Akadálymentes verzió

Kábítószer-prekurzorok behozatalával, kivitelével vagy kereskedelmi közvetítésével kapcsolatos tevékenység bejelentése

Kódszám

MKEHK00070

Az ügy rövid leírása

A módosított 111/2005/EK tanácsi rendelet mellékletében a 2. kategóriájú jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos behozatali, kiviteli, közvetítő tevékenységet folytató és a 3. kategóriájú anyagokkal a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. mellékletében meghatározott éves küszöbmennyiség felett kiviteli tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek - a harmadik országokkal folytatott tevékenységet az MKEH felé be kell jelenteniük. A kérelemre formanyomtatvány nincs. A nyilvántartásba vételi bejelentésben a módosított 111/2005/EK tan. rendelet 7 cikk (1) bekezdés és a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (4) bekezdése értelmében cégadatokat, a kábítószer-prekurzorral végzett tevékenységet, a tevékenységek helyét, a felelős tisztviselő nevét, beosztását elérhetőségét kell feltüntetni. Az MKEH a bejelentést 60/30 napon belül a nyilvántartásba veszi, annak bejegyzési számát visszaigazolja. Az eljárás illetékköteles: ált. tételű eljárási illeték.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes vagy jogi személy.
Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelmező teljes neve, székhelye, adószáma; a jegyzékben szereplő anyagok (kábítószer-prekurzorok) neve, KN kódja; keverékek esetén azok neve, a bennük jelen lévő jegyzékben szereplő anyag neve és KN kódja, a jegyzékben szereplő anyag max. százaléka a keverékben; a műveletek (tevékenységek: kivitel, behozatal, közvetítő tevékenység) leírása; az összes üzleti telephely teljes címe; a felelős tisztviselő teljes neve, elérhetősége, beosztása Vezetői nyilatkozat a megfelelő intézkedések meghozataláról, vezetői nyilatkozat arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási illeték megfizetésének igazolása. Vezetői nyilatkozat arról, hogy a műveletek törvényes végzésére garanciát vállalnak.( A kérelem része is lehet.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékköteles eljárás. 3.000 Ft, illetékbélyeg megvásárlásával, vagy banki átutalás útján.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

60 nap (új kérelem), 30 nap (megújítás/módosítás esetén)

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezésre. A döntés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Központi Szerve
Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság.
A döntés közlésétől számított 15 nap
5.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Tájékoztató a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére és nyilvántartásba vételére, továbbá a kiviteli és behozatali szállítások engedélyezésére vonatkozó általános szabályokról; A kábítószer-prekurzorokkal harmadik országok viszonylatában folytatott behozatali, kiviteli, közvetítő tevékenységek engedélyezésére, nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelmek követelményei (Csatolva)
1. Hogyan kell nyilvántartásba vételi bejelentést tenni a kábítószer-prekurzorokkal a harmadik országokkal folytatott tevékenységekre? A módosított 111/2005/EK tan. rend. mellékletének 2. kategóriájába tartozó jegyzékben szereplő anyagokkal az EU-n kívüli országokkal kiviteli, behozatali vagy közvetítő tevékenységet végzőknek ezen tevékenységeket – a kivitel, behozatalivagy közvetítő tevékenységet – az MKEH-nál be kell jelenteniük. A 3. kategóriájú anyagok esetében csak a kiviteli tevékenység bejelentésköteles és csak a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. mellékletében feltüntetett (naptári) éves mennyiség felett.

A nyilvántartásba vételi kérelemhez formanyomtatvány nincs rendszeresítve, a kérelemnek a 111/2005/EK rendelet 7. cikk (1) bekezdés és a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikke szerinti hatályos adatokat kell tartalmaznia. 2. Kik mentesek a kábítószer-prekurzorokkal folytatott kiviteli, behozatali tevékenységek bejelentése alól? Nem kell az MKEH-nál a tevékenységet bejelenteniük a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikk és a 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 3. §-a szerint hivatalos feladataik ellátása tekintetében az illetékes hatóságoknak, a fegyveres erőknek, a gyógyszertáraknak és az állatgyógyászati készítmények kiskereskedelmi forgalmazóinak, ha ezen minőségükben egészségügyi szolgáltatóként járnak el.

Fontosabb fogalmak

Jegyzékben szereplő anyag – azaz kábítószer-prekurzor; KN kód – azaz vámtarifaszám; kivitel, behozatal, közvetítő tevékenység – a harmadik országok viszonylatában, felelős tisztviselő – a kábítószer-prekurzorok kereskedelméért felelős személy, csak egy személy jelölhető meg a kérelemben (a 2. kat. esetén); vállalati telephely - a tevékenység folytatásának helye; éves küszöbérték (a 3. kategória kiviteli tevékenysége esetén), éves statisztikai adatszolgáltatás az MKEH részére - minden év február 15-ig az elmúlt év tevékenységéről: a szállított mennyiségről, vevőnként részletezve – az MKEH honlapján közzétett tájékoztató és adatlap szerint.

Vonatkozó jogszabályok

A 1259/2013/EU parlamenti és a tanácsi rendelettel és a Bizottság (EU) 2016/1443 felhatalmazáson alapuló rendeletével módosított 111/2005/EK tanácsi rendelet, a 2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, a Bizottság 2015/1013/EU végrehajtási rendelete, a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet , az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, a Bizottság 1754/2015/EU végrehajtási rendelete a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról (Megjegyzés: általában évente módosul), a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, az illetékekről szóló 1990 évi XCIII. törvény 29. § , 73. § (1) bekezdés.

Kulcsszavak

Jegyzékben szereplő anyag – kábítószer-prekurzor, II., III. kategória, KN kód, művelet (tevékenység) - harmadik országokkal folytatott kiviteli, behozatali, közvetítő tevékenység, felelős tisztviselő (2. kategóriájú anyagok esetén), vállalati telephely - a tevékenység folytatásának helye, a 3. kategória esetén éves mennyiség, mentesség, nyilvántartásba vétel, adatszolgáltatás, információszolgáltatás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858