Akadálymentes verzió

Nyílt területen, a talaj felszínének megbontásával nem járó előkutatás megkezdése időpontjának előzetes bejelentése

Kódszám

MABFH00001

Az ügy rövid leírása

Olyan esetekben, amikor jogszabályban meghatározott sajátos módszerekkel, a talaj felszínének megbontása - például: árkolás, fúrás, stb. - nélkül tervez valaki az ásványi nyersanyagok előfordulására utaló adatokat szerezni, ahhoz bányászati igazgatási engedélyt nem kell beszereznie, de tervezett tevékenységét előre be kell jelentse az illetékes bányászati igazgatási szervnek, az illetékes kormányhivatalnak. A kormányhivatal a bejelentést vagy tudomásul veszi és ebben az esetben a tevékenység elvégezhető, vagy a bejelentést követő tizenöt napon belül az előkutatás ellen intézkedést tesz.

Ki jogosult az eljárásra?

Nyílt területen, a talaj felszínének megbontásával nem járó előkutatás megkezdése időpontjának bejelentésére bármely természetes, vagy jogi személy jogosult.
Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

A bejelentésnek tartalmaznia kell a kutatási tervet, mely szöveges részből és helyszínrajzból áll. A szöveges rész tartalmazza:
a) az előkutatást végző elnevezését és székhelyét (lakhelyét);
b) a tevékenységgel megismerni kívánt ásványi nyersanyag megnevezését;
c) a tevékenységgel érintett terület közigazgatási helyét és az érintett ingatlan(ok) helyrajzi számát;
d) az előkutatás tervezett időtartamát, módszerét. A bejelentéshez mellékelni kell - amennyiben van ilyen - a külön jogszabályban előírt hatósági engedélyt és az előkutatással érintett ingatlan tulajdonosával (kezelőjével, használójával) kötött megállapodást, valamint a helyszínrajzot.


Milyen iratok szükségesek?

A bejelentést, valamint a külön jogszabályban előírt hatósági engedélyt és az előkutatással érintett ingatlan tulajdonosával (kezelőjével, használójával) kötött megállapodást, valamint helyszínrajzot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték, 3000 Ft illetékbélyeg formájában

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki.

A bejelentést a tervezett tevékenység helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell eljuttatni. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő:
Pest Megyei Kormányhivatal, Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nódrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécs, Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel,
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel. A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes kormányhivatal, másodfokon a Hivatal jár el.

Ügyintézés határideje

15 nap

Jogorvoslati lehetőség

Az intézkedő érdemi döntést tartalmazó határozat ellen fellebbezésnek van helye.
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal
Illetékes kormányhivatal
15 nap
5000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

http://www.mbfh.hu
Ki végezhet előkutatást? Bármely természetes, vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, ha annak tervét a megkezdést megelőzően 30 nappal bejelentette a bányafelügyeletnek és a bányafelügyelet a bejelentést követő 15 napon belül az ellen intézkedést nem kezdeményezett.

Mit kell tartalmazzon a bejelentés? A bejelentés (2) A bejelentésnek tartalmaznia kell a kutatási tervet, mely szöveges részből és helyszínrajzból áll. A szöveges rész tartalmazza: az előkutatást végző elnevezését és székhelyét, a tevékenységgel megismerni kívánt ásványi nyersanyag megnevezését, a tevékenységgel érintett terület közigazgatási helyét és helyrajzi számát, az előkutatás tervezett időtartamát, módszerét. A bejelentéshez mellékelni kell a külön jogszabályban előírt hatósági engedélyt és az előkutatással érintett ingatlan tulajdonosával (kezelőjével, használójával) kötött megállapodást, valamint helyszínrajzot.

Mik a felszíni előkutatás leheséges módszerei? A távérzékelés, a légi geofizikai mérés, a felszíni geofizikai mérés (kivéve a robbantásos szeizmikus mérési módszereket), a terepi földtani észlelés- és mérés, a felszíni (felszínközeli) laboratóriumi mértékű mintavételezés, vagy a felsoroltakhoz hasonló és a talaj felszínének megbontását nem eredményező kutatási módszerek.

Fontosabb fogalmak

Felszíni előkutatás:
- a távérzékeléssel,
- légi geofizikai méréssel,
- felszíni geofizikai méréssel - kivéve a robbantásos szeizmikus mérési módszereket
- a terepi földtani észleléssel és méréssel,
- felszíni (felszínközeli) laboratóriumi mértékű mintavételezéssel, vagy
- a felsoroltakhoz hasonló és a talaj felszínének megbontását nem eredményező kutatási módszerekkel végzett tevékenység.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 4. § , 43. § (1) bekezdés és 44. § (1) bekezdés;
a bányászatról szóló törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. § és 34. § 7. pont;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, valamint 1. melléklet;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) és (7) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1)-(2) bekezdés;
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §;
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontjaKulcsszavak

bányászat, előkutatás, ásványi nyersanyag, bányafelügyelet, kutatási módszerek

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858