Akadálymentes verzió

Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00073

Az ügy rövid leírása

A nem közösségi árunak minősülő 1. kategóriájú kábítószer-prekurzoroknak az Európai Ubió vámterületére történő beléptetéséhez az MKEH által kiadott behozatali szállítási engedély szükséges. Az engedélykérelmet az MKEH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A behozatal engedélyezéséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakhatósági állásfoglalása szükséges. Az ügyintézési határidő – hiánytalan kérelem esetén - 15 munkanap. Az engedély érvényessége 6 hónap, egy szállításra érvényes. Az engedély 1-4. pld-ban készül. Az. 1 pld. a kiállító MKEH-nál marad. A 2. pld-t a Hivatal megküldi a kiviteli ország illetékes hatósága részére. A 3. pld-t az importőr a vámhivatal rájegyzésével visszaküldi az MKEH részére. A 4. pld-t az importőr tartja meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes vagy jogi személy; importőr.
Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

a) az importőr, a harmadik országbeli exportőr, a behozatalban érintett más gazdasági szereplő neve és címe; b) a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK tan. rend. melléklete szerinti neve, keverék vagy természetes termék esetén annak neve, nyolcjegyű KN kódja, az abban található jegyzékben szereplő anyag melléklet szerinti neve; c) a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és tömege, keverék vagy természetes termék esetében az abban található jegyzékben szereplő anyag mennyisége, tömege és - amennyiben rendelkezésre áll - százalékos aránya d) ha rendelkezésre áll a szállítás részletes adatai: a szállítás módja, a szállítóeszköz, a tervezett behozatali tevékenység helye és időpontja; az előírt behozatali tev. engedély száma

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékköteles eljárás. 15.000 Ft, illetékbélyeg megvásárlásával, vagy banki átutalással, vagy internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság

Ügyintézés határideje

15 munkanap - az ügy iratainak hiánytalansága esetén. Azaz: a szakhatósági állásfoglalás megválaszolásának idejét nem beleértve. Az ügyintézési idő számítása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény szerint.

Jogorvoslati lehetőség

A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal központi szerve jogosult a fellebbezés elbírálására.
Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal központi szerve
Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóság
A döntés közlésétől számított 15 nap
30.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)


Tájékoztató a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére és nyilvántartásba vételére, továbbá a kiviteli és behozatali szállítások engedélyezésére vonatkozó általános szabályokról; A kábítószer-prekurzorok kiviteli/behozatali szállításainak engedélyezéséről (Csatolva)
Kábítószer-prekurzorok behozatalára a szállítási engedélyek milyen érvényességgel adhatók? Válasz: A 1. kategóriájú anyagok egyszeri szállítására szóló engedély érvényessége 6 hónap. Kell-e behozatali engedélyt kérni a 2. kategóriájú anyagok EU-n kívüli országokból történő behozatalához? Válasz: A 2. kategóriájú anyagok harmadik országokból történő behozatalához nem szükséges a 111/2005/EK tan. rend. 20. cikke szerinti behozatali engedély. Ugyanakkor az EU-n kívüli viszonylatok esetén a 2. kategóriájú anyagokkal végzett behozatali tevékenységet a 111/2005/EK biz. rend 7. cikke alapján az MKEH-nál be kell jelenteni.

Fontosabb fogalmak

Végső címzett – az áru magyarországi felhasználója, amely azonos lehet az importőrrel; egyéb gazdasági szereplő – a behozatalban közreműködő egyéb szereplő, pl. közvetítő cég, vámügynök; az MKEH tájékoztatása a behozatal megtörténtéről - az engedély 3. példányát a vámhivatal vámkezelési igazolásával az importőr visszaküldi az MKEH részére.

Vonatkozó jogszabályok

A 1259/2013/EU parlamenti és a tanácsi rendelettel módosított a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közöti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikk - 25. cikk; 2015/1013 (EU) bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk, IV. melléklet; a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés; a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet. 15. § (1) bekezdés a) pont, (2) bekezdés, 20. § (1) bekezdés b) pont.

Kulcsszavak

Jegyzékben szereplő anyag, kábítószer-prekurzor, 1. kategória, KN kód, importőr, exportőr, szakhatósági állásfoglalás, behozatali vámeljárás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858