Akadálymentes verzió

Figyelem!

Tisztelt Látogató!

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldalon a feladatkörök és az ügykörök feltöltése jelenleg frissítés alatt áll.

Kábítószer-prekurzorok kiviteli engedélyének kiadása iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00072

Az ügy rövid leírása

A kábítószer-prekurzoroknak az Európai Unió vámterületéről történő kiléptetéséhez Budapest Főváros Kormányhivatala  (BFKH) által kiadott kiviteli szállítási engedély szükséges. Az engedélykérelmet a BFKH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kivitel engedélyezéséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakhatósági állásfoglalása is szükséges. Az engedélyezési eljárás során a szállításról a rendeltetési ország hatóságát a BFKH meghatározott esetekben előzetesen értesíti. Az ügyintézési határidő – hiánytalan kérelem esetén - 15 munkanap. Az engedély érvényessége 6 hónap, ez egy szállításra érvényes. Az egyszerűsített kiviteli eljárásban (csak a 3. és a 4. kategóriára) többszöri szállításra kiadott engedély 6, vagy 12 hónap érvényességgel adható.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes vagy jogi személy; exportőr.
Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

a) az exportőr, a harmadik országban levő importőr, a kivitelben vagy a szállításban részt vevő más gazdasági szereplő és a végső címzett neve, címe; b) a jegyzékben szereplő anyagnak a módosított 111/2005/EK rend. melléklete szerinti neve, keverék vagy természetes termék esetében annak neve és nyolc jegyű KN-kódja, a keverékben vagy természetes termékben található jegyzékben szereplő anyagnak a módosított 111/2005/EK rendelet melléklet szerinti neve;
c) a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és tömege, keverék vagy természetes termék esetében az abban található jegyzékben szereplő anyag mennyisége, tömege és - amennyiben rendelkezésre áll - százalékos aránya d) a szállítás részletes adatai: az árufeladás várható időpontja, a szállítás módja, a vámhivatalnak a neve, ahol vámáru-nyilatkozatot kell tenni, és - amennyiben ekkor már ismert - a szállítóeszköz azonosítójának, az útvonalnak, a Közösség vámterületéről való kilépés várható helyének és a behozatali országba való belépés helyének megadása;
e) meghatározott esetekben a rendeltetési ország által kibocsátott behozatali engedély egy másolata; valamint
A kivteli tevékenységi engedély, illetve nyilvántartásba vétel száma.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs csatolandó dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás az illetéktörvény hatálya alá tartozik: illetékmentes eljárás.

Hol intézhetem el?

Országos illetékesség

Ügyintézés határideje

15 munkanap - az ügy iratainak hiánytalansága esetén. Azaz: a szakhatósági állásfoglalás és a kivitel előtti értesítés megválaszolásának idejét nem beleértve. Az ügyintézési idő számítása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szerint.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre, a határozat csak bírósági úton támadható meg.


Nincs lehetőség fellebbezésre. A döntés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, a Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálynál lehet benyújtani.


A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni.
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály
A döntés közlésétől számított 30 nap
A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint.      

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Tájékoztató a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére és nyilvántartásba vételére, továbbá a kiviteli és behozatali szállítások engedélyezésére vonatkozó általános szabályokról; A kábítószer-prekurzorok kiviteli/behozatali szállításainak engedélyezéséről (Csatolva)
Kérdés: Kábítószer-prekurzorok kivitelére a szállítási engedélyek milyen érvényességgel adhatók? Válasz: Az egyszeri szállításra szóló kiviteli engedély ( 1. és 2. kategóriájú anyagok) érvényessége 6 hónap. Az egyszerűsített eljárás keretében (csak a 3. és 4. kategóriájú anyagok kivitelére, meghatározott feltételek esetén) 6 vagy 12 hónap. Kérdés: Az 1. 2. kategóriájú anyagok kivitelére lehet-e többszöri szállításra érvényes engedélyt kérelmezni? Válasz: Az 1. , 2. kategóriájú anyagok kivitelére nem lehet az egyszerűsített eljárást lefolytatni.

Fontosabb fogalmak

Végső címzett – az áru felhasználója a rendeltetési országban; kivitel előtti értesítés – a rendeltetési ország illetékes hatóságának a BFKH általi értesítése a szállításról; egyszerűsített kiviteli eljárás – csak a 3. és 4. kategórijájú anyagok esetén, többszöri részszállítás; egyéb gazdasági szereplő – a kivitelben közreműködő egyéb szereplő, pl. közvetítő cég, vámügynök; a kilépés helye – az EU vámhatára átlépésének helye.

Vonatkozó jogszabályok

A többször módosított 111/2005/EK tanácsi rendelet 12. cikk - 19. cikk; 
2015/1011/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10., 11., 12. cikk; 
2015/1013 (EU) bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk, III. melléklet; 
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés; 
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3 § (2) bekezdés h) pontja, 27. § (1) bekezdés b) pontja;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény.

 

  

Kulcsszavak

Jegyzékben szereplő anyag, kábítószer-prekurzor, 1., 2., 3. , 4. kategória, KN kód, importőr, exportőr, rendeltetési ország, nem egyszerűsített eljárás, egyszerűsített kiviteli eljárás, szakhatósági állásfoglalás, kivitel előtti értesítés, kiviteli vámeljárás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858