Akadálymentes verzió

Komplex műveleti terv jóváhagyásával célkitermelőhely létesítésének engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00042

Az ügy rövid leírása

A gyorsforgalmi utak földművei (töltései) megépítéséhez szükséges homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag – beleértve mindezek változatait és keverékeit is – (a továbbiakban együtt: töltésanyag) célkitermelőhelyekről is biztosítható a jogerős útépítési engedélyben megállapított nyomvonal 10-10 km szélességű környezetéből. A célkitermelőhelyről kitermelt töltésanyag az állam tulajdonában marad. A célkitermelőhelyről kitermelt töltésanyag kereskedelmi forgalomba nem hozható.

Ki jogosult az eljárásra?

Az építtető vagy a gyorsforgalmi út megépítése tekintetében az építtetővel szerződéses jogviszonyban álló vállalkozó, illetve képviselőjük.
-

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelem előterjesztőjének neve, címe
2. A célkitermelőhely megnevezése.
3. A célkitermelőhelyen tervezett tevékenységet végző cégnyilvántartásnak megfelelő megnevezése, székhelye, amennyiben nem azonos a kérelmezővel
4. A célkitermelőhely felelős műszaki vezetőjének és helyettesének neve, lakcíme
5. Komplex műveleti terv jóváhagyásával célkitermelőhely létesítésének engedélyezésére irányuló kérelem.
6. A kérelemhez csatolt mellékletek felsorolása.

Milyen iratok szükségesek?

1. A célkitermelőhely komplex műveleti terve (műszaki leírás, térképi dokumentáció,
2. A célkitermelőhely legmélyebb művelési szintjének meghatározása és a terület vonatkozásában a komplex műveleti terv összeállításának időpontját megelőző 20 év átlagából számított maximális talajvízszint meghatározása, illetve az ahhoz felhasznált adatok, hivatkozások, dokumentációk
3. A célkitermelőhely határoló vonalaira megállapítani javasolt határpillér, valamint egyéb létesítmények védelmére kijelölni szükséges védőpillérek méretezését
4. Az út építtetőjének megbízása a kérelem benyújtója részére, ha a kérelmet nem az út építtetője nyújtja be.
5. A felelős műszaki vezető és a helyettes nyilatkozata a megbízás elfogadásáról.
6. A célkitermelőhely komplex műveleti tervének jóváhagyására irányuló bányahatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjának megfizetéséről szóló igazolás, bizonylat

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében kerül lefolytatásra. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 200 000 Ft. Kód: A0810 Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

A célkitermelőhely fekvésének helye szerint.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Igen
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145. Budapest, Columbus u. 17-23.
illetékes Megyei Kormányhivatal 
Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.
A döntés elleni fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjfizetési kötelezettséggel jár. A díj mértéke az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a.

Amit még érdemes tudni (GYIK és Ügyféltájékoztató)

Ügyféltájékoztató a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat honlapján érhető el: http://www.mbfh.hu
Mit értünk célkitermelőhely fogalma alatt?
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Bt.) 49.§ 36. pontja szetrint ”Célkitermelőhely”-nek minősül a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó (az Aptv. 1. és 2. mellékletében meghatározott) gyorsforgalmi utak földművei (töltései) megépítéséhez szükséges homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag (ideértve ezek változatait és keverékeit is) felszín alatti vizet nem érintő kitermelésére létesített kitermelő hely.

Milyen ásványi nyersanyagok kitermelése biztosítható célkitermelőhelyekről?
Csak homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag (ideértve ezek változatait és keverékeit is). E töltésanyagok kivételével más ásványi nyersanyag kitermelésére célkitermelőhely nem létesíthető.

Fontosabb fogalmak

”Célkitermelőhely”-nek minősül a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény hatálya alá tartozó (az Aptv. 1. és 2. mellékletében meghatározott) gyorsforgalmi utak földművei (töltései) megépítéséhez szükséges homok, kavics és agyag ásványi nyersanyag (ideértve ezek változatait és keverékeit is) felszín alatti vizet nem érintő kitermelésére létesített kitermelő hely.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17/B. § (1) bekezdés, 17/C. § (1) bekezdés, 43. - 44. §,49.§ 36. pont
a Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 17/B. - 17/D. §, 17/C. § (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 40.§ (1) bekezdés, (4) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, 2. § és az 2. számú 1. melléklet 3. § (1) bekezdés, 4. § (1) bekezdés1. táblázat 33. pont, 3. melléklet
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1) -(6) bekezdés, 11-12. §, 1-4. melléklet

Kulcsszavak

célkitermelőhely, töltésanyag, autópálya vagy gyorsforgalmi út építése

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858