Akadálymentes verzió

Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások tájrendezési tervének jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00038

Az ügy rövid leírása

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény szerint a használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásokkal kapcsolatos tájrendezési feladatokat 2029. december 31-ig el kell végezni.

Ki jogosult az eljárásra?

A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tulajdonosa vagy meghatalmazott képviselője
Nincs ilyen jogszabályi előírás.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelem előterjesztőjének neve, címe

2. A kérelem előterjesztőjének arra vonatkozó kifejezett kérelme, hogy mely használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás tekintetében kezdeményezi a tájrendezési terv jóváhagyását

3. A kérelem mellékleteinek felsorolása.

Milyen iratok szükségesek?

1. A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás (kút) tájrendezési terve;
3.000 forint összegű általános tételű eljárási illeték megfizetésének igazolása vagy illetékbélyegben történő csatolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 forint összegű általános tételű eljárási illeték.

Hol intézhetem el?

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki. 

A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás helye szerint illetékes kormányhivatalhoz kell a kérelmet eljuttatni. A kormányhivatalok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő:
Baranya Megyei Kormányhivatal, Pécs, Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel,
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal, Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel,
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal, Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel,
Pest Megyei Kormányhivatal, Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nódrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel,
Veszprém Megyei Kormányhivatal, Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Igen
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145 Budapest, Columbus u. 17-23.
Az első fokon eljáró kormányhivatalhoz
Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.
A döntés elleni fellebbezés 5000 Ft értékű illeték-fizetési kötelezettséggel jár.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján érhető el: http://www.mbfh.hu
Mi minősül használaton kívüli bányászati célú mélyfúrásnak?
Minden meddő szénhidrogén kutatófúrás, kút, illetve a termelésből kivont, a mező termeltetéséhez már nem szükséges vagy műszakilag alkalmatlanná vált szénhidrogénkút.

Milyen kötelezettség terheli az ilyen mélyfúrás tulajdonosát?
A használaton kívüli bányászati célú mélyfúrások környezetét köteles oly módon tájrendezni, hogy 2013. évtől kezdődően, minden évben a tájrendezési kötelezettségnek legalább 1/15 részét teljesítenie kell és a tájrendezést legkésőbb 2029. december 31-ig be kell fejeznie. A tájrendezést köteles megtervezni és a tervet jóváhagyásra a területileg illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani.

Fontosabb fogalmak

„Mélyfúrás”: azon technológiai folyamat eredménye, amelynek során a lyukkiképzéssel, megtartással és szerelvényezéssel együtt földtani vagy bányászati célból, gépi úton a földkéregben olyan lyukat (henger alakú bányatérséget) hoznak létre, amelynek meghatározott, viszonylag kis átmérőjéhez képest kialakítási hossza (mélysége) nagy. A mélyfúrás lehet függőleges, irányított ferdeségű, illetőleg a lyukkiképzés befejező szakaszában vízszintes.
"Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás, kút": a meddő szénhidrogén kutatófúrás, kút, illetve a termelésből kivont, a mező termeltetéséhez már nem szükséges vagy műszakilag alkalmatlanná vált szénhidrogénkút.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 36. § (4) - (8) bekezdés, 49.§ 34. és 50. pont, 50.§ (17)-(18) bekezdés
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (1) bekezdés, 33.§ (1), (1a), (3) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35.§, 40.§, 40.§ (4) bekezdés, és 40/A.§, 71.§ (1) bekezdés, 94.§ (1) bekezdése, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § és 1-4. melléklet 
 A bányatörvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 22.§ (9) és (10) bekezdés, 22. § (9) - (11) bekezdés
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1) bekezdés, (2) bekezdés, 73. § (1) bekezdés, 74/A. § (1) bekezdés
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Használaton kívüli bányászati célú mélyfúrás (kút), tájrendezés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858