a kérelmezést megelőző hónap utolsó munkanapi Európai Központi Bank (EKB) által közzétett EUR:HUF közép árfolyam alapján (Az EKB árfolyamok az EU hivatalos lapjának - EURLEX C- sorozatában jelennek meg naponta) kerül kiszámításra. Az IMA 1-es tanusítvány hatálya alá tartozó kontingens kezelésről, a kontingens mennyiségekről, a vámkedvezmény mértékéről, a kérelmezés részletes feltételeiről, az AGRIM engedélyek érvényességi idejéről, az elszámolásáról stb. az MKEH honlapján megtalálható egy tájékoztató, amely a http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/tejbevezeto WEB oldalon a "3. Inward Monitoring Arrangement (a továbbiakban: IMA 1) tanúsítvány hatálya alá tartozó importengedéllyel bonyolított behozatal" linkbe kattintva érhető el.

Ki jogosult az eljárásra?

Ki jogosult az eljárásra?: A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Központi Szerve

Kizáró okok: Az előző pontban leírt jogosultsági kritériumok nem teljesülése. Vámügynökök vagy képviselők (úgymond bizományi konstrukcióban) nem kérelmezhetnek e rendelet hatálya alá tartozó behozatali engedélyt.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő kérelmező (név, teljes cím, tagállam, adószám ) adatokat kell megadnia (ezeknek az adatoknak a csak a 09.4513-as kontingens esetében meg kell egyeznie az IMA 1-es tanusítvány 3-as rovatában levő vevővel kapcsolatos adatokkal); a kérelmezés tárgyára vonatkozóan meg adni az áru vámtarifaszámát nyolc számjegy mélységben (KN kód) (16. rovatban), és a KN szerinti megnevezését(15. rovatban), a kereskedelmi megnevezését (14. rovatban). Az áru származási országát névvel és az ISO kódjával (AU, CA, NZ) a (8. rovatban) és mivel a származás betartása kötelező (az ausztrál,kanadai és új zélandi kontingensek esetében) az „igen”,- választ kell x-szel megjelölni. Meg kell adni továbbá a kérelmezett mennyiséget (több KN kód esetén, KN kódonként külön-külön is) számmal és betűvel, kilogrammban kifejezve (17., 18.rovatban) és az ehhez tartozó biztosíték összegét Ft-ban.(11. rovatban) . A 20. rovatban a kérelem tárgyát képező 09.**** kontingens számot, valamint a következő bejegyzést kell megtenni: „Csak a …-án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes”. A benyújtott kérelemnek az adattartalom tekintetében meg kell felelni a kérelemhez csatolt, harmadik országban kiállított IMA 1 tanusítvány adattartalmával.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez csatolni kell a harmadik országok hatóságai által kiállított IMA-1-es eredetigazolások eredeti példányát. Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia/pénzintézeti kezességvállalás formájában és mindhárom formában nyújtott biztosítékot egyedileg , vagy keret biztosítékként is fel lehet használni, ezért az erre vonatkozóan nyilatkozni kell, valamint arra vonatkozóan is, hogy a biztosítékot az MKEH 10-es termékpályakódon szereplő tejtermék AGRIM engedélyezés céljából felhasználhatja. A nyilatkozat letölthető az MKEH honlapról (http://mkeh.gov.hu/kereskedelmi/mezogazdasag/mg_importeng) . A nyilatkozaton a készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adni a számlaszámot, ahonnan a biztosíték átutalásra kerül az MKEH-nak a MÁK-nál vezetett letéti számlájára és ahová az engedély elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolni kell a kérelemhez a garancia levelet/pénzintézeti kezességvállálást.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárást az EU szabályozás szerint nem terheli eljárási díj, sem szolgáltatási díj, sem illeték.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Az elsőfokú hatósági eljárás (az AGRIM engedély kiadás) időkorlátait az uniós végrehajtási rendelet szabályozza. A szabály szerint a behozatali engedélyt a kérelmek benyújtását követően 4 munkanapon belül kell kiadni, amennyiben a Bizottság ezen időpont előtt nem hozott különleges intézkedéseket a kérelemhez becsatolt IMA 1-es tanusítvány vonatkozásában. Az ügyben írt határozat, az eljárással kapcsolatos végzés stb., ügyintézési határideje azonban 21 nap.

Jogorvoslati lehetőség

Jogorvoslati lehetőség: Van lehetőség a döntés megfellebezésére. A fellebbezés elbírálására jogosult hatóság a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve.

Jogorvoslati lehetőség részletei: A fellebbezést a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Főigazgatójához kell címezni.

Kinek kell címezni a felllebezést (az elbíráslásra jogosult szerv): A fellebbezést az első fokon eljáró hatósághoz, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságahoz kell benyújtani.

Hová kell benyújtani a fellebbezést (az elsőfokú hatóság, amely a döntést hozta): 15 nap

A benyújtási határidő: 5000 forint

A fellebbezési illeték mértéke:

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az IMA 1 rendszer segítségével kezelt kontingensek kezelése és kiosztása tulajdonképpen a harmadik országok hatóságainál történik. A vonatkozó harmadik országok legnagyobb kereskedelmi partnerei Nyugateurópában, jellemzően az Egyesült Királyságban, Hollandiában és Németországban, kisebb mértékben Franciaországban, Spanyolországban és Dániában letelepült cégek, mely országok általába a termék behajózás legfőbb logisztikai útvonalában is vannak, ezért ezeken a kontingenseken ezeknek a tagországoknak az importőrei osztoznak. Magyarországon a 2004-es csatlakozásunk óta nem nyújtottak be AGRIM kérelmet IMA-1-es kontingenskezelés alapján.

Fontosabb fogalmak

Az AGRIM engedélyt egy olyan import (behozatali) engedély, melyet kizárólag Behozatali kérelem adatlapon (AGRIM) lehet kérelmezni.

Vonatkozó jogszabályok

A Bizottság 2535/2001/EK (2001. december 14-i) rendelete a tejre és tejtermékekre
vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról; (III. Fejezet 1. szakasz, 24-33. cikkek) a CXL-jegyzékben felsorolt meghatározott származási országokra (Új Zéland, Ausztrália, Kanada) vonatkozó EU- GATT/WTO megállapodások
A Bizottság 376/2008/EK rendelete (2008. április 23.) a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról
A Bizottság 1301/2006/EK rendelete (2006. augusztus 31.) az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról. I. fejezet és III. fejezet Az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete ( 2013. december 17. ) a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
320/2010.(XII.27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról; 3§ (1) (2) és 15.§ (2)
2004.évi CXL.törvény A fellebbezés lehetőségéről a Ket. 98. § (1) bekezdés és a 99.§ rendelkezik.A fellebbezés illetékkötelezettségét az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (Itv.) 29. § (2) bekezdés írja elő. Ket. 13. § (4) bekezdés és a 33. § (1) bekezdése, Ket. 40. §, 40/A. §, Ket 38/A.§, 17/2004. (II. 13.) Korm. rendelet a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekhez kapcsolódó biztosítékrendszer szabályairól 85/2012 (IV 21.) Korm rendelet az elektronikus ügyintézésről. A 907/2014(EU)felhatalmazáson alapuló rendelet a 1306/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kifizető ügynökségek és más szervek, a pénzgazdálkodás, a számlaelszámolás, a biztosítékok és az euro használata tekintetében történő kiegészítésről szóló rendelet

Kulcsszavak

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858